Handreiking voor digitalisering in de regio

Handreiking voor digitalisering in de regio

Datum: 4 december 2019

Digitalisering is cruciaal om de zo gewenste ‘juiste zorg op de juiste plek’ te bereiken. Voor digitalisering in de regio zijn er in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg financiële middelen beschikbaar gesteld. De zorggroep of regio-organisatie en de zorgverzekeraar maken afspraken over de inzet van deze middelen. InEen, LHV en ZN bieden daarin ondersteuning met de ‘Handreiking voor gesprek over digitalisering tussen zorggroep of regio-organisatie en zorgverzekeraar’. Deze bevat een menukaart met onderwerpen en projecten waarover in de regio afspraken kunnen worden gemaakt. 

Het is duidelijk is dat er veel werk moeten worden verzet om de eerste lijn in de volle breedte aan te haken bij de technologische ontwikkelingen. Denk aan: gegevensuitwisseling, patiëntportalen, PGO’s, e-health, apps, monitoring op afstand, e-afspraak, data-analyses enz. enz. Vraagstukken die te complex en tijdrovend zijn voor individuele praktijken. Deze moeten op regionaal niveau worden opgepakt.

Stimuleren en versnellen
De partners in het Hoofdlijnenakkoord (HLA) hebben middelen vrijgemaakt om de regionale samenwerking te stimuleren en te versnellen. Dat is voor de gehele looptijd van het HLA 2019-2022 € 50 miljoen. Een deel daarvan is gereserveerd voor landelijke ondersteunende activiteiten. Dat betekent dat er omgerekend €2,75 per patiënt beschikbaar is voor activiteiten in de regio. Deze financiering staat los van de O&I-gelden. Het gaat dus specifiek om middelen voor het versneld opbouwen van een regionale infrastructuur. Of voor snellere uitvoering van zorginhoudelijke afspraken met digitale gegevensuitwisseling.

Menukaart
InEen, LHV en ZN hebben een menukaart opgesteld met concrete onderwerpen en projecten waar zorggroepen / regio-organisaties afspraken over kunnen maken met zorgverzekeraars. Vaak zijn projecten al met succes uitgevoerd in andere regio’s . Op die ervaring kan men voortbouwen in de eigen regio.
De menukaart bestaat uit drie onderdelen:
a. Versnellen en versterken van de regionale infrastructuur
b. Versnellen en versterken regionale (zorginhoudelijke) projecten
c. Datamanagement

Zie de Handreiking: ‘Gesprek digitalisering zorggroep of regio-organisatie en zorgverzekeraar’

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *