Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ
jun23

Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ

De verschuiving van patiënten van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg naar lichtere GGZ dichtbij huis moet bijdragen aan een betaalbare GGZ, kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen toegankelijk. Dat was de basis voor de stelselwijziging. Maar: klopt deze gedachtegang? KPMG heeft dit in samenwerking met Vektis bekeken. De uitkomsten staan in een...

Lees Verder
Schippers zet 3 stappen in bekostiging e-health
mei02

Schippers zet 3 stappen in bekostiging e-health

Tijdens de e-health week in 2017 is aan minister Schippers het advies ‘Beter met elkaar’ aangeboden. Dit advies is opgesteld door een brede zorgcoalitie van circa 50 partijen waaronder patiënten, zorgverleners, e-health leveranciers en zorgverzekeraars. Minister Schippers heeft op basis van dit advies actie ondernomen. Het advies Beter met...

Lees Verder
Soepeler overdracht in GGZ
mrt23

Soepeler overdracht in GGZ

Vanaf 1 april a.s. is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basisggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding van en aan de huisarts volstaat. Dit moet de administratieve lasten verlagen. Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg moeten...

Lees Verder
Samenwerking GGZ Haarlemmermeer op één A4
jan31

Samenwerking GGZ Haarlemmermeer op één A4

De koepel van huisartsen Haarlemmermeer heeft behoefte aan concrete, multidisciplinaire GGZ-afspraken. Het Netwerk GGZ Haarlemmermeer heeft daarom de bestaande, algemene afspraken aangescherpt voor de lokale situatie, om het zorgproces voor patiënten met psychische klachten beter te stroomlijnen. Reos-adviseur Eva van Steenbergen begeleidde dit proces. Heldere verwijs- en terugverwijsafspraken zijn...

Lees Verder
Het doek valt voor Leidse coöperatie Cello
jan23

Het doek valt voor Leidse coöperatie Cello

Na acht jaar houdt het samenwerkingsverband van tien Leidse huisartsen Cello (Coöperatie Eerste Lijn Leiden en Omstreken) op te bestaan. Voornaamste reden: van begin af aan was er sprake van onderfinanciering. De zorgverzekeraars weigerden de vergoeding te betalen waar zij wel recht op hadden, omdat zij als solist werken....

Lees Verder
Handreiking Trimbos voor Ondersteuning bij zelfmanagement
jan12

Handreiking Trimbos voor Ondersteuning bij zelfmanagement

Samen met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ en hun cliënten, ontwikkelde het Trimbos-instituut de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement van mensen met chronische psychische problematiek. Handreiking voor hulpverleners in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ. Deze handreiking geeft hulpverleners handvatten voor gespreksvoering om mensen met ernstige...

Lees Verder
Zorgprisma Publiek: GGZ in één oogopslag
okt13

Zorgprisma Publiek: GGZ in één oogopslag

Vektis heeft een website met publieke informatie over de gezondheidszorg: Zorgprisma Publiek.nl. Deze site is recent uitgebreid met informatie over de GGZ. Daaruit blijkt dat in 2014 1,2 miljoen patiënten in de GGZ zijn behandeld. Ruim de helft daarvan is behandeld in de specialistische GGZ, 281.000 mensen in de...

Lees Verder
Monitor Generalistische Basis GGZ
jul01

Monitor Generalistische Basis GGZ

Om te kijken of de Generalistische Basis GGZ in de praktijk werkt, monitort KPMG Plexus de ontwikkelingen. Deze week verscheen de rapportage juni 2016, met voor het eerst daarin landelijke data. De monitor toont aan dat er meer patiënten bij de huisarts/POH-GGZ en in de generalistische Basis GGZ komen...

Lees Verder
NIP wil duidelijkheid over functie poh ggz
jun06

NIP wil duidelijkheid over functie poh ggz

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) plaatst kanttekeningen bij de functie van poh ggz. Het NIP concludeert dat de effectiviteit van de inzet van de poh-ggz nog onduidelijk is. Er is nog geen vaste werkwijze vastgelegd. “Daarom moet er een kritische beschouwing komen op de effectiviteit van de inzet...

Lees Verder
Netwerk Next regisseert regionale GGZ
mei17

Netwerk Next regisseert regionale GGZ

Netwerk Next organiseert in Zuid-Holland Noord de verbinding tussen de verschillende GGZ-zorgeilanden en geeft vorm aan afstemming. Reos was betrokken bij het ontstaan van het netwerk en adviseert de partners over de passende organisatievorm en structuur. Adriaan Timmers (huisarts) en Liesbeth van Londen (psychiater) vertellen in het Jaaroverzicht 2015...

Lees Verder