Privacyschending op sites over gezondheid en ggz
mei07

Privacyschending op sites over gezondheid en ggz

Bij het online zoeken naar informatie over depressie, kanker of andere gevoelige onderwerpen is het risico op commerciële trackingcookies zeer groot. Die worden zelfs geplaatst voordat de bezoeker heeft kunnen reageren. Adverteerders mogen van Google weliswaar niet adverteren op dit soort gevoelige onderwerpen, maar Google voegt deze informatie wél aan het profiel toe. En dat is volstrekt in strijd met de privacywetgeving.  Dat blijkt...

Read More
Medische technologie: actieve rol voor de overheid
mei03

Medische technologie: actieve rol voor de overheid

De medische technologie (kortweg: MedTech) biedt kansen voor de zorg. Tegelijkertijd stellen de snelle technologische ontwikkelingen de sector en het zorgstelsel voor nieuwe uitdagingen. Eén ding is zeker: de gezondheidszorg zal hierdoor veranderen. Minister Bruins wil dat de juiste slimme MedTech-oplossingen beschikbaar komen die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg. Daartoe ziet...

Read More
Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS
apr15

Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter: informatieoverdracht vormt voor veel ketenzorg nog een probleem. Een goed keteninformatiesysteem (KIS) is onontbeerlijk. Zorggroep Zorroo gebruikt voor het delen van patiëntinformatie tussen de betrokken zorgverleners het Philips VitalHealth keteninformatiesysteem Coordinate. Ze heeft recent onderzocht of de gebruikers tevreden zijn. Dat is beslist het geval: ruim...

Read More
Verplicht elektronisch gegevens uitwisselen gaat stapsgewijs via Roadmap
apr12

Verplicht elektronisch gegevens uitwisselen gaat stapsgewijs via Roadmap

Minister Bruins (Medische zorg) komt in een brief aan de Tweede Kamer met concrete voorstellen voor het verplicht elektronisch uitwisselen van gegevens. Ook schetst hij de contouren van het naleven van deze wettelijke verplichting. Dit zal stapsgewijs per gegevensuitwisseling gebeuren via een zogeheten Roadmap. Daarin staat welke gegevensuitwisseling als eerste gedigitaliseerd worden. Met het zorgveld is hierover overlegd. Het heeft...

Read More
Zorgcontracten onmisbaar voor juiste zorg op juiste plek
apr12

Zorgcontracten onmisbaar voor juiste zorg op juiste plek

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat contracteren loont. Alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. Zorgverzekeraars willen met zorgaanbieders goede contractafspraken maken, waardoor verzekerden garantie hebben op goede, betaalbare zorg. Zorgcontracten vormen een onmisbare schakel in de organisatie van de juiste zorg op de juiste plek. ZN vindt het belangrijk dat het kabinet zorgaanbieders en...

Read More
Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg
apr10

Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg

De zorg staat aan de vooravond van een digitale revolutie. Verregaande inzet van de technologie is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de zorg verder dichtslibt. Alleen met nieuwe technologieën, diensten en bedrijfsmodellen is het mogelijk te voldoen aan de toekomstige gezondheidsbehoeften. Echter: technologische vernieuwing vraagt om complexe organisatorische veranderingen. Het zorgproces zal drastisch wijzigen. Daarvoor is...

Read More
Huisarts en zorggroepbestuurder Eugen Zuiderwijk nieuw bestuurslid InEen
apr05

Huisarts en zorggroepbestuurder Eugen Zuiderwijk nieuw bestuurslid InEen

Op 1 april is huisarts en zorgbestuurder Eugen Zuiderwijk toegetreden tot het bestuur van InEen, de vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg. Als portefeuillehouder Innovatie wil Zuiderwijk InEen-leden helpen de noodzakelijke vervolgstappen in digitalisering van de eerstelijnszorg te zetten. Eugen Zuiderwijk heeft een achtergrond als huisarts bij GezondheidCentra Maarssenbroek en is sinds 2014 directeur/bestuurder van...

Read More
Digitalisering: juiste informatie op de juiste plek
apr05

Digitalisering: juiste informatie op de juiste plek

Ouderen wonen steeds langer thuis, vaak met zorg en hulp van familie, buren, vrienden, de ‘helpende handen’. Dankzij digitalisering komen er steeds meer extra mogelijkheden. Maar de juiste informatie op de juiste plek is daarmee nog niet tot stand gekomen. Ouderen en mantelzorgers vinden online inzage mogelijk wel aardig, maar ze hebben meer de behoefte aan online communicatie met hun netwerk. En aan goed vindbare...

Read More
90 Miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis
mrt29

90 Miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Het ministerie van VWS stelt € 90 miljoen beschikbaar voor inzet van technologie bij zorg thuis. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers daarvoor plannen indienen. De stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is onderdeel van het programma Langer Thuis. De komende 3 jaar is er jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten in de reguliere zorg en...

Read More
Denk mee over ICT-standaarden in de zorg
mrt26

Denk mee over ICT-standaarden in de zorg

In het Informatieberaad Zorg werken bestuurders uit het zorgveld en het ministerie van VWS onder andere aan standaarden voor ICT in de zorg. Dit betreft zowel de uitwisseling van patiëntgegevens als het eenduidig, gestandaardiseerd uitwisselen van deze gegevens. Het Informatieberaad vraagt zorgprofessionals, patiënten, IT-specialisten en –leveranciers maar ook alle anderen die affiniteit hebben met zorg en ICT om hierbij mee te...

Read More