Patiëntgeheim: basis voor wettelijke bescherming van gezondheidsgegevens
jan28

Patiëntgeheim: basis voor wettelijke bescherming van gezondheidsgegevens

De wereld van zorg en gezondheid wordt steeds digitaler. Wat gebeurt er met online gegevens en wie heeft de regie? Gezondheidsgegevens in digitale omgevingen van zorgverleners vallen onder het medisch beroepsgeheim. Maar bijvoorbeeld gezondheids-apps zijn van de burgers en zij hebben deze juridische bescherming niet.  Iedereen heeft recht op dezelfde bescherming van al zijn gezondheidsgegevens als onder het beroepsgeheim. Dat vat de...

Read More
Kwetsbare groepen dreigen bij e-health buiten de boot te vallen
jan25

Kwetsbare groepen dreigen bij e-health buiten de boot te vallen

E-health lijkt een geschikt hulpmiddel om de druk op de zorg te verlichten. Diverse toepassingen zijn dan ook aan een opmars bezig. Deze ontwikkeling is echter vooral voor kwetsbare doelgroepen niet zonder risico’s, stelt Catherine Bolman, hoogleraar e-health bij de Open Universiteit. Vandaag, tijdens de nationale e-healthweek, spreekt zij haar oratie uit. De titel van de oratie is ‘e-health-toepassingen bij kwetsbare groepen: een...

Read More
Stimuleringsregeling: 90 miljoen voor e-health thuis
jan24

Stimuleringsregeling: 90 miljoen voor e-health thuis

Het kabinet wil de inzet van e-health thuis stimuleren. Juist voor ouderen met een chronische ziekte of beperking kan technologie ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. Voor dergelijke e-health tepassingen, komt er 90 miljoen euro beschikbaar via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen met inkopers vanaf 1 maart een aanvraag indienen. Bereid deze...

Read More
Klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens over privacy
jan02

Klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens over privacy

Na de invoering van de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming, in mei jl. hebben zo’n 900 mensen  een klacht ingediend over privacy in de zorg. Daarmee komt de zorgverlening er aanzienlijk beter vanaf dan zakelijke dienstverleners, zoals detailhandel en nutsbedrijven. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het afgelopen half jaar zo’n 10.000 klachten ontvangen.  Mensen trekken vooral aan de bel over een schending...

Read More
Digitaal gegevens uitwisselen wordt versneld en verplicht
dec31

Digitaal gegevens uitwisselen wordt versneld en verplicht

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat zorginstellingen stapsgewijs verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen zorgverleners sneller over medische gegevens van patiënten beschikken en kunnen patiënten hun eigen gegevens veilig digitaal inzien en beheren. Dit gebeurt niet vanzelf en zeker niet snel genoeg, terwijl de tijd er wel rijp voor is. Daarom gaat de minister elektronische...

Read More
COPD-patiënten krijgen thuis consult via ‘beeldbellen’
dec07

COPD-patiënten krijgen thuis consult via ‘beeldbellen’

Vanaf februari 2019 kunnen 25 patiënten van Treant met COPD gewoon thuis het gesprek voeren met hun longverpleegkundige over hoe het gaat. Ze hoeven dan niet meer naar het ziekenhuis. De zorggroep start met een proef waarbij patiënten een tablet in bruikleen krijgen waarop ze hun medische informatie kunnen doorgeven aan het ziekenhuis. Als die informatie aanleiding geeft voor een gesprek neemt de longverpleegkundige via ‘beeldbellen’...

Read More
IJssellandScan: in één oogopslag gezondheidsinformatie van de regio
dec05

IJssellandScan: in één oogopslag gezondheidsinformatie van de regio

In Zwolle is gisteren de IJssellandScan gelanceerd: een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland. De IJssellandScan is een samenwerking tussen GGD IJsselland en de ROS Proscoop. Beide organisaties hebben er belang bij dat deze gezondheidsinformatie nu beschikbaar is. Data spelen een belangrijke rol bij de onderbouwing van beleid. “Er is met het sluiten van diverse landelijke akkoorden in de zorg een beweging...

Read More
Informatieberaad zet vaart achter digitalisering zorg
nov29

Informatieberaad zet vaart achter digitalisering zorg

Het Informatieberaad Zorg zet zich in voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Daartoe heeft ze vier ‘outcomedoelen’ vastgesteld, namelijk: medicatieveiligheid, een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de patiënt centraal staat, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en -overdracht én het eenmalig vastleggen van gegevens. Deze doelen zijn een leidraad voor de programma’s, projecten en activiteiten. Het...

Read More
Doe ook mee met de e-healthweek 2019
nov28

Doe ook mee met de e-healthweek 2019

Met digitale ondersteuning in de zorg, ofwel e-health krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met een zorgverlener, het digitale dossier, patiëntenportals, online een recept vernieuwen, sporten met een trainings-app, monitoren op afstand, videoconsult van de huisarts met een specialist enz. Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen....

Read More
Inspectie ziet toe op juiste inzet e-health
nov27

Inspectie ziet toe op juiste inzet e-health

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) vindt dat e-health een positieve ontwikkeling is. Immers, e-health biedt mogelijkheden om de zorg te ondersteunen en te verbeteren. Bij dit uitgangspunt volgt de onvermijdelijke maar….. Maar het kan ook leiden tot nieuwe risico’s, stelt de IGJ, want e-health brengt grote veranderingen met zich mee. De kwaliteit en veiligheid van de zorg mogen daardoor niet in het geding komen. Daarom ziet...

Read More