Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg
sep17

Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

De zorgvraag neemt toe. We moeten de zorg echt anders gaan organiseren. Het moet vooral in de regio gebeuren.

Read More
Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data
aug28

Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data

Indienen van motivatiebrieven voor deelname aan het scenario-onderzoek kan tot 24 oktober a.s.

Read More
Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht
aug28

Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht

Er zijn vooral knelpunten bij de samenwerking ouderen- en jeugdzorg. Zoek buiten kaders creatief naar oplossingen.

Read More
Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan
aug06

Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan

Aanpak met centrale zorgverlener voor gezin heeft positief resultaat.

Read More
Eerste lijn geschikte setting om bewegen te stimuleren
mei20

Eerste lijn geschikte setting om bewegen te stimuleren

De eerstelijnszorg biedt een geschikte setting om bewegen te stimuleren.  Maar gebeurt dat ook? Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en praktijkondersteuners bespreken de noodzaak van bewegen vooral bij kinderen met overgewicht. Huisartsen doen dat in mindere mate. Zij verwijzen vooral door wanneer bewegen de klacht van de patiënt kan verhelpen waarvoor mensen op het spreekuur komen. Een beweegadvies om klachten te voorkomen, vanuit...

Read More
De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz
mei09

De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz

Gemeenten hebben tekorten doordat ze veel geld moeten uitgeven aan de jeugdzorg en aan zorg voor mensen met psychische problemen. Het Rijk wil de gemeenten hiervoor vooralsnog niet financieel compenseren. Als er geen oplossing komt, overwegen de gemeenten de gedecentraliseerde taken terug te geven aan het Rijk. Dat schrijven de gemeenten in een open brief aan alle inwoners die is verschenen in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle...

Read More
Meer en zwaardere jeugdhulp legt druk op gemeenten
mei01

Meer en zwaardere jeugdhulp legt druk op gemeenten

Na de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten maken meer jongeren gebruik van de jeugdzorg, met vaker zwaardere vormen van zorg en geeft een flink aantal gemeenten substantieel meer uit aan jeugdhulp. Gemeenten voelen de urgentie zodanig dat zij het kabinet hebben gevraagd om in actie te komen. Minister Hugo de Jonge heeft een verdiepend onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt een sterkte toename van het gebruik van de...

Read More
Vaccinatiealliantie moet dalende vaccinatiegraad keren
apr02

Vaccinatiealliantie moet dalende vaccinatiegraad keren

De afnemende vaccinatiegraad in ons land baart zorgen. Om deze trend te keren is de ‘Vaccinatiealliantie’ opgericht. Jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers willen het maatschappelijke belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen onder de aandacht brengen. Tevens is het doel om de kennis over vaccinatie te verbeteren,...

Read More
Het geheim van het IJslands preventiemodel
mrt27

Het geheim van het IJslands preventiemodel

In IJsland is het middelengebruik bij jongeren de laatste jaren spectaculair gedaald. Twintig jaar geleden waren IJslandse jongeren nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Wat is het geheim van dat succes en kan het Nederlands preventiebeleid daar iets van leren? Het Trimbos Instituut heeft dit in kaart gebracht. In een factsheet staat een...

Read More
Passende zorg in alle gemeenten voor te zware kinderen
feb12

Passende zorg in alle gemeenten voor te zware kinderen

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft tijdens de bijeenkomst Care for Obesity het startsein gegeven voor de volgende fase van de ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen. In 2030 moet in alle gemeenten passende ondersteuning en zorg beschikbaar zijn voor kinderen met overgewicht. Het doel is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. ...

Read More