Angststoornissen bij jongeren
dec11

Angststoornissen bij jongeren

Angst is biologisch gezien heel nuttig, het beschermt mensen. Als er gevaar dreigt is het immers maar goed dat iemand zich niet op zijn gemak voelt en actie onderneemt om uit de gevaarlijke situatie te komen. Maar wat als de bangheid blijft terwijl er helemaal geen gevaar meer is? Of de mate van angst niet in verhouding staat tot de aanleiding? Dit wordt dit natuurlijke mechanisme een probleem. Kinderen die overmatige of zelfs extreme...

Read More
‘Onze zorg kán niet zonder het Ronald McDonald Huis’
sep28

‘Onze zorg kán niet zonder het Ronald McDonald Huis’

Onderzoek toont aan: betere kwaliteit van zorg dankzij Ronald McDonald Huizen en Huiskamers Zorgprofessionals zijn er duidelijk over: Ronald McDonald Huizen en Huiskamers bevorderen medisch en psychisch herstel van zieke kinderen, maken de ziekenhuiservaring positiever voor ouders, en dragen bij aan de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en...

Read More
Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop met handzaam stappenplan beschikbaar
jun12

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop met handzaam stappenplan beschikbaar

Den Haag, 16 juni 2020 – De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen. De handreiking is nu beschikbaar en te...

Read More
De stille ramp in de ggz
jan21

De stille ramp in de ggz

Oplossing: stel een maximale wachttijd in en handhaaf deze.

Read More
Kabinet wil meer regionale samenwerking bij jeugdzorg
nov11

Kabinet wil meer regionale samenwerking bij jeugdzorg

Een betere organisatie van het jeugdstelsel is nodig en er moet meer eenheid komen in de toegang tot jeugdhulp.

Read More
Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg
sep17

Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

De zorgvraag neemt toe. We moeten de zorg echt anders gaan organiseren. Het moet vooral in de regio gebeuren.

Read More
Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data
aug28

Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data

Indienen van motivatiebrieven voor deelname aan het scenario-onderzoek kan tot 24 oktober a.s.

Read More
Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht
aug28

Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht

Er zijn vooral knelpunten bij de samenwerking ouderen- en jeugdzorg. Zoek buiten kaders creatief naar oplossingen.

Read More
Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan
aug06

Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan

Aanpak met centrale zorgverlener voor gezin heeft positief resultaat.

Read More
Eerste lijn geschikte setting om bewegen te stimuleren
mei20

Eerste lijn geschikte setting om bewegen te stimuleren

De eerstelijnszorg biedt een geschikte setting om bewegen te stimuleren.  Maar gebeurt dat ook? Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en praktijkondersteuners bespreken de noodzaak van bewegen vooral bij kinderen met overgewicht. Huisartsen doen dat in mindere mate. Zij verwijzen vooral door wanneer bewegen de klacht van de patiënt kan verhelpen waarvoor mensen op het spreekuur komen. Een beweegadvies om klachten te voorkomen, vanuit...

Read More