Miljoenen voor ontwikkeling PGO in Noord-Nederland

De initiatiefnemers hopen dat over vijf jaar meer dan 200.000 Noorderlingen van de PGO gebruik maken.

Read More

Zelf je gezondheid meten? In Leiden gebeurt het

Patiënten krijgen The Box met een digitale weegschaal, een bloeddrukmeter, een stappenteller en een app.

Read More

Veld weet nog te weinig over mogelijkheden e-health

Het is belangrijk om te blijven werken aan communicatie, voorlichting en training.

Read More

Gedragscode voor gegevensuitwisseling die voldoet aan wet-en regelgeving

De gedragscode over digitale gegevensuitwisseling is geactualiseerd, vooral vanwege de privacywetgeving.

Read More

Over cybersecurity en cloud-opslag

In hoeverre zijn persoonlijke medische gegevens digitaal veilig opgeslagen in de cloud?

Read More

Regionale coalities helpen huisartsen bij OPEN

De regiocoalitie wordt geadviseerd om voor 1 januari a.s. OPEN-subsidie aan te vragen bij VWS.

Read More

Digitaal ziekenhuis: een realistisch toekomstbeeld?

Digitalisering kan zorgen voor een hogere productiviteit en zo de personeelstekorten verlichten.

Read More

Vergrijzing vereist verandering

Hoe ziet de ouderenzorg er over 10 jaar uit? Anders dan nu. Het moet efficiënter, integraal en inzet van technologie

Read More

Einde OZIS Ketenzorg, start LSP Ketenzorg

Het einde van OZIS Ketenzorg komt in zicht. Op 1 januari 2020 eindigt het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg-standaard. Deze standaard is jarenlang gebruikt in de ketenzorg voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. De technische ondersteuning van leveranciers van de standaard wordt ook beëindigd. Schrik niet: gegevensuitwisseling in ketenzorg stopt niet. LSP Ketenzorg is het alternatief. Voor de implementatie daarvan biedt VZVZ...

Read More

Toegang huisartsen tot ziekenhuisportalen verslechterd

Huisartsen krijgen steeds vaker het verzoek van allerlei partijen om gegevens te verstrekken uit het medische dossier. Het kost hen veel tijd die niet wordt vergoed.

Read More