Vliegwielcoalitie wil digitale innovatie versnellen

Vliegwielcoalitie wil digitale innovatie versnellen

Datum: 12 september 2017

Patiëntenfederatie Nederland wil dat zorginnovaties bestaande zorg vervangen en daar niet bovenop komen, zoals nu vaak gebeurt. Ze stelt dat vervanging van bestaande zorg door digitale innovaties noodzakelijk is voor maximaal toegevoegde waarde. Om dat voor elkaar te krijgen, is de zogeheten “Vliegwielcoalitie” opgericht.

De ambitie van deze coalitie is dat goede initiatieven op grote schaal worden toegepast in de Nederlandse zorg. Het gaat daarbij om digitale toepassingen die leiden tot een betere gezondheid voor patiënten, met verbetering van de kwaliteit en besparing van kosten. Inderdaad: het Triple Aim principe.

♦ Nieuwerwetse zorg waar de patiënt de vruchten van plukt

De Vliegwielcoalitie wil zich inzetten om de komende twee jaar meerdere geselecteerde zorginnovaties op te schalen, samen met alle relevante partijen voor die innovatie. Ze stelt als voorwaarde dat een innovatie leidt tot transitie van bestaande zorglevering en -afspraken. Vanuit de coalitie dragen alle betrokken partijen er aan bij om deze transitie voor elkaar te krijgen. Het gaat om “innovatie-arrangementen”. Zorgaanbieders en verzekeraars maken daarbinnen samen afspraken hoe ze een specifiek deel van de zorg in een paar jaar omzetten in moderne zorg, gebruik makend van digitale mogelijkheden. Nieuwerwetse zorg waar de patiënt de vruchten van plukt.

Gedigitaliseerde zorg met Triple Aim-uitkomsten
Het gaat om innovatieve vormen waarbij huidige zorg wordt vervangen door gedigitaliseerde zorgverlening. Resulterend in de Triple Aim uitkomsten. Er wordt rekening gehouden met het ingewikkelde veranderproces bij zorgaanbieders. Zij krijgen gedurende het arrangement ruimte voor bijvoorbeeld omscholing, het opvangen van teruglopende omzet of technologische investeringen.
Verzekeraars stellen vooraf condities aan het arrangement, zoals borging van de implementeerbaarheid en de kostenefficiency. Alleen de kaders van het innovatie-arrangement worden gedefinieerd, de wijze waarop zorgaanbieders het invullen is vrij. Ingediende plannen die in het kader van een innovatiearrangement voldoen aan de condities kunnen aan de slag.

Meedoen?
Patiëntenfederatie Nederland heeft tal van stakeholders uitgenodigd om mee te doen. De volgende organisaties hebben reeds toegezegd: AMC, Bernhoven, Cordaan, CZ, ECP, Focus Cura, Hartvolgers, Huisartsen Oog in Al, Institute for Positive Health, KPMG, KPN, Ksyos, Menzis, VWS, NZa, Philips, Slingeland Ziekenhuis, UMC Utrecht, VGZ, VitaValley, Zelfzorg Ondersteund!, Zilveren Kruis, ZIN en Zorginnovatie.nl.  Wil uw organisatie ook bijdragen aan deze ambitie? Stuur een bericht naar secretariaat@patientenfederatie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *