Tien gemeenten starten pilot met logeerzorg
apr19

Tien gemeenten starten pilot met logeerzorg

Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg. Thuiswonende ouderen kunnen tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Met financiering van het ministerie van VWS kunnen gemeenten een coördinator voor de logeerzorg aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor logeerzorg onder de aandacht van mantelzorgers en professionals en coördineert de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en...

Read More
NZa-advies financiering verpleeghuizen
apr19

NZa-advies financiering verpleeghuizen

De huidige manier van financiering van verpleeghuiszorg sluit niet aan op de steeds complexere zorgvraag van cliënten. Bekostiging moet zorgorganisaties ruimte bieden om zorg te leveren die past bij de wensen van bewoners. Een huidige bekostigingssystematiek draagt hier niet aan bij, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een advies opgesteld over een andere vorm van bekostiging van verpleeghuiszorg. Het voorstel is toe...

Read More
Door diversiteit verandert zorgvraag ouderen
apr18

Door diversiteit verandert zorgvraag ouderen

Hoe ziet de zorg thuis voor 75-plussers er nu uit? Veel zelfstandig wonende ouderen zijn tevreden over hun zorg en ondersteuning, maar er zijn ook knelpunten. De eigen kracht, vaardigheden en mogelijkheden van ouderen en hun netwerken worden geregeld overschat. De zorg in het algemeen is nog weinig gericht op preventie van (ernstiger) ziekten en het vroegsignaleren van zorg- en ondersteuningsbehoeften. Dat blijkt uit de...

Read More
Apothekers en artsen samen op studiereis naar China
apr18

Apothekers en artsen samen op studiereis naar China

Success Travel organiseert van 31 augustus tot en met 9 september a.s. een reis naar China voor artsen en apothekers. Iedere cursusdag begint om 08.00 uur en eindigt om 13.30 uur, zodat er vervolgens genoeg tijd is om mee te doen met de excursies of om op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen. Studiepunten verdienen en tegelijkertijd een eeuwenoude cultuur ontdekken, dat kan als u deze reis boekt. U ontmoet collega’s, doet...

Read More
Healthcare Potentials opleidingsprogramma gaat van start
apr17

Healthcare Potentials opleidingsprogramma gaat van start

Het ‘Healthcare Potentials’ opleidingsprogramma, bedoeld voor toekomstige zorgbestuurders, gaat in oktober aanstaande van start. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft een boeiend programma samengesteld voor regionaal en bestuurlijk talent uit de eerste lijn. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden. Selectie van deelnemers vindt plaats door het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zorgvraagstukken zijn vaak zo complex dat...

Read More
Regionale samenwerking kan wachttijden ggz terugdringen
apr17

Regionale samenwerking kan wachttijden ggz terugdringen

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vormen een steeds groter probleem. Midden-Holland is één van de regio’s in Nederland met lange wachttijden. Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot afname van die wachttijden en dat werpt al vruchten af. Daarbij staat intensieve samenwerking tussen ggz-aanbieder, huisarts, gemeente, zorgverzekeraar en cliëntenorganisatie centraal. De wachttijden voor bepaalde diagnoses...

Read More
ZEL komt met special over persoonsgerichte zorg
apr16

ZEL komt met special over persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte Zorg is al ruim twee jaar een speerpunt in de regio van de regionale ondersteuningsstructuur Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en dat loont. Binnen huisartsenpraktijken en praktijken van andere zorgverleners in de eerste lijn zijn al mooie initiatieven gestart. Om te laten zien dat kleine veranderingen soms al een groot effect hebben, heeft ZEL een special samengesteld waarin enkele huisartspraktijken vertellen over...

Read More
Campagne ‘Komt een mens bij de dokter’
apr16

Campagne ‘Komt een mens bij de dokter’

Een kwart van de mensen in Nederland vraagt niet altijd om de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben uit schaamte, angst, of vanwege gebrek aan vertrouwen in de zorgverlening. Een op de tien mensen heeft niet het gevoel over alle onderwerpen open en eerlijk met hun huisarts te kunnen praten. Vrouwen geven dit 2 keer zo vaak aan als mannen. Daarnaast geven LHBTI-personen aan 3 keer zo vaak discriminatie en vooroordelen bij...

Read More
Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS
apr15

Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter: informatieoverdracht vormt voor veel ketenzorg nog een probleem. Een goed keteninformatiesysteem (KIS) is onontbeerlijk. Zorggroep Zorroo gebruikt voor het delen van patiëntinformatie tussen de betrokken zorgverleners het Philips VitalHealth keteninformatiesysteem Coordinate. Ze heeft recent onderzocht of de gebruikers tevreden zijn. Dat is beslist het geval: ruim...

Read More
Draaiboek voor het organiseren van een patiëntenbijeenkomst
apr15

Draaiboek voor het organiseren van een patiëntenbijeenkomst

De centraal zetten in het zorgproces is nog niet zo eenvoudig. Zelfzorg Ondersteund (ZO!) heeft een draaiboek ontwikkeld voor zorggroepen voor het houden van een patiëntbijeenkomst. Doel van een patiëntenbijeenkomst is om kennis te maken met een andere insteek van een gesprek met een patiënt. En om zo meer inzicht te krijgen in de behoeften van patiënten op het gebied van gezondheid en regie over eigen leven. Wat is voor hen...

Read More