Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam

Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam

Datum: 11 december 2018

In 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet meer zelf ondersteunen en op die manier ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen. Met deze werkwijze is minder zorginkoop nodig, is de verwachting.

Het is één van de te onderzoeken maatregelen om de kosten voor Wmo en de Jeugdzorg terug te dringen.
Het is een ‘flinke klus’, vindt Bert Frings (Groen Links), die hiervoor is aangesteld als projectwethouder. Het tijdschrift SoziO wijdt er een artikel aan. Het aantal aanmeldingen voor zorg in Nijmegen blijft stijgen, terwijl er minder geld is. Daardoor is de vernieuwing van het stelsel nog niet goed van de grond gekomen.

Veel zorgindicaties door huisartsen
Volgens Frings maken veel mensen bewust gebruik van zorg binnen het gemeentelijke domein, omdat de eigen bijdrage dan een stuk lager is. Beschermd of beschut wonen is duurder. Frings: “Daarnaast zien we tot onze grote schrik dat zeventig procent van de zorgindicaties afgegeven wordt door huisartsen, voogden of rechters. Als zij bepalen, moet de gemeente doen wat ze opgedragen krijgt en gewoon betalen. Wat betreft de Jeugdzorg zijn we één van meer dan 250 gemeentes in Nederland met een tekort.”

Creatievere, normalere oplossingen.
Het basisteam, dat de ‘schotten’ tussen de verschillende takken van hulpverlening moet wegnemen, moet leiden tot ‘creatievere, normalere oplossingen in samenspraak met inwoners’. Er wordt overigens niet vermeld wat je daaronder kunt verstaan. In ieder geval wil men in Nijmegen nadrukkelijk gebiedsgericht gaan werken. Frings: “Met voorzieningen dichtbij. Het basisteam kan veel meer zelf ondersteunen in plaats van toeleiden naar zorg. Als het goed is, is daardoor minder zorginkoop nodig. Het automatisme ‘vraag is zorg’ kan niet blijven bestaan.”

Minder keuzevrijheid
Deze werkwijze leidt wel tot minder keuzevrijheid, omdat het basisteam dan de ondersteuning biedt. Volgens Frings is dat geen probleem: “In zo’n basisteam zitten een aantal professionals die elk hetzelfde kunnen bieden. Er is dan nog wel keuze uit de professionals in het basisteam in de wijkwerken, maar geen keuze meer voor bepaalde organisaties.”

(Illustratie: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *