Regionale samenwerking kan wachttijden ggz terugdringen

Regionale samenwerking kan wachttijden ggz terugdringen

Datum: 17 april 2019

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vormen een steeds groter probleem. Midden-Holland is één van de regio’s in Nederland met lange wachttijden. Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot afname van die wachttijden en dat werpt al vruchten af. Daarbij staat intensieve samenwerking tussen ggz-aanbieder, huisarts, gemeente, zorgverzekeraar en cliëntenorganisatie centraal.

De wachttijden voor bepaalde diagnoses in de specialistische GGZ zijn nog te hoog, zo blijkt ook uit recente regiorapportage van Vektis. Een deel van de 31 regio’s slaagt er door samenwerking aardig in om de wachttijden in de ggz binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen. Dat wil zeggen: 4 weken tot het eerste intakegesprek en 10 weken vanaf de intake tot de start van de behandeling. Nog steeds vrij lang dus.

Gezamenlijk urgentiebesef
In de overige regio’s is extra inspanning nodig. De 21 regio’s met de langste wachttijden maken uiterlijk half mei hun plan van aanpak openbaar. Midden-Holland heeft dat als eerste gedaan. Piet Overduin, senior strategisch adviseur bij REOS: “Toen in Midden-Holland de taskforce van start ging, stelden partijen zich aanvankelijk vrij defensief op. Men keek vooral naar elkaar en naar het eigen belang. De laatste maanden is de knop omgezet. Er is een gezamenlijk urgentiebesef.”

Aanpak in Midden-Holland
Zorgaanbieders ondernemen acties om de eigen wachttijden terug te dringen. Tegelijk werkt men in Midden-Holland samen aan een herontwerp van de ggz: naar een wijkgerichte aanpak van ggz en sociaal domein. Gemeenten, huisartsen en de regionale cliëntorganisatie zijn hierin belangrijke partners, ggz-aanbieders worden daar ook bij betrokken. Zorgverzekeraar VGZ faciliteert de aanpak.

De taskforce heeft daarnaast een werkgroep ingesteld die de Vektis-cijfers over de wachttijden analyseert. Een andere werkgroep kijkt naar verbinding van ggz en sociaal domein in de wijk. Overduin: “De flow is er. De cijfers laten in het eerste kwartaal van 2019 al een iets gunstiger beeld zien voor Midden-Holland. Wachttijden bij persoonlijkheidsstoornissen, angst en aandacht- en gedragsstoornissen zijn met een aantal weken ingekort. We verwachten dat deze trend doorzet.”

Landelijk wachttijden
De landelijk gemiddelde wachttijden zijn trouwen tussen juni 2018 en maart 2019 over vrijwel de gehele linie licht toegenomen. De in februari jl. gepubliceerde tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden GGZ laat zien dat een deel van de regio’s er door samenwerking de wachttijden binnen de maximaal aanvaardbare normen zijn. Extra inspanningen blijven nodig, daarom is intensivering van de regionale aanpak aangekondigd. Daarom moeten de 21 regio’s met de langste wachttijden uiterlijk half mei een plan van aanpak hebben.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *