Volksgezondheid profiteert van investeren in sociaal-economische omstandigheden

Volksgezondheid profiteert van investeren in sociaal-economische omstandigheden

Datum: 6 mei 2019

In 2012 waren bijna twee keer zoveel Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar ernstig depressief dan twintig jaar daarvoor, in 1992. Dat er in dezelfde groep in dezelfde periode een toename is van gezondheidsproblemen, zoals chronische ziekteslaapproblemen en functionele beperkingen, heeft daarmee direct mee te maken, aldus psychiater Hans Jeuring. Hij is groot voorstander van preventie. Investeren in verbetering van sociaal-economische en psychosociale omstandigheden komt direct ten goede aan de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid.

Het goede nieuws: onder de groep 55 – 64-jarigen is 2012 juist een flinke áfname (32%) te zien van milde depressies ten opzichte van 2002. Jung constateert daarbij een verband tussen de afname van milde depressies en verbeterde sociale en economische omstandigheden. Jeuring: “In 2012 waren de onderzochte mensen gemiddeld gezien hoger opgeleid, en hadden aanzienlijk meer mensen een betaalde baan. Daarnaast was hun netwerk van vrienden, kennissen en familie groter.”

In 2012 hadden minder mensen hart- en vaatziekten, waren er minder rokers, en minder mensen voelden zich eenzaam. Jeuring: “Het percentage mensen met een ernstige depressie was in 2012 mogelijk nog hoger geweest, als deze laatste risicofactoren niet waren gedaald.”

Preventie
En welke les kun je hieruit trekken? Jeuring is daar in zijn promotie-onderzoek aan de VU Amsterdam stellig in. Hij meent dat de leeftijdsgroep 55- tot 64-jarigen belangrijk is voor preventie: “Uit mijn onderzoek blijkt dat factoren die te veranderen zijn, invloed hebben op depressies. Investeren in verbetering van sociaal-economische en psychosociale omstandigheden kan dus ten goede komen aan de geestelijke volksgezondheid.”

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *