E-health week 2020: doe mee

E-health week 2020: doe mee

Datum: 30 december 2019

Het afgelopen jaar is er veel geschreven over de mogelijkheden van e-health in de zorg, ook op ZorgenZ. Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Daarom organiseert ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, samen met het ministerie van VWS, Zorg van Nu en Patiëntenfederatie Nederland voor de vierde keer de e-healthweek. Deze zal plaatsvinden van 27 januari tot 1 februari.

De ambitie van deze partners is e-health voor iedereen toepasbaar maken door mogelijkheden te demonstreren, kansen te creëren en verbindingen te leggen om gezamenlijk actie te ondernemen. Ze doen daarbij ook een beroep op u. Alle partijen die willen laten zien wat e-health is en hoe het werkt, zijn van harte uitgenodigd zich als partner aan te melden: (thuis)zorginstellingen, leveranciers, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiëntenplatforms en ouderenbonden door het hele land. Dat kan via verschillende activiteiten: van innovatielabs, open dagen en pop-up stores, tot aan theatervoorstellingen en workshops, alles is mogelijk tijdens de e-healthweek.
Hier kunt u zich aanmelden.

Gebruikers
Tijdens de e-healthweek staan de patiënten/cliënten/gebruikers van zorg centraal, want dit is uiteindelijk de doelgroep waar e-health zo waardevol voor kan zijn. Om deze focus kracht bij te zetten is de Patiëntenfederatie hoofdpartner van de e-healthweek. Alle partners van de e-healthweek worden opgeroepen om deze doelgroep actief te betrekken bij hun activiteiten.

Activiteitenkalender
De website www.ehealthweek.net is ook in 2020 het centrale punt van de e-healthweek. Deelnemende organisaties organiseren onder het logo van de e-healthweek verschillende activiteiten gericht op de eigen doelgroepen: medewerkers, leveranciers, patiënten et cetera. Er is dus niet één centrale plaats waar de e-healthweek plaatsvindt. De activiteiten variëren van communicatiemomenten en –middelen gericht op bewustwording tot bijeenkomsten om kennis te delen. Iedereen kan hiervoor kosteloos gebruikmaken van de uitingen van de e-healthweek, zoals banners.

Bekijk hier het laatste nieuws over de e-health week.

(Foto: Pixabay, Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *