Soepeler overdracht in GGZ
mrt23

Soepeler overdracht in GGZ

Vanaf 1 april a.s. is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basisggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding van en aan de huisarts volstaat. Dit moet de administratieve lasten verlagen. Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg moeten...

Lees Verder
Samenwerking GGZ Haarlemmermeer op één A4
jan31

Samenwerking GGZ Haarlemmermeer op één A4

De koepel van huisartsen Haarlemmermeer heeft behoefte aan concrete, multidisciplinaire GGZ-afspraken. Het Netwerk GGZ Haarlemmermeer heeft daarom de bestaande, algemene afspraken aangescherpt voor de lokale situatie, om het zorgproces voor patiënten met psychische klachten beter te stroomlijnen. Reos-adviseur Eva van Steenbergen begeleidde dit proces. Heldere verwijs- en terugverwijsafspraken zijn...

Lees Verder
Het doek valt voor Leidse coöperatie Cello
jan23

Het doek valt voor Leidse coöperatie Cello

Na acht jaar houdt het samenwerkingsverband van tien Leidse huisartsen Cello (Coöperatie Eerste Lijn Leiden en Omstreken) op te bestaan. Voornaamste reden: van begin af aan was er sprake van onderfinanciering. De zorgverzekeraars weigerden de vergoeding te betalen waar zij wel recht op hadden, omdat zij als solist werken....

Lees Verder
Handreiking Trimbos voor Ondersteuning bij zelfmanagement
jan12

Handreiking Trimbos voor Ondersteuning bij zelfmanagement

Samen met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ en hun cliënten, ontwikkelde het Trimbos-instituut de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement van mensen met chronische psychische problematiek. Handreiking voor hulpverleners in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ. Deze handreiking geeft hulpverleners handvatten voor gespreksvoering om mensen met ernstige...

Lees Verder
Zorgprisma Publiek: GGZ in één oogopslag
okt13

Zorgprisma Publiek: GGZ in één oogopslag

Vektis heeft een website met publieke informatie over de gezondheidszorg: Zorgprisma Publiek.nl. Deze site is recent uitgebreid met informatie over de GGZ. Daaruit blijkt dat in 2014 1,2 miljoen patiënten in de GGZ zijn behandeld. Ruim de helft daarvan is behandeld in de specialistische GGZ, 281.000 mensen in de...

Lees Verder
Monitor Generalistische Basis GGZ
jul01

Monitor Generalistische Basis GGZ

Om te kijken of de Generalistische Basis GGZ in de praktijk werkt, monitort KPMG Plexus de ontwikkelingen. Deze week verscheen de rapportage juni 2016, met voor het eerst daarin landelijke data. De monitor toont aan dat er meer patiënten bij de huisarts/POH-GGZ en in de generalistische Basis GGZ komen...

Lees Verder
NIP wil duidelijkheid over functie poh ggz
jun06

NIP wil duidelijkheid over functie poh ggz

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) plaatst kanttekeningen bij de functie van poh ggz. Het NIP concludeert dat de effectiviteit van de inzet van de poh-ggz nog onduidelijk is. Er is nog geen vaste werkwijze vastgelegd. “Daarom moet er een kritische beschouwing komen op de effectiviteit van de inzet...

Lees Verder
Netwerk Next regisseert regionale GGZ
mei17

Netwerk Next regisseert regionale GGZ

Netwerk Next organiseert in Zuid-Holland Noord de verbinding tussen de verschillende GGZ-zorgeilanden en geeft vorm aan afstemming. Reos was betrokken bij het ontstaan van het netwerk en adviseert de partners over de passende organisatievorm en structuur. Adriaan Timmers (huisarts) en Liesbeth van Londen (psychiater) vertellen in het Jaaroverzicht 2015...

Lees Verder
Runningtherapie in de eerstelijns GGZ
apr28

Runningtherapie in de eerstelijns GGZ

“Noem het een coachingtraject waarbij hardlopen therapeutisch wordt ingezet bij psychische klachten. In groepjes van drie tot zes mensen bouwen we stap voor stap het meer bewegen op. De deelnemers zijn na drie maanden runningtherapie in staat om zelfstandig een half uur hard te lopen, terwijl hun klachten zijn...

Lees Verder
Krachtenbundeling middels Manifest Geestelijke Gezondheid
apr18

Krachtenbundeling middels Manifest Geestelijke Gezondheid

In het manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’ doet een negental organisaties een oproep aan zorgaanbieders, politiek en maatschappelijke partners om de krachten te bundelen. Want een goede geestelijke gezondheid is een economische factor van betekenis en een belangrijke voorwaarde voor een vitale en veilige samenleving. De opstellers van het manifest...

Lees Verder