Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders
aug22

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Alle nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toelating zorgaanbieders waarmee de ministerraad op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd. Deze meldplicht geldt niet voor al bestaande zorgaanbieders. Bij...

Lees Verder
App bij palliatieve zorg: Before you leave
aug21

App bij palliatieve zorg: Before you leave

Het is voor naasten vaak lastig om gesprekken te voeren met mensen die weten dat ze op korte termijn komen te overlijden. Terwijl juist in die palliatieve fase betekenisvolle gesprekken zo belangrijk zijn. Maar mensen zijn vaak bang de verkeerde vraag te stellen en beginnen daarom maar geen persoonlijk...

Lees Verder
Wkkgz: nieuwe handreiking voor ZZP’ers
aug19

Wkkgz: nieuwe handreiking voor ZZP’ers

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (jawel: afgekort tot Wkkgz) is op 1 januari 2016 ingegaan. Het is de vervanging van de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Deze wet stelt eisen aan alle zorgaanbieders, groot en klein. Van een ziekenhuis, aanbieders van...

Lees Verder
NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden
aug18

NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden

De bevolking in Nederland neemt nog steeds toe, zeker in de Randstad. Er zijn echter gebieden waar het tegenovergestelde het geval is. Dat zijn de zogeheten krimpregio’s en anticipeerregio’s. Dit zijn gebieden die kampen met snelle bevolkingsdaling, veelal in de randen van ons land. In de krimpgebieden zal het...

Lees Verder
Thuisarts.nl vernieuwd: meer focus op inhoud
aug17

Thuisarts.nl vernieuwd: meer focus op inhoud

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de website Thuisarts.nl vernieuwd. Met het nieuwe, moderne uiterlijk is de onafhankelijke en betrouwbare publieksinformatie nog beter toegankelijk voor de circa 1,7 miljoen maandelijkse bezoekers. Het nieuwe ontwerp is bewust rustig gehouden om primair te kunnen focussen op de inhoud. Het is belangrijk...

Lees Verder
Huisartsencoöperatie zet in op e-health
aug17

Huisartsencoöperatie zet in op e-health

Onlangs is de Coöperatie van Innoverende Huisartsen in E-health opgericht. Afgekort, jawel: C.I.H.E. Dit samenwerkingsverband van huisartsen wil de mogelijkheden op het gebied van digitale zorginnovaties onder de aandacht brengen. “De tijd van praten moet maar eens voorbij zijn”. ‘De Coöperatie van Innoverende Huisartsen E-Health laat de zorgconsument zien...

Lees Verder
Oproep: neem preventie op in regeerakkoord
aug16

Oproep: neem preventie op in regeerakkoord

Nu de formatiebesprekingen weer zijn voorgezet, zal de zorg zeker een van de belangrijkste aandachtspunten zijn. De SER, NPHF Federatie voor gezondheid en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm met het verzoek om in het regeerakkoord ook preventie op te nemen.  ‘Namens een groot...

Lees Verder
Transparantie in de Nederlandse zorg
aug16

Transparantie in de Nederlandse zorg

Hoe staat het met de transparantie in de Nederlandse zorg ten opzichte van andere zorgstelstels? KPMG heeft het geinventariseerd.

Lees Verder
Deskundigheidsbevordering is noodzaak
aug15

Deskundigheidsbevordering is noodzaak

De eerstelijnszorg is volop in ontwikkeling. Er komt veel af op de bestuurders en zorgverleners. Triple aim, regiozorg, populatiebekostiging, substitutie, e-health…. Hoe pak je dat alles op een goede wijze aan? In ieder geval niet door zelf het wiel uit te vinden. Er is voldoende kennis aanwezig. Zoals bij...

Lees Verder
Doe mee met e-healthweek: 20 t/m 26 januari 2018
aug14

Doe mee met e-healthweek: 20 t/m 26 januari 2018

Het ministerie van VWS en ECP Platform voor InformatieSamenleving organiseren voor de tweede maal een e-healthweek. Deze vindt plaats van 20 t/m 26 januari 2018. Doel is om zoveel mogelijk Nederlanders in contact te brengen met e-health. Daarvoor hebben de organisatoren partners nodig. Doet u mee? Met e-health, zeg...

Lees Verder