Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp

Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp

Datum: 14 december 2018

De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio’s miljoenen euro’s voor hun plannen voor merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend. Voorwaarden zijn wel dat de regio’s beschikken over een expertteam, een wachtlijstaanpak en er overeenstemming is met het programma Zorg voor Jeugd.

In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een gezamenlijk Transformatiefonds van 108 miljoen euro beschikbaar komt voor de vernieuwing van de jeugdhulp – ook wel de transformatie genoemd. Om aanspraak te maken op deze middelen stelde iedere jeugdzorgregio’s een transformatieplan op.

Ons land kent 42 jeugdregio’s. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van het budget is dat iedere regio beschikt over een duidelijke wachtlijstaanpak en een expertteam voor ingewikkelde casuïstiek. Ook moeten de plannen zoveel als mogelijk aansluiten op de actielijnen van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’.

Kennisuitwisseling en leren van elkaar
Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, de branches gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd en de ministeries van VWS en JenV, hebben alle 42 plannen beoordeeld en goedgekeurd.  Doel is door te bouwen aan een infrastructuur die kennisuitwisseling en het leren van elkaar faciliteert. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd adviseert de regio’s en  gaat hen ondersteunen bij het uitvoeren van de plannen.

Verdeling van de gelden
Voor het Transformatiefonds is in de periode 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 36 miljoen euro beschikbaar. De eerste 36 miljoen wordt in december overgemaakt. Het budget zal naar rato op basis van het aantal kinderen op 1 januari 2018 (leeftijd tot 23 jaar) per jeugdzorgregio worden verdeeld. Het gaat in totaal dus om een bedrag van € 108 miljoen, waarvan € 54 miljoen door gemeenten en € 54 miljoen door het Rijk ter beschikking is gesteld.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *