Specialistische ondersteuner helpt huisarts bij jeugd-ggz

Specialistische ondersteuner helpt huisarts bij jeugd-ggz

Datum: 26 augustus 2019

Het is niet altijd gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en adequaat te behandelen of gericht te verwijzen. Steeds meer huisartsen werken daarvoor samen met een poh-ggz-jeugd. In negen gemeenten in Overijssel en Gelderland krijgen huisartsen ondersteuning van een specialistische ondersteuner huisartsen (SOH) vanuit Karakter. Met goede resultaten. Kinderen krijgen sneller passende hulp. 

En wat is dan het verschil met een poh-ggz-jeugd? “Een SOH is altijd een BIG-geregisteerde GZ-psycholoog, betrokken bij een specialistische instelling voor jeugd-ggz”, vermeldt manager Erwin Hendriks van Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie met als werkgebied Overijssel en Gelderland. “Zij helpen met onder andere screeningsdiagnostiek, triage, kortdurende behandelingen, overbruggingszorg en psycho-educatie. Bij doorverwijzing kunnen patiënten gemiddeld binnen 10 dagen terecht bij de SOH-JGGZ. Veel sneller dus dan na een doorverwijzing naar hulp buiten de praktijk.”

Ondersteuner in alle Wageningse huisartsenpraktijken
Overigens gaat zijn voorkeur uit naar de term specialistische ondersteuner. “Niet alleen ondersteuning aan huisartsen is van belang, maar bijvoorbeeld ook aan onderwijs en sociale wijkteams. Dat zou nog beter kunnen.” De werkwijze hangt af van de afspraken met de gemeente, die de financier is van de SOH. Zo hebben alle huisartsen in Wageningen een ondersteuner in de praktijk. Daarmee zijn zij de eersten waar dit standaard plaatsvindt.

Hoge waardering
Sinds de start in 2014 zagen de ondersteuners ruim 1.000 kinderen. De eerste bevindingen zijn positief. De ondersteuner helpt om psychische problemen bij kinderen eerder te signaleren en te bepalen welke hulp passend is. Kinderen en ouders geven de specialistische ondersteuner hoge waarderingscijfers. In veruit de meeste gevallen kon deze de hulpvraag naar tevredenheid aanpakken. Voor bijna de helft van de kinderen voldoet de hulp van de specialistische ondersteuner: zij krijgen geen verdere verwijzing. En in iets meer dan de helft van de gevallen leidde het contact met de ondersteuner tot inzet van lichtere hulp dan wanneer de huisarts hen zelf had verwezen.

Meer informatie
De uitkomsten van de inzet van Specialistische Ondersteuning op het gebied van jeugd-ggz zijn samengevat in een factsheet. Daarin staat ook vermeld hoe de huisarts zou hebben gehandeld zonder deze ondersteuning. Dat is vaak zwaardere zorg dan met de inzet van de SOH volstaat.

Of lees meer over het project Specialistische ondersteuning van huisartsen. Meer informatie kunt u desgewenst verkrijgen via e.hendriks@karakter.com

 

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *