Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft
jun27

Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Saendelft in Assendelft en de medisch specialisten van het Zaans Medisch Centrum starten binnenkort met het meekijkconsult. Doordat ze gezamenlijk een patiënt zien, verbetert de deskundigheid van huisartsen, maar ook de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Het is een  mooi voorbeeld van substitutie. Volgens...

Lees Verder
Voortgang e-health en digitalisering in de zorg
jun26

Voortgang e-health en digitalisering in de zorg

De ambities ten aanzien van digitalisering in de zorg zijn hoog. Er gebeurt al veel, met beeldschermzorg, thuismonitoring, medicijndispensers, enz. En er staat nog veel meer op stapel. In een brief informeert minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang op het terrein van innovatie en e-health. Iedereen moet...

Lees Verder
Gezondheidsraad: ‘Ga ongewenste medicalisering tegen’
jun26

Gezondheidsraad: ‘Ga ongewenste medicalisering tegen’

Mensen ondergaan soms medische verrichtingen die geen gezondheidswinst opleveren. Het blijkt niet eenvoudig om deze ongewenste ‘medicalisering’ terug te dringen. Volgens de Gezondheidsraad zijn er verbeteringen nodig in het arts-patiënt contact, in de betrouwbaarheid van medische informatie op internet, in de regels voor de toelating van nieuwe medische apparatuur en...

Lees Verder
Gezondheidscentrum Broekpolder aan de slag met Positieve Gezondheid
jun24

Gezondheidscentrum Broekpolder aan de slag met Positieve Gezondheid

Gezondheidscentrum Broekpolder in Heemskerk gaat mensen uit de wijk versterken in het positief beïnvloeden van hun gezondheid. Diverse betrokken disciplines werken samen aan het verbeteren van de ervaren gezondheid van kwetsbare mensen uit de wijk via het project ‘Aan welk wiel draai jij?’ De mensen krijgen een uitnodiging om...

Lees Verder
Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen
jun23

Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen

Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant hebben de handen ineengeslagen in het netwerkverband ViZ Ouderenzorg. Zij hebben met elkaar afgesproken om kwetsbare 75-plussers op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden. Er zijn ruim tachtig huisartsenpraktijken bij betrokken. Elke praktijk werkt met...

Lees Verder
Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ
jun23

Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ

De verschuiving van patiënten van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg naar lichtere GGZ dichtbij huis moet bijdragen aan een betaalbare GGZ, kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen toegankelijk. Dat was de basis voor de stelselwijziging. Maar: klopt deze gedachtegang? KPMG heeft dit in samenwerking met Vektis bekeken. De uitkomsten staan in een...

Lees Verder
Proscoop: nieuwe naam in eerste lijn met vertrouwde inzet
jun22

Proscoop: nieuwe naam in eerste lijn met vertrouwde inzet

De ROS’en (regionale ondersteuningsstructuren) Progez en Caransscoop gaan gezamenlijk verder onder de naam Proscoop.  De fusie vond vorig jaar al plaats, maar nu gaan beide organisaties verder onder één naam, met één logo.  Proscoop zet zich vol ambitie en nieuwe ideeën in voor duurzame samenwerking in zorg en welzijn...

Lees Verder
Zorgakkoord voor paramedische zorg
jun21

Zorgakkoord voor paramedische zorg

Voor het eerst heeft een VWS-minister een Zorgakkoord afgesloten voor de paramedische zorg. Met als inzet: hogere kwaliteit van zorg, met minder administratieve lasten en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners staan achter dit akkoord, dat geldt voor 2017 en 2018, met...

Lees Verder
Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit
jun21

Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit

Ook in Amsterdam, Hoogeveen en Almere gaat Zilveren Kruis in 2018 starten met de pilot wijkverpleging met voorkeursaanbieders. Dat melden Nursing en Zorgnieuws op hun website. Sommige voorwaarden van de pilot zijn aangepast, na kritiek uit de eerste pilotgemeenten, met name Utrecht. Zorgenz heeft hier eerder over bericht. In...

Lees Verder
RVS: Start dialoog over wat goede zorg is
jun21

RVS: Start dialoog over wat goede zorg is

Is bewezen zorg altijd goede zorg? In de zorg wordt daar vaak wel vanuit gegaan. In het pas uitgebrachte rapport ‘Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de praktijk’, neemt de Raad voor de Volksgezondheid (RVS) het begrip evidence-based kritisch onder de loep. “Goede zorg...

Lees Verder