Investeer in wijkverpleging en zorgcoördinatie
sep18

Investeer in wijkverpleging en zorgcoördinatie

Meer coördinatie is nodig rond onplanbare nachtzorg en eerstelijnsverblijf. Goede samenwerking in de wijk kan niet zonder, aldus reactie Actiz op kabinetsplannen.

Read More
Subsidie voor anonieme e-mental health 2020
sep03

Subsidie voor anonieme e-mental health 2020

De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns)problematiek. Aanvragen kan t/m 1 okt.

Read More
Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht
aug28

Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht

Er zijn vooral knelpunten bij de samenwerking ouderen- en jeugdzorg. Zoek buiten kaders creatief naar oplossingen.

Read More
Specialistische ondersteuner helpt huisarts bij jeugd-ggz
aug26

Specialistische ondersteuner helpt huisarts bij jeugd-ggz

De specialistisch ondersteuner is GZ-psycholoog, verbonden aan een specialistische jeugd-ggz-instelling.

Read More
Door financiële druk innovatie lastig voor ggz
aug13

Door financiële druk innovatie lastig voor ggz

De ggz gaat gebukt onder de financiële druk. Inzet van technologie kan de zorg rondom de patiënt organiseren.

Read More
Ook gemeenten ondertekenen hoofdlijnenakkoord ggz
jun24

Ook gemeenten ondertekenen hoofdlijnenakkoord ggz

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gisteren als 14e partij haar handtekening gezet onder het hoofdlijnenakkoord ggz. Daarmee verbindt de VNG zich nu ook aan de gemaakte afspraken om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Eerder stemde de VNG niet in met het akkoord, omdat de ledenraad wilde dat er eerst met het Rijk een oplossing werd gevonden voor de financiële...

Read More
Goede triage bij huisarts heeft positief effect op wachttijd ggz
mei28

Goede triage bij huisarts heeft positief effect op wachttijd ggz

De wachtlijsten in de ggz vormen een steeds groter probleem. Deels ontstaat dit door personeelstekort. Voor een ander deel is het bereiken van de omzetplafonds de oorzaak. Zorgverzekeraars kunnen in dat geval bijcontracteren. Een geheel andere genoemde oplossing is een betere triage bij de huisartsen.  De NZa gaat in de Monitor Contractering ggz in op het inkoopproces van de ggz. Om de contracteergraad in de ggz te verhogen,...

Read More
Discussie over nieuwe Wet zorg en dwang
mei22

Discussie over nieuwe Wet zorg en dwang

Het streven is dat de Wet zorg en dwang (Wzd) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) gaat vervangen per 1 januari 2020. Minister Hugo de Jonge overweegt de nieuwe wet uit te stellen, nadat verschillende branche- en beroepsorganisaties, waaronder de LHV en V&VN, in een gezamenlijke brief aan VWS hun zorgen hebben geuit over de uitvoerbaarheid van de wet en de beoogde inwerkingtredingsdatum. Alzheimer...

Read More
Advies NZa: zorgprestatiemodel invoeren in ggz en forensische zorg
mei21

Advies NZa: zorgprestatiemodel invoeren in ggz en forensische zorg

De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen. Dat vindt een aantal partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze adviseert daarom om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg (fz): het...

Read More
De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz
mei09

De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz

Gemeenten hebben tekorten doordat ze veel geld moeten uitgeven aan de jeugdzorg en aan zorg voor mensen met psychische problemen. Het Rijk wil de gemeenten hiervoor vooralsnog niet financieel compenseren. Als er geen oplossing komt, overwegen de gemeenten de gedecentraliseerde taken terug te geven aan het Rijk. Dat schrijven de gemeenten in een open brief aan alle inwoners die is verschenen in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle...

Read More