Specialistische ondersteuner helpt huisarts bij jeugd-ggz

De specialistisch ondersteuner is GZ-psycholoog, verbonden aan een specialistische jeugd-ggz-instelling.

Read More

Door financiële druk innovatie lastig voor ggz

De ggz gaat gebukt onder de financiële druk. Inzet van technologie kan de zorg rondom de patiënt organiseren.

Read More

Ook gemeenten ondertekenen hoofdlijnenakkoord ggz

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gisteren als 14e partij haar handtekening gezet onder het hoofdlijnenakkoord ggz. Daarmee verbindt de VNG zich nu ook aan de gemaakte afspraken om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Eerder stemde de VNG niet in met het akkoord, omdat de ledenraad wilde dat er eerst met het Rijk een oplossing werd gevonden voor de financiële...

Read More

Goede triage bij huisarts heeft positief effect op wachttijd ggz

De wachtlijsten in de ggz vormen een steeds groter probleem. Deels ontstaat dit door personeelstekort. Voor een ander deel is het bereiken van de omzetplafonds de oorzaak. Zorgverzekeraars kunnen in dat geval bijcontracteren. Een geheel andere genoemde oplossing is een betere triage bij de huisartsen.  De NZa gaat in de Monitor Contractering ggz in op het inkoopproces van de ggz. Om de contracteergraad in de ggz te verhogen,...

Read More

Discussie over nieuwe Wet zorg en dwang

Het streven is dat de Wet zorg en dwang (Wzd) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) gaat vervangen per 1 januari 2020. Minister Hugo de Jonge overweegt de nieuwe wet uit te stellen, nadat verschillende branche- en beroepsorganisaties, waaronder de LHV en V&VN, in een gezamenlijke brief aan VWS hun zorgen hebben geuit over de uitvoerbaarheid van de wet en de beoogde inwerkingtredingsdatum. Alzheimer...

Read More

Advies NZa: zorgprestatiemodel invoeren in ggz en forensische zorg

De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen. Dat vindt een aantal partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze adviseert daarom om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg (fz): het...

Read More

De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz

Gemeenten hebben tekorten doordat ze veel geld moeten uitgeven aan de jeugdzorg en aan zorg voor mensen met psychische problemen. Het Rijk wil de gemeenten hiervoor vooralsnog niet financieel compenseren. Als er geen oplossing komt, overwegen de gemeenten de gedecentraliseerde taken terug te geven aan het Rijk. Dat schrijven de gemeenten in een open brief aan alle inwoners die is verschenen in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle...

Read More

Privacyschending op sites over gezondheid en ggz

Bij het online zoeken naar informatie over depressie, kanker of andere gevoelige onderwerpen is het risico op commerciële trackingcookies zeer groot. Die worden zelfs geplaatst voordat de bezoeker heeft kunnen reageren. Adverteerders mogen van Google weliswaar niet adverteren op dit soort gevoelige onderwerpen, maar Google voegt deze informatie wél aan het profiel toe. En dat is volstrekt in strijd met de privacywetgeving.  Dat blijkt...

Read More

Volksgezondheid profiteert van investeren in sociaal-economische omstandigheden

In 2012 waren bijna twee keer zoveel Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar ernstig depressief dan twintig jaar daarvoor, in 1992. Dat er in dezelfde groep in dezelfde periode een toename is van gezondheidsproblemen, zoals chronische ziekteslaapproblemen en functionele beperkingen, heeft daarmee direct mee te maken, aldus psychiater Hans Jeuring. Hij is groot voorstander van preventie. Investeren in verbetering van sociaal-economische...

Read More

Regionale samenwerking kan wachttijden ggz terugdringen

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vormen een steeds groter probleem. Midden-Holland is één van de regio’s in Nederland met lange wachttijden. Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot afname van die wachttijden en dat werpt al vruchten af. Daarbij staat intensieve samenwerking tussen ggz-aanbieder, huisarts, gemeente, zorgverzekeraar en cliëntenorganisatie centraal. De wachttijden voor bepaalde diagnoses...

Read More