Publicatie: prettig oud in eigen buurt
jun19

Publicatie: prettig oud in eigen buurt

Er zijn steeds meer ouderen in Nederland, op dit moment 2,9 miljoen 65-plussers. En deze ouderen wonen steeds langer thuis, ook al omdat het beleid daarop is gericht. Een prettige leefomgeving is dus zeer gewenst.  De publicatie ‘Prettig oud in eigen buurt’ gaat in op wat ouderen zelf belangrijk vinden.  De publicatie bevat handige tips, feiten en cijfers, ervaringen en een infographic over het bereiken van ouderen. Vooral...

Read More
Campagne tegen ouderenmishandeling
jun19

Campagne tegen ouderenmishandeling

Recent is opnieuw een campagne gestart tegen ouderenmishandeling. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op iets te doen bij een vermoeden van mishandeling van een oudere, in wat voor vorm dan ook. Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Terwijl elke actie, hoe klein ook, al het verschil kan maken. Voor...

Read More
Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd
jun18

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd. Een speciale versie voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en andere geïnteresseerden. Er is een digitale en papieren versie. De eenvoudige versie wordt bij voorkeur samen met een (zorg)professional ingevuld die empathisch luistert. Dat helpt bij het bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. De Eenvoudige...

Read More
Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland
jun18

Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vraagt nauwe samenwerking en snel schakelen tussen zorgverleners. Zeker als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. In Zaanstreek-Waterland lijkt een multidisciplinair samenwerkingsproject met digitale hulpmiddelen waarin de patiënt de regie houdt, te zorgen voor een flinke daling van het aantal ziekenhuisopnamen van kwetsbare ouderen. De bestuurlijke en planmatige aanpak van de...

Read More
2020 overgangsjaar voor Wet zorg en dwang
jun17

2020 overgangsjaar voor Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt per 1 januari in werking, maar het eerste jaar wordt een overgangsjaar. Dat meldt minister De Jonge (VWS) in een brief. Acht organisaties (Ieder(in), Alzheimer Nederland, LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland) willen deze nieuwe wet wel uitvoeren, omdat uitstel niet in het belang is van hun achterban. Een aantal andere zorgaanbieders en brancheorganisaties...

Read More
Benchmark Transparante Ketenzorg: spiegel voor verbeteren chronische zorg
jun17

Benchmark Transparante Ketenzorg: spiegel voor verbeteren chronische zorg

Hoe langer een programma voor chronische zorg in de eerste lijn loopt, des te beter de resultaten. Dat blijkt uit de onlangs verschenen benchmark Transparante Ketenzorg 2018 van InEen. De benchmark biedt huisartsen-zorggroepen een spiegel voor het verbeteren van zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, (een verhoogd risico op) hartvaatziekten, astma of COPD. In het nieuwe Kwaliteitsbeleid op Maat dat InEen met haar leden heeft...

Read More
Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis
jun14

Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt explosief. In 2040 is de vergrijzing op zijn hoogtepunt en telt Nederland meer dan een kwart 65-plussers. Voor een deel actieve, kwieke ouderen, maar op een gegeven moment worden de meesten toch kwetsbaar. En juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg, veelal van verschillende eerstelijnszorgverleners. Een samenhangende aanpak is van belang. Echter: hoe komt dat tot stand? Voor het...

Read More
Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang
jun14

Nieuw pamflet Het Roer Moet Om: Zorg voor samenhang

Maak samenhang door samenwerking het leidende principe in de zorg, voor én met de patiënt. Deze dringende oproep aan de politiek, zorgverzekeraars en zorgverleners staat in het pamflet Zorg voor Samenhang dat de actiegroep Het Roer Moet Om heeft gepresenteerd. Niet de opdracht om te concurreren moet leidend zijn, maar samenwerking. Huisartsen worden opgeroepen het pamflet te ondertekenen. In een reactie tegenover De Eerstelijns zegt...

Read More
Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor Kwaliteitskader Spoedzorgketen
jun13

Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft onlangs namens de 11 bij de spoedzorgketen betrokken partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut. Er zijn twee normen zijn waarover de partijen geen overeenstemming hebben bereikt: de expertise van de arts op de SEH en de geriatrische expertise op de SEH. Daarom kan het Zorginstituut het...

Read More
Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg
jun13

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Het kan ook verbinding tussen partijen opleveren. Raedelijn en ZorgImpuls deden ervaring op met deze methodiek. Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en...

Read More