Niet praten over ouderen, maar met ouderen
okt20

Niet praten over ouderen, maar met ouderen

Met de vergrijzing komt er steeds meer aandacht voor de zorg voor ouderen. Met het risico dat er over hun hoofden heen wordt gesproken en beslist. Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, luidt het devies. Om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, is recent de Raad van Ouderen opgericht. Deze Raad adviseert de betrokkenen van het Pact voor de ouderzorg, waaronder VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg. Ze denkt...

Read More
Betsie van Gaal: ‘Verpleegkundigen hebben belangrijke rol bij e-health’
okt19

Betsie van Gaal: ‘Verpleegkundigen hebben belangrijke rol bij e-health’

“Hoe kunnen e-health-programma’s mensen ondersteunen bij het omgaan met hun chronische ziekte? En hoe kan een verpleegkundige daarbij helpen? Een chronische ziekte gaat nooit meer weg. Men moet ermee leren omgaan in het dagelijkse leven. In samenspraak met mensen met reuma, cardiovasculaire problemen en psychiatrische aandoeningen heeft ZonMw e-health-programma’s ontwikkeld. Ze heeft daarbij onderzocht hoe bruikbaar deze vorm...

Read More
Financiering oncologienetwerken nog vaak een probleem
okt19

Financiering oncologienetwerken nog vaak een probleem

Samenwerken in regionale netwerken over muren, lijnen en domeinen heen gebeurt steeds vaker. Dat is een gewenste en goede ontwikkeling. Echter: dergelijke netwerken lopen vaak tegen belemmeringen aan op het vlak van financiering en regelgeving. Dat komt ook naar voren uit het onderzoek naar oncologienetwerken. Een oncologienetwerk zet zich in een regio in voor integrale, persoonsgerichte oncologische zorg voor patiënten met kanker. ...

Read More
Gratis VOG voor vrijwilligers die werken met kwetsbare personen
okt18

Gratis VOG voor vrijwilligers die werken met kwetsbare personen

Alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen gratis een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aanvragen. Dit schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Dit betekent een verbreding ten opzichte van de bestaande regeling. Met de nieuwe regeling wordt beoogd verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers te voorkomen. De drie belangrijkste criteria voor de nieuwe regeling Gratis...

Read More
Consultatiebureaus voor Ouderen geen effect op gezond oud worden
okt18

Consultatiebureaus voor Ouderen geen effect op gezond oud worden

Ouderen krijgen steeds meer lichamelijke klachten door hun levensstijl. Daarnaast hebben ouderen vaak meer zorg nodig omdat ze steeds minder zelfredzaam zijn. Om hierop in te spelen is geëxperimenteerd met Consultatiebureaus voor ouderen. Kan zo’n Consultatiebureau ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen zo gezond mogelijk oud worden? Het antwoord luidt kort en goed: nee. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG, Rijksuniversiteit...

Read More
Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing
okt17

Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing

Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Dit is nodig om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen. Het betreft een complexe opgave. De basis van dit stelsel staat inmiddels enigszins. Voor de implementatie is sturing op samenhang  van belang. Er zijn echter meer initiatieven in de zorg rondom informatisering. Daarom heeft KPMG...

Read More
Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener
okt17

Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener

Leven met een ongeneeslijke vorm van kanker, hoe doe je dat? Het zal duidelijk zijn dat dat ontzettend ingrijpend is. Mensen hebben behoefte aan een vertrouwde zorgverlener. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 654 kankerpatiënten die weten dat ze niet meer beter worden. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht...

Read More
Masterclass Samenwerken aan Waardegedreven Zorg
okt16

Masterclass Samenwerken aan Waardegedreven Zorg

De zorg van de toekomst is waardegedreven zorg, ook bekend als Value-Based Healthcare. Waardegedreven zorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, ook met andere organisaties moet deze soepel verlopen. Essenburgh Training & Advies biedt daarom de masterclass Samenwerken aan Waardegedreven Zorg. Deze training is bestemd voor bestuurders, managers, afdelingshoofden, professionals en...

Read More
Blokhuis wil vaccinatie voor ouderen tegen pneumokokken
okt16

Blokhuis wil vaccinatie voor ouderen tegen pneumokokken

Om ouderen beter te beschermen tegen pneumokokkenziekte adviseert de Gezondheidsraad om 60-plussers te vaccineren tegen pneumokokken. De eerste vaccinatie zou volgens de Raad moeten plaatsvinden bij 60 jaar, met herhaling op 65, 70 en 75 jarige leeftijd. Dit leidt dit tot een aanmerkelijke vermindering van de sterfte en ziektelast door pneumokokken. De grens wordt bij 75 jaar gelegd omdat er volgens de Gezondheidsraad onvoldoende...

Read More
Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie
okt15

Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie

Hoe staat de zorg ervoor dit jaar en wat zijn de verwachtingen voor 2019? De NZa schetst dit in de Stand van de zorg. Het document geeft onder meer een overzicht van de kosten van de eerstelijnszorg, de bedragen die worden uitgegeven voor substitutie, de wijkverpleging en andere deelsectoren. Ook geeft het een overzicht van eerder uitgebrachte adviezen en rapporten. Een relevant document voor adviseurs, bestuurders en managers in de...

Read More