Nieuwe beleidsregels wijkverpleging: meer technologie en minder bureaucratie

Nieuwe beleidsregels wijkverpleging: meer technologie en minder bureaucratie

Datum: 2 juli 2019

De NZa wil mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging vergroten. Daarom is er een nieuwe, aparte prestatie opgesteld die meer thuiszorgtechnologie mogelijk maakt. Beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg vallen per 1 januari 2020 onder deze brede prestatie. Ook wordt met de nieuwe prestatie de bureaucratie in de wijkverpleging iets verder teruggebracht. Cliëntgebonden handelingen mogen per 2020 ook op een andere locatie worden gedaan.

Met de nieuwe prestatie wil ze nieuwe ideeën stimuleren en implementatie van bestaande thuiszorgtechnologie mogelijk maken, aldus de NZa. In de hoop dat de technologie tevens breder in het land wordt ingezet. Denk aan zorg op afstand via beeldscherm, uitwisseling van meetgegevens, en dergelijke. De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder stellen samen de contractvoorwaarden vast waaraan de thuiszorgtechnologie moet voldoen.

Per patiënt maximaal 6,5 uur thuiszorgtechnologie per maand
Naast de bekostiging van directe zorgcontacttijd kunnen zorgaanbieders een aanvullende vergoeding overeenkomen met zorgverzekeraars voor thuiszorgtechnologie. Het aantal uren is echter wel begrensd. Per patiënt kan maximaal 6,5 uur thuiszorgtechnologie per maand worden gedeclareerd. Tja: dat is natuurlijk niet zo heel veel.

Cliëntgebonden afstemming mag ook elders
Daarnaast wordt de beleidsregel ook zodanig aangepast dat wijkverpleegkundigen cliëntgebonden handelingen ook op een andere locatie mogen doen. Bijvoorbeeld cliëntgebonden afstemming, zoals telefoontjes of het instellen van een infuuspomp. Eerder moesten alle cliëntgebonden handelingen bij de cliënt thuis plaatsvinden. Dit is inefficiënt en zorgde ervoor dat het werk van de wijkverpleegkundige kan uitlopen. Deze aanpassing is overigens domweg noodzakelijk voor de uitvoering van de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ in de wijkverpleging. Nu wordt de regelgeving met deze registratiestandaard in lijn gebracht. Niet te vroeg juichen, want ook hier geldt dat het pas per 1 januari 2020 ingaat.

Alle informatie
Zie de nieuwe beleidsregel verpleging en verzorging met de ingangsdatum 1 januari 2020.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *