Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop met handzaam stappenplan beschikbaar
jun12

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop met handzaam stappenplan beschikbaar

Den Haag, 16 juni 2020 – De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen. De handreiking is nu beschikbaar en te...

Read More
De stille ramp in de ggz
jan21

De stille ramp in de ggz

Oplossing: stel een maximale wachttijd in en handhaaf deze.

Read More
Kabinet wil meer regionale samenwerking bij jeugdzorg
nov11

Kabinet wil meer regionale samenwerking bij jeugdzorg

Een betere organisatie van het jeugdstelsel is nodig en er moet meer eenheid komen in de toegang tot jeugdhulp.

Read More
Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg
sep17

Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

De zorgvraag neemt toe. We moeten de zorg echt anders gaan organiseren. Het moet vooral in de regio gebeuren.

Read More
Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data
aug28

Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data

Indienen van motivatiebrieven voor deelname aan het scenario-onderzoek kan tot 24 oktober a.s.

Read More
Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht
aug28

Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht

Er zijn vooral knelpunten bij de samenwerking ouderen- en jeugdzorg. Zoek buiten kaders creatief naar oplossingen.

Read More
Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan
aug06

Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan

Aanpak met centrale zorgverlener voor gezin heeft positief resultaat.

Read More
Eerste lijn geschikte setting om bewegen te stimuleren
mei20

Eerste lijn geschikte setting om bewegen te stimuleren

De eerstelijnszorg biedt een geschikte setting om bewegen te stimuleren.  Maar gebeurt dat ook? Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en praktijkondersteuners bespreken de noodzaak van bewegen vooral bij kinderen met overgewicht. Huisartsen doen dat in mindere mate. Zij verwijzen vooral door wanneer bewegen de klacht van de patiënt kan verhelpen waarvoor mensen op het spreekuur komen. Een beweegadvies om klachten te voorkomen, vanuit...

Read More
De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz
mei09

De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz

Gemeenten hebben tekorten doordat ze veel geld moeten uitgeven aan de jeugdzorg en aan zorg voor mensen met psychische problemen. Het Rijk wil de gemeenten hiervoor vooralsnog niet financieel compenseren. Als er geen oplossing komt, overwegen de gemeenten de gedecentraliseerde taken terug te geven aan het Rijk. Dat schrijven de gemeenten in een open brief aan alle inwoners die is verschenen in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle...

Read More
Meer en zwaardere jeugdhulp legt druk op gemeenten
mei01

Meer en zwaardere jeugdhulp legt druk op gemeenten

Na de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten maken meer jongeren gebruik van de jeugdzorg, met vaker zwaardere vormen van zorg en geeft een flink aantal gemeenten substantieel meer uit aan jeugdhulp. Gemeenten voelen de urgentie zodanig dat zij het kabinet hebben gevraagd om in actie te komen. Minister Hugo de Jonge heeft een verdiepend onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt een sterkte toename van het gebruik van de...

Read More