Maak zelfgekozen levenseinde bespreekbaar
nov21

Maak zelfgekozen levenseinde bespreekbaar

De Jonge moet de drempel verlagen voor het gesprek tussen huisarts en patiënt over levenseinde.

Read More
Leidraad voor preventieakkoorden
nov21

Leidraad voor preventieakkoorden

Een preventieakkoord kan werken als een vliegwiel om bestaande projecten te versterken.

Read More
Vergrijzing leidt tot financieel mindere tijden
nov20

Vergrijzing leidt tot financieel mindere tijden

Er komen financieel mindere tijden aan. De oorzaak daarvan is de vergrijzing

Read More
Palliaweb bundelt alle informatie over palliatieve zorg
nov20

Palliaweb bundelt alle informatie over palliatieve zorg

Palliaweb (www.palliaweb.nl) is een nieuw en uitgebreid kennisplatform over palliatieve zorg

Read More
Minister wil af van aanbesteding bij inkoop Sociaal Domein
nov19

Minister wil af van aanbesteding bij inkoop Sociaal Domein

Minister De Jonge wil de procedure van de inkoop sociaal domein door gemeente vereenvoudigen.

Read More
“Welzijn op recept leidt tot minder consulten”
nov19

“Welzijn op recept leidt tot minder consulten”

De financiering van Welzijn op recept is nog een probleem. Het is reëel als de zorgverzekeraar eraan mee zou betalen.

Read More
Neem ook de Ontregelbus
nov18

Neem ook de Ontregelbus

Met de komst van de Ontregelbus start voor de instelling een traject van ongeveer vijf maanden.

Read More
Interactieve kaart sleutelpersonen
nov18

Interactieve kaart sleutelpersonen

Sleutelpersonen helpen gemeenten en/of zorgorganisaties om statushouders snel wegwijs te maken in de gezondheidszorg in Nederland.

Read More
Verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap
nov15

Verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap

Verzorgenden willen dat hun vak serieus wordt genomen en een beschermde titel krijgt.

Read More
Passende voorzieningen voor ouderen noodzaak
nov15

Passende voorzieningen voor ouderen noodzaak

Bijna een kwart van de senioren ziet bezwaren in het verplicht lang thuis wonen

Read More