“Welzijn op Recept zoekt kapstok”
apr27

“Welzijn op Recept zoekt kapstok”

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid stimuleert en financiert op diverse plaatsen Welzijn op Recept, een voorbeeld van goede samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente. Ook in Leiden e.o. “We zien het als een concrete uitwerking van het concept positieve gezondheid”, zegt Erik Kramer, inkoper eerste lijn bij de verzekeraar. Alleen...

Lees Verder
WRR geeft realistisch perspectief op zelfredzaamheid
apr26

WRR geeft realistisch perspectief op zelfredzaamheid

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze redzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Maar niet iedereen kan dat onder alle omstandigheden, ook al ben je hoog opgeleid en heb je een goede maatschappelijke positie. Niet alle burgers hebben in aanleg gelijke...

Lees Verder
Tijd voor de taaie vragen in de Zorgagenda
apr26

Tijd voor de taaie vragen in de Zorgagenda

Afgelopen week presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een bijzonder document: De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. De raad geeft de toekomstige minister en staatssecretaris van VWS zes kernopgaven mee die als leidraad dienen voor beleid van de komende jaren. Het is opvallend en niet eerder voorgekomen:...

Lees Verder
Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer
apr25

Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer

Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor wijkverpleging veranderd: vanaf 2018 mogen alleen gecontracteerde wijkverpleegkundigen indiceren. V&VN waarschuwt voor overbelasting van de beroepsgroep, gezien de tekorten. Ook mag er geen misverstand ontstaan over de deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Het argument van Zilveren Kruis is dat de kosten te hoog worden: aanbieders...

Lees Verder
App voor zeer jonge mantelzorgers
apr24

App voor zeer jonge mantelzorgers

DOMINIK SIEH OVER ZELFMANAGEMENT – Kinderen van ouders met een chronische ziekte helpen graag mee maar het kan hen ook te veel worden. Er is nu een empowerment app waarmee kinderen kunnen testen hoe ze met de situatie thuis omgaan en of ze daardoor in de toekomst problemen kunnen...

Lees Verder
Heyendael Manifest pleit voor hoofdlijnenakkoord
apr24

Heyendael Manifest pleit voor hoofdlijnenakkoord

Een derde brief aan de informateur is geschreven door een twaalftal vertegenwoordigers van de zorg. ‘Kies voor innovatie en e-health en pak daarbij institutionele belemmeringen aan,’ is de boodschap van onder andere huisarts Frans Jan Mutsaerts van Het Huisartsenteam. In dit Heyendael Manifest staat een aantal handreikingen voor een...

Lees Verder
Hogere werklast voor huisartsen door thuiswonende ouderen
apr22

Hogere werklast voor huisartsen door thuiswonende ouderen

Dat ouderen langer thuis wonen, heeft direct invloed op de werklast van huisartsen. De ouderen vallen door de beleidsmaatregel van de overheid langer onder de zorg van de huisarts en tegelijk zijn de zorgvragen complexer. Het zorggebruik van ouderen boven de 70 jaar is toegenomen en voor deze groep...

Lees Verder
Fabels Transmurale Zorgbrug ontkracht
apr21

Fabels Transmurale Zorgbrug ontkracht

Er doet een aantal hardnekkige fabels de ronde rondom de implementatie van de Transmurale Zorgbrug, zoals over het Compleet Geriatrisch Assessment (CGA). Dat zou minimaal twee uur in beslag nemen. Maar het kan ook bij ouderen thuis zijn afgenomen en dat bespaart veel tijd.Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam hebben...

Lees Verder
“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”
apr21

“Met een beetje welzijn kun je al zo veel bereiken”

DE BEWEGING GEZONDVELUWE (3) – Als ouderenadviseur bij Zorgdat in Harderwijk is Vera Freeke betrokken bij het programma GezondVeluwe. “Je hebt de mooiste baan van de wereld, zegt ze in navolging van de interviews met programmamanager Marian Kesler en praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige Hannie Olthuis. Elke dag is afwisselend en...

Lees Verder
“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”
apr20

“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”

BEWEGING GEZONDVELUWE (2) – Hannie Olthuis van de huisartsencoöperatie Medicamus is praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige in Ermelo. Na programmamanager Marian Kesler op 19 april jl., vertelt Hannie nu bevlogen over de inzet van een lokaal ouderteam, een digitale zorgmap en grotere betrokkenheid van mantelzorgers bij GezondVeluwe.  “In 2016 zijn we...

Lees Verder