Wachttijden in de ggz zijn te lang
apr13

Wachttijden in de ggz zijn te lang

De wachttijden in de ggz zijn te lang, zowel de specialistische als de basis-ggz. De maximaal aanvaardbare wachttijd volgens de Treeknorm is 4 weken voor de aanmeldwachttijd en 14 weken voor de totale wachttijd. Maar dit wordt in veel regio’s in het land overschreden. Staatssecretaris Blokhuis vindt dat heel teleurstellend en spreekt betrokken partijen stevig aan op hun verantwoordelijkheid. “Ik zie dat er meer kan.”...

Read More
Zorgverzekeraars mogen samen acute ggz inkopen
mrt29

Zorgverzekeraars mogen samen acute ggz inkopen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) volgt het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een deel van de acute zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening op een andere manier te bekostigen. Dat advies gaat uit van een organisatie van acute ggz met per regio een regionaal plan voor de gehele keten van de acute ggz. Volgens de zorgautoriteit is de beste optie inkoop in representatie, waarbij één of twee...

Read More
Subsidie vroegtijdige aanpak psychische klachten
mrt26

Subsidie vroegtijdige aanpak psychische klachten

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars besteedt dit jaar extra geld aan projecten die bijdragen aan een vroegtijdige aanpak van psychische klachten. Op die manier ontwikkelen de klachten zich minder vaak tot een problematiek die een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg vraagt. Het fonds roept mensen en organisaties op om aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, in te dienen. Er is speciale aandacht voor projecten die ertoe...

Read More
Jeugdwet geen invloed op aantal kinderen in jeugd-ggz
mrt13

Jeugdwet geen invloed op aantal kinderen in jeugd-ggz

In 2016 nam het aantal jongeren dat jeugd-ggz ontving met 7 procent toe, blijkt uit cijfers van het CBS: van 362.000 in 2015 naar 388.000 jongeren in 2016. Vooral het aantal jongeren dat hulp kreeg van een wijk- of buurtteam steeg, maar daar staat geen daling van het aantal jongeren in de gespecialiseerde jeugd-ggz tegenover. Het grootste deel van de jongeren die jeugd-ggz ontving in 2015 en 2016 werden doorverwezen door de huisarts....

Read More
Kan samenwerking huisarts en ggz onnodige verwijzingen voorkomen?
mrt02

Kan samenwerking huisarts en ggz onnodige verwijzingen voorkomen?

Kan een nauwe samenwerking tussen huisarts, poh-ggz, gz-psycholoog en psychiater onnodige verwijzingen voorkomen? Om dat na te gaan, voeren Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis de pilot ‘EGGZ’ (eerstelijns-ggz) uit. Dit vindt plaats in Stadskanaal, Slochteren en de stad-Groninger wijk Hoornse Meer. ELANN/ROS ondersteunt deze pilot die doorloopt tot medio 2019. Huisartsen, poh-ggz en lokale ggz-aanbieders (meestal...

Read More
Gemeenten en eerste lijn: meer en betere samenwerking nodig
feb18

Gemeenten en eerste lijn: meer en betere samenwerking nodig

Hoe kunnen gemeenten en zorgprofessionals in de eerste lijn meer natuurlijke partners worden? Wat kunnen zij voor elkaar betekenen en waar kunnen zij elkaar versterken? Die vragen stonden centraal op het mede door de LHV georganiseerde Eerstelijnsdebat ‘Gemeente & zorg, samen sterk’. Het verslag van dit debat staat op de site van de LHV. ‘Het is belangrijk dat schotten tussen betrokken organisaties en zorgverleners...

Read More
Substitutie naar basis-ggz kan 260 miljoen besparen
feb16

Substitutie naar basis-ggz kan 260 miljoen besparen

Behandeling van mensen met depressie en angststoornissen door de generalistische basis-ggz is per cliënt ruim 2.000 euro goedkoper dan een behandeling door de gespecialiseerde ggz, terwijl de resultaten hetzelfde zijn. Omdat er jaarlijks 125.000 patiënten met deze klachten worden behandeld, kan doorverwijzing naar de basis-ggz dus 260 miljoen euro per jaar besparen. Dat meldt Indigo in haar persbericht over de...

Read More
Aanpak wachtlijsten in ggz
jan22

Aanpak wachtlijsten in ggz

Alle ggz-partijen zijn het erover eens: het is onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op psychische zorg. Zij hebben hun krachten gebundeld en afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen aanvaardbare wachttijden te brengen. Om het publiek daarop te attenderen, is een website ontwikkeld. Deze biedt ook voorlichting en informatie voor...

Read More
Eerste zorgstandaarden ggz beschikbaar
dec05

Eerste zorgstandaarden ggz beschikbaar

De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). De  positie van patiënten in de ggz staat de laatste jaren steeds meer centraal, en dus nu ook in deze...

Read More
GGZ-campagne tegen regeldruk
nov18

GGZ-campagne tegen regeldruk

GGZ Nederland is samen met de sector gestart met een campagne tegen de hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is er reeks activiteiten, waaronder reclamespotjes, die wijzen op doorgeslagen bureaucratie. Door die bureaucratie zijn ggz-zorgverleners gemiddeld een derde van hun tijd kwijt aan administratie.  Eerder zijn huisartsen al gestart met aandacht vragen voor de...

Read More