Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven

Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven

Datum: 9 juli 2019

Per 2020 kunnen huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN om patiënten online inzage te geven, daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief.

Huisartsenpraktijken moeten aan vier voorwaarden voldoen om dit tarief te kunnen declareren. Die voorwaarden zijn:

  1. Deelname aan een regionale OPEN-coalitie;
  2. Deelname aan de scholing (basismodule) die de regionale coalitie zal aanbieden over het implementeren van online inzage;
  3. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien (vanuit OPEN worden hier materialen voor verstrekt);
  4. Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ (vanuit OPEN wordt gezorgd dat de HIS-leveranciers de benodigde aanpassingen hiervoor doen).

Minimale lasten en jaarlijkse indexatie
Als een praktijk volledig deelneemt aan OPEN, zal die dus aan al deze voorwaarden moeten voldoen om te kunnen declareren. De LHV heeft gepleit dat er minimale administratieve lasten zijn voor huisartsen om dit tarief te declareren. Huisartsen hoeven alleen hun verklaring van deelname in te vullen en te verstrekken aan de regionale coalitie die op dit moment wordt gevormd.
Ook huisartsen met gemoedsbezwaarden kunnen het tarief declareren, maar dan als opslag bij het consulttarief gemoedsbezwaarden. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

(Foto: Shutterstock en Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *