Eerste zorgstandaarden ggz beschikbaar
dec05

Eerste zorgstandaarden ggz beschikbaar

De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). De  positie van patiënten...

Lees Verder
GGZ-campagne tegen regeldruk
nov18

GGZ-campagne tegen regeldruk

GGZ Nederland is samen met de sector gestart met een campagne tegen de hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is er reeks activiteiten, waaronder reclamespotjes, die wijzen op doorgeslagen bureaucratie. Door die bureaucratie zijn ggz-zorgverleners gemiddeld een derde van hun tijd...

Lees Verder
GGZ-patiënten moeten langer wachten op zorg
nov08

GGZ-patiënten moeten langer wachten op zorg

Uit een LHV-peiling onder ruim 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van de ggz verder verslechterd is. Dat heeft zijn weerslag op de zorg die huisartsen kunnen bieden. Patiënten worden vanuit ggz-instellingen vaak zonder overleg terugverwezen naar de huisarts en wanneer gespecialiseerde ggz snel (opnieuw) nodig is, lopen patiënten...

Lees Verder
De ggz-gegevens van Vektis over 2015
okt18

De ggz-gegevens van Vektis over 2015

Psychische gezondheid is een forse kostenpost in de zorg. In 2015 gaven we in totaal 3,9 miljard euro uit aan het geestelijk welzijn van Nederland.  Depressie, angst en persoonlijkheidsstoornissen vormen de top-drie van geestelijke aandoeningen waaraan mensen lijden. Dit blijkt uit de laatste update van de Vektis-gegevens. Veel mensen...

Lees Verder
“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”
sep18

“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”

In noodgevallen zijn de ambulancehulpverleners van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt kennis van zaken, maar vooral een goede afstemming met andere hulpverleners. En...

Lees Verder
Zelfstandige bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist
sep14

Zelfstandige bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist

Na een experiment van vijf jaar is de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant en de verpleegkundig specialist in de Wet BIG geregeld. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 september jl. kreeg minister Schippers hiervoor brede steun. Per 1 januari 2018 gaat de wetswijziging in. In...

Lees Verder
Positieve gezondheid en integraliteit vragen om andere praktijkvoering
sep12

Positieve gezondheid en integraliteit vragen om andere praktijkvoering

Wanneer vroeg u als zorgprofessional voor het laatst ‘Hoe gaat het met je’ in de spreekkamer? Misschien kort geleden. Misschien laat u deze vraag achterwege omdat u bang bent voor het extra werk dat u over uzelf afroept. Met het antwoord op die vraag komt u wel meer te...

Lees Verder
GGZ in de wijk: iedereen moet welkom zijn
aug11

GGZ in de wijk: iedereen moet welkom zijn

Movisie heeft een publicatie over GGZ in de wijk uitgebracht. Deze bevat tips en elementen voor gemeenten die overlast ervaren van mensen met psychische kwetsbaarheid. In de uitgave staat hoe gemeenten ondersteuning, advies en hulp kunnen bieden aan psychisch kwetsbare mensen. Als aanvulling zijn er 26 goede voorbeelden opgenomen,...

Lees Verder
“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”
jul28

“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”

Iedereen kent ze wel, de foto’s van een totaal vervuilde keuken, de vloer bezaaid met lege flessen. Of een stiekeme schuilplaats in een verloren hoekje van het park, een morsig tentje omgeven door afval. Voor Wendy Broeren en Jan Jacobs is het dagelijkse kost in hun werk voor het...

Lees Verder
Geen toename psychische hulpvragen bij huisarts en POH-GGZ
jul25

Geen toename psychische hulpvragen bij huisarts en POH-GGZ

Sinds de invoering van de basis-GGZ worden mensen met lichte psychische klachten en sociale problemen in de huisartsenpraktijk gezien door de huisarts en/of POH-GGZ. Alleen patiënten met een psychische stoornis worden doorverwezen naar de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Het NIVEL monitort de hulpvraag van psychische en...

Lees Verder