Gemeenten en eerste lijn: meer en betere samenwerking nodig
feb18

Gemeenten en eerste lijn: meer en betere samenwerking nodig

Hoe kunnen gemeenten en zorgprofessionals in de eerste lijn meer natuurlijke partners worden? Wat kunnen zij voor elkaar betekenen en waar kunnen zij elkaar versterken? Die vragen stonden centraal op het mede door de LHV georganiseerde Eerstelijnsdebat ‘Gemeente & zorg, samen sterk’. Het verslag van dit debat staat op...

Lees Verder
Substitutie naar basis-ggz kan 260 miljoen besparen
feb16

Substitutie naar basis-ggz kan 260 miljoen besparen

Behandeling van mensen met depressie en angststoornissen door de generalistische basis-ggz is per cliënt ruim 2.000 euro goedkoper dan een behandeling door de gespecialiseerde ggz, terwijl de resultaten hetzelfde zijn. Omdat er jaarlijks 125.000 patiënten met deze klachten worden behandeld, kan doorverwijzing naar de basis-ggz dus 260 miljoen euro...

Lees Verder
Aanpak wachtlijsten in ggz
jan22

Aanpak wachtlijsten in ggz

Alle ggz-partijen zijn het erover eens: het is onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op psychische zorg. Zij hebben hun krachten gebundeld en afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen aanvaardbare wachttijden te...

Lees Verder
Eerste zorgstandaarden ggz beschikbaar
dec05

Eerste zorgstandaarden ggz beschikbaar

De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). De  positie van patiënten...

Lees Verder
GGZ-campagne tegen regeldruk
nov18

GGZ-campagne tegen regeldruk

GGZ Nederland is samen met de sector gestart met een campagne tegen de hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is er reeks activiteiten, waaronder reclamespotjes, die wijzen op doorgeslagen bureaucratie. Door die bureaucratie zijn ggz-zorgverleners gemiddeld een derde van hun tijd...

Lees Verder
GGZ-patiënten moeten langer wachten op zorg
nov08

GGZ-patiënten moeten langer wachten op zorg

Uit een LHV-peiling onder ruim 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van de ggz verder verslechterd is. Dat heeft zijn weerslag op de zorg die huisartsen kunnen bieden. Patiënten worden vanuit ggz-instellingen vaak zonder overleg terugverwezen naar de huisarts en wanneer gespecialiseerde ggz snel (opnieuw) nodig is, lopen patiënten...

Lees Verder
De ggz-gegevens van Vektis over 2015
okt18

De ggz-gegevens van Vektis over 2015

Psychische gezondheid is een forse kostenpost in de zorg. In 2015 gaven we in totaal 3,9 miljard euro uit aan het geestelijk welzijn van Nederland.  Depressie, angst en persoonlijkheidsstoornissen vormen de top-drie van geestelijke aandoeningen waaraan mensen lijden. Dit blijkt uit de laatste update van de Vektis-gegevens. Veel mensen...

Lees Verder
“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”
sep18

“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”

In noodgevallen zijn de ambulancehulpverleners van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt kennis van zaken, maar vooral een goede afstemming met andere hulpverleners. En...

Lees Verder
Zelfstandige bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist
sep14

Zelfstandige bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist

Na een experiment van vijf jaar is de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant en de verpleegkundig specialist in de Wet BIG geregeld. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 september jl. kreeg minister Schippers hiervoor brede steun. Per 1 januari 2018 gaat de wetswijziging in. In...

Lees Verder
Positieve gezondheid en integraliteit vragen om andere praktijkvoering
sep12

Positieve gezondheid en integraliteit vragen om andere praktijkvoering

Wanneer vroeg u als zorgprofessional voor het laatst ‘Hoe gaat het met je’ in de spreekkamer? Misschien kort geleden. Misschien laat u deze vraag achterwege omdat u bang bent voor het extra werk dat u over uzelf afroept. Met het antwoord op die vraag komt u wel meer te...

Lees Verder