‘Ervaringsdeskundige Hamid el Manssouri beweegt zich tussen ggz, wijkteam en huisarts’
nov12

‘Ervaringsdeskundige Hamid el Manssouri beweegt zich tussen ggz, wijkteam en huisarts’

‘Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpraktijk te gaan werken’, vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht. ‘Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.’ Samen met de betrokken huisarts maakte het steunpunt GGZ Utrecht een plan voor Hamids inzet. Dat werd uiteindelijk omarmd...

Read More
Subsidie voor gegevensuitwisseling in ggz
nov06

Subsidie voor gegevensuitwisseling in ggz

Ggz-instellingen kunnen een subsidie ontvangen voor het gestructureerd vastleggen van gegevens en het veilig uitwisselen daarvan met de patiënt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt daarvoor €45 miljoen beschikbaar Dit moet bijdragen aan betrouwbare gegevensuitwisseling, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health. Als gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld kan de patiënt veiliger en makkelijker over...

Read More
Thuisarts.nl heeft nu ook informatie over psychische aandoeningen
nov02

Thuisarts.nl heeft nu ook informatie over psychische aandoeningen

De NHG-publiekswebsite Thuisarts.nl is afgelopen jaar uitgebreid met patiëntinformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen. Deze informatie is gebaseerd op de nieuwe zorgstandaarden en generieke modules van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.   De nieuwe ggz-zorgstandaarden zijn primair bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Door deze informatie door te vertalen naar Thuisarts.nl hebben zowel...

Read More
Depressiepreventie in de wijk
okt29

Depressiepreventie in de wijk

Wijkteams hebben goede ervaringen met de e-learning ‘Depressiepreventie in de wijk’. Deze training helpt wijkprofessionals om depressieve klachten bij bewoners en cliënten beter te signaleren, te bespreken en hen correct door te verwijzen. Er is een handleiding beschikbaar voor ROS’en, GGD’en en gemeenten om deze e-learning in de wijk te organiseren.  Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de...

Read More
Huisartsen en poh-ggz zien meer psychische en sociale problemen
okt23

Huisartsen en poh-ggz zien meer psychische en sociale problemen

Het percentage volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is over de jaren 2011-2017 toegenomen van 12% naar 18%. Ook het percentage patiënten dat een poh-ggz zag na een consult van de huisarts, is in deze periode gestegen van 0,7% naar 4%. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Van de patiënten met psychische en sociale problematiek die naar de...

Read More
Kabinetsplannen voor 2019: investeren in zorg
sep19

Kabinetsplannen voor 2019: investeren in zorg

Wat zijn de plannen van het kabinet voor 2019? Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar, omdat de vraag naar goede zorg en naar meer personeel stijgt. Er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in de zorgsector. Dat staat in de begroting van het ministerie van...

Read More
Werkwijzer voor soepele overgang van verblijf in ggz-instelling naar zorg thuis
sep13

Werkwijzer voor soepele overgang van verblijf in ggz-instelling naar zorg thuis

Patiënten zitten soms onnodig lang in een instelling voor geneeskundige ggz. Ze kunnen niet naar huis omdat de noodzakelijke ambulante zorg of de noodzakelijke vervolgvoorzieningen in het sociaal domein ontbreken. Om te stimuleren dat patiënten op tijd en verantwoord de instelling kunnen verlaten, hebben GGZ Nederland, MIND, VNG en ZN gezamenlijk de Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz gemaakt. Ze roepen partijen op om deze...

Read More
Lagere zorgkosten dankzij de hoofdlijnenakkoorden
sep12

Lagere zorgkosten dankzij de hoofdlijnenakkoorden

De zorg slokt bijna een derde van de rijksbegroting op en dat wordt alleen maar meer. Dat gaat ten koste van andere uitgaven. Kostenmatiging is van zeer groot belang. De hoofdlijnenakkoorden die VWS heeft afgesloten met de medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor 2012 t/m 2017 hebben geleid tot fors lagere zorgkosten. De financiële besparingen die samenhangen met deze akkoorden bedragen zo’n € 3...

Read More
Vektis Zorgthermometer: Inzicht in de ouderenzorg
aug31

Vektis Zorgthermometer: Inzicht in de ouderenzorg

Vektis publiceert binnenkort de Zorgthermometer Inzicht in de ouderenzorg. Daarin wordt een beeld van de ouderenzorg in Nederland geschetst, ook van de algemene zorg die ouderen gebruiken, zoals de geestelijke gezondheidszorg. Uit deze Zorgthermometer blijkt dat behandeling van psychische of psychiatrische klachten bij ouderen overwegend in de thuissituatie gebeurt. Een opname is vaak een kortdurende intensievere vorm voor...

Read More
Deskundig wijkteam nodig voor complexe psychische problemen in wijk
aug21

Deskundig wijkteam nodig voor complexe psychische problemen in wijk

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in het wijkteam die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. Zorgverleners signaleren knelpunten in het tijdig in beeld krijgen van mensen met psychiatrische problemen, in het zorgaanbod en de mogelijkheden om mensen te verwijzen naar de juiste zorg. Ze willen zelf ook bijgeschoold...

Read More