Angststoornissen bij jongeren

Angststoornissen bij jongeren

Datum: 11 december 2020

angststoornis jongeren

Angst is biologisch gezien heel nuttig, het beschermt mensen. Als er gevaar dreigt is het immers maar goed dat iemand zich niet op zijn gemak voelt en actie onderneemt om uit de gevaarlijke situatie te komen. Maar wat als de bangheid blijft terwijl er helemaal geen gevaar meer is? Of de mate van angst niet in verhouding staat tot de aanleiding? Dit wordt dit natuurlijke mechanisme een probleem. Kinderen die overmatige of zelfs extreme angsten voelen kunnen een angststoornis ontwikkelen. Wat is dit, en wat kun je er aan doen?

 

Wat zijn angststoornissen?

 

Om iets goed uit te leggen, is het handig eerst eens een definitie ervan te geven. In het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen wordt een angststoornis als volgt omschreven:

 

“Een angststoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische (ziekelijke) angst. Als angst geen reële grond heeft, de dreiging niet in de buurt is en iemand er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis.”

 

Angststoornissen bij kinderen en jongeren komen tot uiting op allerlei manieren. Door de bangheid kan het denken ontregeld zijn. Hierbij kun je denken aan vervelende gedachten over nare dingen die kunnen gebeuren, een negatief zelfbeeld en overmatig piekeren. Kinderen kunnen zich onzeker voelen en weinig zelfvertrouwen hebben. Daarnaast kunnen lichamelijke symptomen voorkomen als buikpijn, hoofdpijn, zweten of trillen. Een angststoornis uit zich tot slot gedragsmatig bijvoorbeeld in vermijdend of teruggetrokken gedrag, opstandig of prikkelbaar gedrag, verstijven, huilen of om geruststelling vragen.

 

Waardoor kunnen angststoornissen ontstaan?

 

Volgens het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen zowel omgevingsfactoren als lichamelijke of psychische factoren ten grondslag liggen aan een angststoornis. Bij omgevingsfactoren kan het bijvoorbeeld gaan om het ontbreken van een veilige en sterke band met de opvoeder(s), een te beschermende opvoeding, bedreigende levenservaringen of het gebruik van of stoppen met medicijnen of drugs. Lichamelijke factoren die overmatige angst kunnen verklaren zijn oude, evolutionaire overgedragen angsten voor dieren bijvoorbeeld, of erfelijke persoonskenmerken zoals een teruggetrokken karakter. Bij psychische factoren tot slot kan het gaan om een vertekening van hoe signalen uit de wereld om kinderen heen geïnterpreteerd en gewaardeerd worden.

 

Hoe is een angststoornis te behandelen?

 

Voor de behandeling van een angststoornis kun je terecht bij Yes We Can Clinics. Dit is een jeugdkliniek waar jongeren die zijn vastgelopen in hun leven er samen met hun ouders weer bovenop worden geholpen. YWCC heeft de positieve dynamiek van de groep als uitgangspunt. Naast groepssessies zijn er ook een-op-een sessies, krijgen de jongeren psycho-educatie en worden er iedere dag veel sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Elke dag zetten honderden gekwalificeerde medewerkers zich in om het leven van jongeren (fellows) en hun families een positieve draai te geven. Hierbij staan onvoorwaardelijke warmte en veiligheid centraal, maar gaat het ook om confrontatie op het juiste moment. YWCC behandelt jongeren van 13 tot en met 23 jaar. Het betreft overigens niet enkel jongeren met angststoornissen, maar ook met andere psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen.

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *