Online poetsles voor basisschoolleerlingen Bleiswijk

“Recent werd in het Jeugdjournaal verteld dat er in deze coronatijd een achteruitgang is wat betreft de mondgezondheid van kindergebitten. Dat is jammer. Juist nu zou er meer aandacht moeten uitgaan naar een goede mondgezondheid” volgens Manon van Splunter, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten). “Maar hoe zorg je daarvoor? Onder andere door goed te poetsen” geeft zij...

Read More

Angststoornissen bij jongeren

Angst is biologisch gezien heel nuttig, het beschermt mensen. Als er gevaar dreigt is het immers maar goed dat iemand zich niet op zijn gemak voelt en actie onderneemt om uit de gevaarlijke situatie te komen. Maar wat als de bangheid blijft terwijl er helemaal geen gevaar meer is? Of de mate van angst niet in verhouding staat tot de aanleiding? Dit wordt dit natuurlijke mechanisme een probleem. Kinderen die overmatige of zelfs extreme...

Read More

‘Onze zorg kán niet zonder het Ronald McDonald Huis’

Onderzoek toont aan: betere kwaliteit van zorg dankzij Ronald McDonald Huizen en Huiskamers Zorgprofessionals zijn er duidelijk over: Ronald McDonald Huizen en Huiskamers bevorderen medisch en psychisch herstel van zieke kinderen, maken de ziekenhuiservaring positiever voor ouders, en dragen bij aan de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en...

Read More

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop met handzaam stappenplan beschikbaar

Den Haag, 16 juni 2020 – De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen. De handreiking is nu beschikbaar en te...

Read More

De stille ramp in de ggz

Oplossing: stel een maximale wachttijd in en handhaaf deze.

Read More

Kabinet wil meer regionale samenwerking bij jeugdzorg

Een betere organisatie van het jeugdstelsel is nodig en er moet meer eenheid komen in de toegang tot jeugdhulp.

Read More

Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

De zorgvraag neemt toe. We moeten de zorg echt anders gaan organiseren. Het moet vooral in de regio gebeuren.

Read More

Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data

Indienen van motivatiebrieven voor deelname aan het scenario-onderzoek kan tot 24 oktober a.s.

Read More

Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht

Er zijn vooral knelpunten bij de samenwerking ouderen- en jeugdzorg. Zoek buiten kaders creatief naar oplossingen.

Read More

Zorg voor kinderen met obesitas: 1 gezin, 1 plan

Aanpak met centrale zorgverlener voor gezin heeft positief resultaat.

Read More