Digitalisering in de wijkverpleging: steun of last?

Digitalisering in de wijkverpleging: steun of last?

Datum: 4 december 2019

Digitale informatie-uitwisseling van gezondheidsinformatie is in de wijkverpleging voorwaarde voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. ICT kan daarbij grote ondersteuning bieden. In plaats daarvan vormt ICT  echter vaak een belemmering en extra administratieve last. Het ontbreekt zorgorganisaties veelal aan digitale strategie. Dat blijkt uit een rapport van Nictiz over de inzet van applicaties en infrastructuur in de wijkverpleging.

Voor ondersteuning in het zorgproces is er het Elektronisch Cliënten Dossier. Daarnaast is het gebruik van applicaties in de wijkverpleging, zoals de Medicatie Controle App, de Medido, domotica, diverse wondapplicaties en het Farmacotherapeutisch Kompas. In de praktijk van de wijkverpleging wordt het gebruik van applicaties en ICT vaak top-down geïnitieerd, en is dat niet altijd ingegeven vanuit de wens vanuit de praktijk. Dat bevordert goed gebruik ervan uiteraard niet.

Wijkverpleegkundige in the lead
Wel vindt er steeds meer een kanteling plaats naar vraaggestuurd werken vanuit het primaire proces, waarbij de wijkverpleegkundige in the lead is, constateert het Nivel. Wijkverpleegkundigen en informatiemanagers noemen daarbij de volgende uitgangspunten voor hun organisaties:
– Benader digitalisering als een organisatieverandering
– Prioriteer het applicatievraagstuk
– Begin klein en zorg voor inbedding
– Creëer medewerkersbewustzijn
– Doe een beroep op het lerend vermogen van wijkverpleegkundigen
– Breng user experiences in
– Kies applicaties die ook offline te gebruiken zijn
– Schrap legacy systemen
– Besteed aandacht aan wet- en regelgeving.

Centrale speler
De wijkverpleegkundige is centrale speler in de gezondheidszorg. Vanuit die rol wisselt ze informatie uit met huisartsen, apothekers, paramedici en verpleegkundigen. Er is echter op dit moment geen landelijk dekkende infrastructuur waarover de wijkverpleegkundige gezondheidsinformatie kan delen of ontvangen. Op dit moment gebeurt de benodigde informatie-uitwisseling veelal telefonisch, via chat, email, digitaal transfersysteem of per geschreven/getypte brief. En dat in 2019…

Digitale strategie
Het ontbreekt zorgorganisaties die wijkverpleging aanbieden vooral aan strategie op het gebied van digitalisering. Terwijl dit hard nodig is, gezien het grote belang dat zorginformatie volledig digitaal kan worden vastgelegd, gekoppeld, ontsloten en uitgewisseld. Dat gaat om zorgbrede uitdagingen op het niveau van organisatie, proces, informatie, applicatie en infrastructuur. Digitalisering betreft sowieso altijd een organisatieverandering, niet alleen bij grote vraagstukken als zorginfrastructuur. Want ook bij de introductie van bijvoorbeeld een zorgrobot of telemonitoringsysteem gaat het om het veranderen van werkprocessen.

Zie het rapport van het Nictiz: De inzet van applicatie(s) en infrastructuur in de wijkverpleging

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *