FME: Technologie is sleutel tot betere zorg
sep18

FME: Technologie is sleutel tot betere zorg

De implementatie van nieuwe technologie moet sneller, veiliger en duurzamer. Integrale financiering en ‘risk sharing’ kunnen helpen.

Read More
Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg
sep17

Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

De zorgvraag neemt toe. We moeten de zorg echt anders gaan organiseren. Het moet vooral in de regio gebeuren.

Read More
Consultatieronde visiedocument over zorginfrastructuren
sep04

Consultatieronde visiedocument over zorginfrastructuren

Reacties op het visiedocument over zorginfrastructuren zijn mogelijk tot 4 oktober 2019.

Read More
Zorgvragers zoeken online vooral informatie over behandelingen
aug22

Zorgvragers zoeken online vooral informatie over behandelingen

Een infographic van het Nivel toont het zoekgedrag en ervaringen van zorggebruikers naar online informatie

Read More
Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder
aug20

Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder

Zorgverleners vinden de afstemming met collega’s verbeterd door het gebruik van de veilige chatfunctie van Zicht op Zorg.

Read More
Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s
jul16

Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Om effectief samen te werken over de domeinen heen, moeten updates over patiënten continu beschikbaar zijn. Toch blijft het een uitdaging voor zorgverleners om elkaar op de hoogte te brengen over de gezondheid van gezamenlijke patiënten. En dat terwijl er tal van digitale oplossingen beschikbaar zijn die de communicatie moeten vergemakkelijken. Jose Boots is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean...

Read More
Wegwijzer bekostiging digitale zorg
jul10

Wegwijzer bekostiging digitale zorg

Wat is de ruimte in de regels over de inzet en inkoop van digitale zorg en ondersteuning? Welke mogelijkheden zijn er voor zorgverzekeraars om samen te werken? Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschreven in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020, zodat daar duidelijkheid over bestaat. De NZa brengt de wegwijzer bewust begin deze maand uit. Net nadat vrijwel alle nieuwe declaratieregels voor de zorg zijn vastgesteld,...

Read More
Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven
jul09

Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven

Per 2020 kunnen huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN om patiënten online inzage te geven, daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. Huisartsenpraktijken moeten aan vier voorwaarden voldoen om dit tarief te kunnen declareren. Die voorwaarden zijn: Deelname aan een regionale OPEN-coalitie; Deelname...

Read More
Actief toestemming patiënt vragen voor gegevensuitwisseling
jul04

Actief toestemming patiënt vragen voor gegevensuitwisseling

Digitale uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen huisartsen en huisartsenposten vindt nog steeds weinig plaats. En daar moet verandering in komen. Hoezeer VZVZ haar best doet om het belang ervan te benadrukken, er zijn nog steeds veel patiënten die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Niet omdat ze tegen zijn, maar vanuit onbekendheid. Een actieve inzet van huisartsenpraktijken kan daarin verandering brengen. Daarom is...

Read More
Stimuleer gebruik digitale gezondheidstechnologieën
jun20

Stimuleer gebruik digitale gezondheidstechnologieën

Nederland koploper in de digitalisering? Dat wordt vaak beweerd, maar als het gaat om het gebruik van digitale gezondheidstechnologie loopt ons land zelfs enigszins achter op andere landen. Zo maken Nederlanders bijvoorbeeld minder gebruik van mobiele apps en activity trackers om stappen en calorieën te tellen of de bloeddruk te meten. Een drempel voor het toepassen van deze inzichten zou kunnen zijn dat een meerderheid van de...

Read More