Actieplan voor terugdringen wachttijden in ggz
jul24

Actieplan voor terugdringen wachttijden in ggz

Mensen die dringend wachten op geestelijke gezondheidszorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord is moet wachten op geestelijke gezondheidszorg is er één te veel. Brancheorganisaties en zorgverzekeraars blijven zich daarom net zo lang inspannen totdat de wachttijden voor alle behandelingen in alle regio’s acceptabel zijn. Daartoe hebben ze een actieplan opgesteld. ...

Read More
LHV: ggz verwacht te veel van huisarts
jul20

LHV: ggz verwacht te veel van huisarts

Er zijn te hoge verwachtingen over de rol die de huisarts en de poh-ggz kunnen spelen in de zorg voor patiënten met chronische psychische aandoeningen. Voor huisartsenzorg kunnen patiënten uiteraard bij de huisarts en poh-ggz terecht. Maar voor de behandeling of begeleiding van de chronische psychische aandoening niet. Dat kan slechts bij uitzondering in een huisartsenpraktijk, op die enkele plekken waar extra zorg wordt...

Read More
VNG stemt niet in met hoofdlijnenakkoord ggz
jul17

VNG stemt niet in met hoofdlijnenakkoord ggz

Er is een impasse ontstaan rondom het hoofdlijnenakkooord ggz. De VNG is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming daarvan en onderschrijft de doelen. Desondanks heeft ze nog niet getekend.  Ambulantisering in de ggz leidt tot extra investeringen van gemeenten. De Algemene Ledenvergadering eist dat de VNG niet tekent voordat met het Rijk een oplossing is gevonden voor de financiële tekorten in het sociaal domein.  VNG schrijft...

Read More
Wachttijden in de zorg nog steeds een probleem
jul13

Wachttijden in de zorg nog steeds een probleem

Lange wachttijden zijn een doorn in het oog van patiënten. Ook zorgverzekeraars en aanbieders vinden het vervelend en zij werken in een aantal zorgsectoren samen om te lange wachttijden aan te pakken. Het effect van de inspanningen wordt voorzichtig zichtbaar. Zo is dankzij deze samenwerking de wachttijd bij casemanagement dementie in een aantal regio’s inmiddels minder lang.  Om het probleem aan te pakken, heeft de Nederlandse...

Read More
Extra geld en mankracht tegen tekort psychische hulp
jul05

Extra geld en mankracht tegen tekort psychische hulp

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein afspraken gemaakt om het tekort aan psychische hulp aan te pakken, en de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Er komt extra mankracht beschikbaar om het nijpende tekort aan behandelaren in de ggz te bestrijden. VWS stelt 150 opleidingsplaatsen voor gz-psychologen ter...

Read More
Betere zorg nodig in ambulante ggz
jun28

Betere zorg nodig in ambulante ggz

Er zijn duidelijke signalen dat de opbouw van de ambulante ggz achterblijft bij de behoefte. Het aantal kwetsbare mensen groeit. Mensen met chronische psychische problemen vergrijzen en hebben vragen over hulp op meerdere gebieden. Zij zijn afhankelijk van de samenwerking in de netwerken binnen en buiten de gezondheidszorg. De inspectie roept alle betrokkenen op om over grenzen heen te kijken en te investeren in zorg voor mensen met...

Read More
Meer aandacht in de eerste lijn voor personen met verward gedrag
jun05

Meer aandacht in de eerste lijn voor personen met verward gedrag

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag steeg flink in 2017. Politiechefs, de Tweede Kamer en burgemeesters toonden zich bezorgd hierover. Reos zet zich in voor meer aandacht en inzet van eerstelijnszorg voor deze mensen. Het regionaal Schakelteam Hollands Midden vroeg Reos vorig jaar om de betrokkenheid van huisartsen te vergroten. Het leidde tot suggesties om de zorgverlening vanuit de eerste lijn te verbeteren....

Read More
Huisartsen bezorgd over knelpunten ggz
jun04

Huisartsen bezorgd over knelpunten ggz

In een brief aan de Vaste Tweede Kamercommissie van VWS vragen de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen aandacht voor een aantal knelpunten in de ggz waar huisartsen tegenaan lopen. Die problemen zitten vooral in de wachttijden, de overheveling van zorg voor chronische ggz-patiënten en de soms nog gebrekkige afstemming tussen huisarts en ggz-behandelaar. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft eerder al duidelijk gemaakt dat...

Read More
Wachttijden in de ggz zijn te lang
apr13

Wachttijden in de ggz zijn te lang

De wachttijden in de ggz zijn te lang, zowel de specialistische als de basis-ggz. De maximaal aanvaardbare wachttijd volgens de Treeknorm is 4 weken voor de aanmeldwachttijd en 14 weken voor de totale wachttijd. Maar dit wordt in veel regio’s in het land overschreden. Staatssecretaris Blokhuis vindt dat heel teleurstellend en spreekt betrokken partijen stevig aan op hun verantwoordelijkheid. “Ik zie dat er meer kan.”...

Read More
Zorgverzekeraars mogen samen acute ggz inkopen
mrt29

Zorgverzekeraars mogen samen acute ggz inkopen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) volgt het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een deel van de acute zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening op een andere manier te bekostigen. Dat advies gaat uit van een organisatie van acute ggz met per regio een regionaal plan voor de gehele keten van de acute ggz. Volgens de zorgautoriteit is de beste optie inkoop in representatie, waarbij één of twee...

Read More