ICT spelbreker bij verlagen registratielast

ICT spelbreker bij verlagen registratielast

Datum: 2 december 2019

In de wijk moet tweederde van de wijkverpleegkundigen nog steeds per vijf minuten registreren wat zij doen.

De registratielast onder verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten blijft onverminderd groot. Dit blijkt uit een peiling van de beroepsorganisatie V&VN, waaraan 6.221 leden hebben deelgenomen. Driekwart van hen merkt in de praktijk geen verbetering, ondanks diverse acties en initiatieven om de zorg te ontregelen. Het komt voor een deel omdat de ICT-systemen nog niet zijn aangepast. Veel ‘afgeschafte’ registraties zitten nog in het systeem.

Zo moet 65% van de collega’s in de wijkverpleging nog steeds op de vijf minuten nauwkeurig registreren wat ze bij een cliënt doen. Ook lopen verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk veelvuldig aan tegen registraties waarvan is afgesproken dat ze zouden worden afgeschaft. Vaak zijn de ICT-systemen hier nog niet op aangepast.
Bijna de helft van alle respondenten is dagelijks meer dan een uur kwijt aan registratie. Meer dan de helft (53%) doet de tijdrovende registratie (deels) in eigen tijd. De meesten (79%) hebben de onnodige registratielast aangekaart in hun organisatie, maar dat levert slechts in een kwart van de gevallen iets op. Bijvoorbeeld schrapsessies of een beter luisterend management.

5-minutenregistratie
Werkgevers hebben beloofd om de 5-minutenregistratie per 1 januari 2020 te beëindigen. Onder andere door hun administratie regelarm in te richten. In de wijk moet tweederde van de collega’s echter nog steeds per vijf minuten registreren wat zij doen. Vaak (56%) omdat de registratie gekoppeld is aan het uitbetalen van het salaris. Bijna de helft van hen is hier meer dan een half uur per dag aan kwijt. Dit komt bovenop alle andere registraties die ze bij moeten houden.

V&VN: peiling is wake up call
V&VN-voorzitter Gerton Heyne: “De afspraken over het terugdringen van de regeldruk moeten ook echt worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als het om de ICT gaat. Deze peiling is wat V&VN betreft een wake up call voor iedereen die de administratielast wil terugdringen. Want op deze manier krijgen we het probleem niet opgelost.”

ICT spelbreker
Een groot deel van de registraties waar verpleegkundigen en verzorgenden tegenaan lopen, is in theorie afgeschaft. En hoeft dus niet langer te worden gedaan. Dit komt doordat veel ‘afgeschafte’ registraties nog in de ICT-systemen (zoals het elektronische patiëntendossier, EPD) zijn ingebouwd. Eén op de drie ervaart beperkte ondersteuning van het gebruikte EPD en vier op de tien moet handmatig dubbele registraties invoeren. Bijvoorbeeld om gegevens op verschillende plekken in het EPD te zetten of opnieuw registraties vanuit andere systemen in het EPD in te voeren. Dit strookt met andere signalen uit onze achterban: juist op ICT-gebied is volgens verpleegkundigen en verzorgenden een wereld te winnen.

Lichtpuntjes: niet langer op papier
Eén op de vier ziet de situatie in het afgelopen jaar wel degelijk verbeteren als het gaat om registratielast. Vaakst genoemd worden: minder handtekeningen, halfjaarlijkse risicosignalering niet meer verplicht of meer digitaal werken. Degenen die wél verschil merken, zeggen dat zij meer tijd hebben voor hun cliënten, zich fitter voelen én minder stress ervaren. Positief is ook dat inmiddels vrijwel alle (90%) wijkverpleegkundigen uitsluitend registraties digitaal vastleggen, en niet langer op papier.

Reactie minister De Jonge:
In een tweet zegt de bewindsman: ‘Hoe taai ook die 5-minutenregistratie zal en moet de wereld uit.’ Hij wijst er op dat dit is afgesproken met diverse relevante partijen, onder wie V&VN en de zorgverzekeraars. ‘We zijn pas klaar als wijkverpleegkundigen dat ook gemerkt hebben.’

Lees ook het artikel op ZorgenZ: Van 5-minutenregistratie naar declaratie op planning vooraf

Bekijk hier de infographic over de registratielast

Lees ook het artikel in de Volkskrant: Verpleegkundigen worstelen met registratieplicht

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *