Wegwijzer bekostiging digitale zorg

Wegwijzer bekostiging digitale zorg

Datum: 10 juli 2019

Wat is de ruimte in de regels over de inzet en inkoop van digitale zorg en ondersteuning? Welke mogelijkheden zijn er voor zorgverzekeraars om samen te werken? Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschreven in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020, zodat daar duidelijkheid over bestaat. De NZa brengt de wegwijzer bewust begin deze maand uit. Net nadat vrijwel alle nieuwe declaratieregels voor de zorg zijn vastgesteld, zodat zoveel mogelijk kan worden aangesloten op het zorginkoopproces. De wegwijzer is uitgebreid met hoofdstukken over preventie en hulpmiddelen.

De NZa heeft de regels voor digitale zorg verruimd en vereenvoudigd. Dat is gebeurd voor thuiszorgtechnologie en de wijkverpleging. De nieuwe regels voor de langdurige zorg, inclusief de thuiszorgtechnologie, worden op korte termijn vastgesteld. In overleg met het zorgveld zijn de regels voor beide sectoren op elkaar afgestemd en aangepast. Voor beeldbellen en farmaceutische telezorg bestaan al prestaties. Deze prestaties vervallen.

Onder de nieuwe prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’ kunnen per 2020 in de wijkverpleging en langdurige zorg meer vormen van thuiszorgtechnologie worden vergoed. Lees ook het artikel op ZorgenZ: Nieuwe beleidsregels wijkverpleging: meer technologie en minder bureaucratie

Samenwerking zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars kopen graag digitale zorg in die bewezen beter is dan bestaande zorg of even goed is als bestaande zorg maar bijv. toegankelijker of makkelijker is voor de patiënt. De NZa vindt het belangrijk dat goede digitale zorg initiatieven niet alleen lokaal succesvol worden toegepast, maar juist breed beschikbaar komen. Dit in het belang van de patiënt.

Zorgaanbieders kunnen voordeel hebben door samen te werken bij de inkoop van zorg-ICT. Door deze diensten gezamenlijk in te kopen en daardoor voor één systeem te kiezen, kunnen ze makkelijker informatie uitwisselen waar patiënten en cliënten van profiteren. In een korte bijdrage in de wegwijzer legt de Autoriteit Consument en Markt uit wat de ruimte hiervoor is. Er is ruimte voor zorgverzekeraars om samen te werken bij de inkoop van zorg, mits de samenwerking geen mededingingsrisico’s oproept. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als zorgverzekeraars gezamenlijk afspreken om bepaalde innovaties niet te implementeren.

Verruiming
In de medisch-specialistische zorg is per 2020 een nieuwe zorgprestatie ingevoerd die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. Lees het artikel op ZorgenZ: NZa: Nieuwe regels voor juiste zorg op juiste plek
In de huisartsenzorg is een wijziging ingevoerd voor 2020 die samenhangt met het sectorale subsidieprogramma OPEN voor de digitale informatie-uitwisseling. Deelname aan OPEN door huisartsen wordt met een opslag op het inschrijftarief vergoed.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *