GGZ in de wijk: iedereen moet welkom zijn
aug11

GGZ in de wijk: iedereen moet welkom zijn

Movisie heeft een publicatie over GGZ in de wijk uitgebracht. Deze bevat tips en elementen voor gemeenten die overlast ervaren van mensen met psychische kwetsbaarheid. In de uitgave staat hoe gemeenten ondersteuning, advies en hulp kunnen bieden aan psychisch kwetsbare mensen. Als aanvulling zijn er 26 goede voorbeelden opgenomen,...

Lees Verder
“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”
jul28

“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”

Iedereen kent ze wel, de foto’s van een totaal vervuilde keuken, de vloer bezaaid met lege flessen. Of een stiekeme schuilplaats in een verloren hoekje van het park, een morsig tentje omgeven door afval. Voor Wendy Broeren en Jan Jacobs is het dagelijkse kost in hun werk voor het...

Lees Verder
Geen toename psychische hulpvragen bij huisarts en POH-GGZ
jul25

Geen toename psychische hulpvragen bij huisarts en POH-GGZ

Sinds de invoering van de basis-GGZ worden mensen met lichte psychische klachten en sociale problemen in de huisartsenpraktijk gezien door de huisarts en/of POH-GGZ. Alleen patiënten met een psychische stoornis worden doorverwezen naar de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Het NIVEL monitort de hulpvraag van psychische en...

Lees Verder
POH-GGZ Jeugd krijgt bijna 9 in Purmerend
jul24

POH-GGZ Jeugd krijgt bijna 9 in Purmerend

Huisartsen in Purmerend waarderen de POH-GGZ Jeugd met een gemiddeld cijfer van bijna een 9. De praktijkondersteuner Jeugd brengt deskundigheid met zich mee in de huisartsenpraktijk en heeft kennis van de sociale kaart. Dit bespaart de huisarts veel regelwerk. Ook voorkomt deze professional onnodig doorsturen naar de tweede lijn....

Lees Verder
GGZ-partijen en eerste lijn werken samen aan zorg op de juiste plek
jun28

GGZ-partijen en eerste lijn werken samen aan zorg op de juiste plek

Patiënten de juiste zorg op de juiste plek aanbieden. Dat is het streven van GGZ-partijen en eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Gezamenlijk optrekken in het maken van ketenzorgafspraken is daarom essentieel. Op 27 juni heeft een aantal  bestuurders hiertoe een samenwerkingsovereenkomst overtekend. Doel is de samenwerking tussen de huisartsenzorg, Generalistische...

Lees Verder
Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ
jun23

Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ

De verschuiving van patiënten van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg naar lichtere GGZ dichtbij huis moet bijdragen aan een betaalbare GGZ, kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen toegankelijk. Dat was de basis voor de stelselwijziging. Maar: klopt deze gedachtegang? KPMG heeft dit in samenwerking met Vektis bekeken. De uitkomsten staan in een...

Lees Verder
Schippers zet 3 stappen in bekostiging e-health
mei02

Schippers zet 3 stappen in bekostiging e-health

Tijdens de e-health week in 2017 is aan minister Schippers het advies ‘Beter met elkaar’ aangeboden. Dit advies is opgesteld door een brede zorgcoalitie van circa 50 partijen waaronder patiënten, zorgverleners, e-health leveranciers en zorgverzekeraars. Minister Schippers heeft op basis van dit advies actie ondernomen. Het advies Beter met...

Lees Verder
Soepeler overdracht in GGZ
mrt23

Soepeler overdracht in GGZ

Vanaf 1 april a.s. is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basisggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding van en aan de huisarts volstaat. Dit moet de administratieve lasten verlagen. Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg moeten...

Lees Verder
Samenwerking GGZ Haarlemmermeer op één A4
jan31

Samenwerking GGZ Haarlemmermeer op één A4

De koepel van huisartsen Haarlemmermeer heeft behoefte aan concrete, multidisciplinaire GGZ-afspraken. Het Netwerk GGZ Haarlemmermeer heeft daarom de bestaande, algemene afspraken aangescherpt voor de lokale situatie, om het zorgproces voor patiënten met psychische klachten beter te stroomlijnen. Reos-adviseur Eva van Steenbergen begeleidde dit proces. Heldere verwijs- en terugverwijsafspraken zijn...

Lees Verder
Het doek valt voor Leidse coöperatie Cello
jan23

Het doek valt voor Leidse coöperatie Cello

Na acht jaar houdt het samenwerkingsverband van tien Leidse huisartsen Cello (Coöperatie Eerste Lijn Leiden en Omstreken) op te bestaan. Voornaamste reden: van begin af aan was er sprake van onderfinanciering. De zorgverzekeraars weigerden de vergoeding te betalen waar zij wel recht op hadden, omdat zij als solist werken....

Lees Verder