Proscoop organiseert masterclasses
dec14

Proscoop organiseert masterclasses

Op safari in de zorg en het sociaal domein! Proscoop organiseert volgend jaar een serie van zes masterclasses voor iedereen die een brede en geïnspireerde kijk op zorg en welzijn wil. Thema’s zijn: wat kunnen we doen aan het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid, aan preventie in diverse levensdomeinen en aan het voorkomen van onnodige zorg? Hoe integreren we versnipperde zorg door netwerksamenwerking? En hoe...

Read More
Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp
dec14

Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp

De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio’s miljoenen euro’s voor hun plannen voor merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend. Voorwaarden zijn wel dat de regio’s beschikken over een expertteam, een wachtlijstaanpak en er overeenstemming is met het programma Zorg voor Jeugd. In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een...

Read More
Ruimte voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing in eerstelijnsverblijf
dec13

Ruimte voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing in eerstelijnsverblijf

Tot nu toe konden aanbieders van eerstelijnsverblijf afspraken maken met zorgverzekeraars over laag complexe zorg, hoog complexe zorg of palliatief terminale zorg. Per 1 januari 2019 is prestatie ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’ toegevoegd, waarmee doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf tot stand kan komen. Met deze prestatie bestaat er de mogelijkheid tot het maken van afspraken over bijvoorbeeld zorgvernieuwing of het...

Read More
Trimbos zoekt poh’s-ggz voor onderzoek naar effecten functie
dec13

Trimbos zoekt poh’s-ggz voor onderzoek naar effecten functie

Het Trimbos instituut en de Landelijk Vereniging POH-GGZ gaan onderzoeken wat wel en niet goed werkt bij de praktijkondersteuner-ggz bij de huisarts. In bijna alle huisartsenpraktijken is een poh-ggz werkzaam. Er is echter nog weinig bekend over de effectiviteit van de functie. Hoe kan de functie van poh-ggz het beste worden georganiseerd en uitgevoerd, zodat de hulpverlening effectief is, tegen aanvaardbare kosten, met tevreden...

Read More
Voorwaarden fysiotherapie in basisverzekering voor COPD
dec12

Voorwaarden fysiotherapie in basisverzekering voor COPD

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Daar staat tegenover dat het aantal behandelingen waar de patiënt in de basisverzekering recht op heeft, wordt gemaximeerd. Om voor de vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet de patiënt straks aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria hebben...

Read More
In memoriam: Vera Op den Drink
dec11

In memoriam: Vera Op den Drink

Vera Op den Drink, adjunct-directeur van Robuust, is op 4 december jl. overleden. Vera combineerde persoonlijke gedrevenheid met visie, ambitie en resultaatgerichtheid. Ook gedurende de periode waarin ze ziek was, bleef ze zich vol overgave inzetten om collega’s te ondersteunen op gebieden waarvan zij dacht dat het nodig was. Vera wilde vroeger dokter worden, patiënten helpen, maar bleek beter in alfavakken en koos...

Read More
Leefstijlgeneeskunde krijgt een miljoen
dec11

Leefstijlgeneeskunde krijgt een miljoen

Het kabinet trekt 1 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer die daar onlangs op initiatief van GroenLinks en ChristenUnie om heeft gevraagd. Dat meldt Medisch Contact. De pleitbezorgers van leefstijlgeneeskunde vinden een andere leefstijl soms het beste medicijn. Ze willen meer onderzoek naar het effect van leefstijlinterventies. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg)...

Read More
Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam
dec11

Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam

In 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet meer zelf ondersteunen en op die manier ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen. Met deze werkwijze is minder zorginkoop nodig, is de verwachting. Het is één van de te onderzoeken maatregelen om de kosten voor Wmo en de...

Read More
Wim Klein Nagelvoort neemt afscheid van Elaa
dec10

Wim Klein Nagelvoort neemt afscheid van Elaa

Vanuit het Flevoziekenhuis, naar de Zorggroep voor de totstandkoming van de huisartsenpost in Almere, vervolgens de start en doorontwikkeling van ROSAlmere, met tot slot de fusie met 1ste Lijn Amsterdam. En nu neemt Wim Klein Nagelvoort per 1 januari a.s. afscheid van Elaa. Zijn kennis en expertise blijft gelukkig beschikbaar via zijn eigen adviesbureau. In 2002 kreeg Wim Klein Nagelvoort het verzoek om de huisartsenpost in Almere op...

Read More
Beroepsverenigingen versterken met kennisagenda hun kennisontwikkeling
dec10

Beroepsverenigingen versterken met kennisagenda hun kennisontwikkeling

Negen beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg hebben onlangs hun kennisagenda’s aangeboden aan  Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS. Voor kwalitatief goede en integrale zorg in de eerste lijn is samenwerking essentieel, ook op het vlak van kennisontwikkeling. De beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten,...

Read More