De ggz-gegevens van Vektis over 2015
okt18

De ggz-gegevens van Vektis over 2015

Psychische gezondheid is een forse kostenpost in de zorg. In 2015 gaven we in totaal 3,9 miljard euro uit aan het geestelijk welzijn van Nederland.  Depressie, angst en persoonlijkheidsstoornissen vormen de top-drie van geestelijke aandoeningen waaraan mensen lijden. Dit blijkt uit de laatste update van de Vektis-gegevens. Veel mensen...

Lees Verder
“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”
sep18

“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”

In noodgevallen zijn de ambulancehulpverleners van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt kennis van zaken, maar vooral een goede afstemming met andere hulpverleners. En...

Lees Verder
Zelfstandige bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist
sep14

Zelfstandige bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist

Na een experiment van vijf jaar is de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant en de verpleegkundig specialist in de Wet BIG geregeld. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 september jl. kreeg minister Schippers hiervoor brede steun. Per 1 januari 2018 gaat de wetswijziging in. In...

Lees Verder
Positieve gezondheid en integraliteit vragen om andere praktijkvoering
sep12

Positieve gezondheid en integraliteit vragen om andere praktijkvoering

Wanneer vroeg u als zorgprofessional voor het laatst ‘Hoe gaat het met je’ in de spreekkamer? Misschien kort geleden. Misschien laat u deze vraag achterwege omdat u bang bent voor het extra werk dat u over uzelf afroept. Met het antwoord op die vraag komt u wel meer te...

Lees Verder
GGZ in de wijk: iedereen moet welkom zijn
aug11

GGZ in de wijk: iedereen moet welkom zijn

Movisie heeft een publicatie over GGZ in de wijk uitgebracht. Deze bevat tips en elementen voor gemeenten die overlast ervaren van mensen met psychische kwetsbaarheid. In de uitgave staat hoe gemeenten ondersteuning, advies en hulp kunnen bieden aan psychisch kwetsbare mensen. Als aanvulling zijn er 26 goede voorbeelden opgenomen,...

Lees Verder
“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”
jul28

“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”

Iedereen kent ze wel, de foto’s van een totaal vervuilde keuken, de vloer bezaaid met lege flessen. Of een stiekeme schuilplaats in een verloren hoekje van het park, een morsig tentje omgeven door afval. Voor Wendy Broeren en Jan Jacobs is het dagelijkse kost in hun werk voor het...

Lees Verder
Geen toename psychische hulpvragen bij huisarts en POH-GGZ
jul25

Geen toename psychische hulpvragen bij huisarts en POH-GGZ

Sinds de invoering van de basis-GGZ worden mensen met lichte psychische klachten en sociale problemen in de huisartsenpraktijk gezien door de huisarts en/of POH-GGZ. Alleen patiënten met een psychische stoornis worden doorverwezen naar de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Het NIVEL monitort de hulpvraag van psychische en...

Lees Verder
POH-GGZ Jeugd krijgt bijna 9 in Purmerend
jul24

POH-GGZ Jeugd krijgt bijna 9 in Purmerend

Huisartsen in Purmerend waarderen de POH-GGZ Jeugd met een gemiddeld cijfer van bijna een 9. De praktijkondersteuner Jeugd brengt deskundigheid met zich mee in de huisartsenpraktijk en heeft kennis van de sociale kaart. Dit bespaart de huisarts veel regelwerk. Ook voorkomt deze professional onnodig doorsturen naar de tweede lijn....

Lees Verder
GGZ-partijen en eerste lijn werken samen aan zorg op de juiste plek
jun28

GGZ-partijen en eerste lijn werken samen aan zorg op de juiste plek

Patiënten de juiste zorg op de juiste plek aanbieden. Dat is het streven van GGZ-partijen en eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Gezamenlijk optrekken in het maken van ketenzorgafspraken is daarom essentieel. Op 27 juni heeft een aantal  bestuurders hiertoe een samenwerkingsovereenkomst overtekend. Doel is de samenwerking tussen de huisartsenzorg, Generalistische...

Lees Verder
Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ
jun23

Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ

De verschuiving van patiënten van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg naar lichtere GGZ dichtbij huis moet bijdragen aan een betaalbare GGZ, kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen toegankelijk. Dat was de basis voor de stelselwijziging. Maar: klopt deze gedachtegang? KPMG heeft dit in samenwerking met Vektis bekeken. De uitkomsten staan in een...

Lees Verder