Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Datum: 23 januari 2019

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici, verloskundigen en psychologen/psychotherapeuten hebben elk een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook wettelijk verplicht. Per 1 januari jl. is deze meldcode vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een afwegingskader. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is.

Wat houdt dat afwegingskader in? Bekijk daarvoor de animatie op You Tube, die het gebruik van het afwegingskader in ruim twee minuten helder toelicht.

Overigens zijn de onderdelen kindermishandeling en volwassenengeweld samengevoegd tot één geheel. Daardoor kent de meldcode nog maar één stappenplan, voor zowel kindermishandeling als huiselijk geweld.

Training
Vanwege de vernieuwde meldcode biedt Elaa professionals in haar regio een training aan: Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand van een concrete casus wordt er op interactieve wijze alle stappen van de meldcode zichtbaar en praktisch gemaakt.

Werkwijze Veilig Thuis
Tevens heeft Elaa over dit onderwerp een nieuwsbrief special uitgebracht. Daarin vertelt de voorzitter van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK) hoe Veilig Thuis omgaat met meldingen. “Elke melding wordt ingeschat op zwaarte en op veiligheid. Bijna altijd liggen er meerdere problemen aan het geweld ten grondslag. Welk type hulp past daarbij, welke organisatie kan die het beste bieden, wie wordt de regiehouder? Dat kan Veilig Thuis zijn, maar meestal niet. Veilig Thuis monitort de voortgang. Dat gebeurt sinds 2019 standaard anderhalf jaar.”

Elke huisarts heeft ermee te maken
Een huisarts stelt dat helaas elke huisartsenpraktijk te maken krijgt met kindermishandeling of huiselijk geweld. “Wees daarom bekend met en alert op risicofactoren en signalen”, roept hij zijn collega’s op. Hij erkent dat vermoedens van huiselijk geweld huisartsen in een lastige positie kunnen brengen, vanwege de vertrouwensrelatie met de patiënt. “Het afwegingskader biedt daarbij handvatten.”

Verloskundigen staan altijd áán
Een verloskundige is tijdens een relatief korte, maar emotioneel intensieve periode betrokken bij een zwangere. Ook zij zijn alert op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zoals de verloskundige het in het interview verwoordt: “Wij zijn poortwachters, voor zwangerschappen, maar ook voor de sociale factoren erom heen. Dus ook voor de veiligheid van het kind. Daar zijn we op gespitst: we staan altijd áán.”

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *