Uniforme kwalitatieve geboortezorg in Limburg
dec12

Uniforme kwalitatieve geboortezorg in Limburg

‘De sterfte en handicaps terugdringen, met de zwangere vrouw en haar ongeboren kind centraal’. Met dat doel is in 2012 in Limburg het vierjarige programma LOQS gestart. De afkorting staat voor: Limburg Obstetric Quality System. De wijze waarop dit is aangepakt, is samengevat in een uitgebreide publicatie. Dankzij subsidie van...

Lees Verder
Verbind patiëntportalen aan zorgproces
dec12

Verbind patiëntportalen aan zorgproces

Patiënten die op dit moment via een patiëntportaal hun medische gegevens willen bekijken, komen regelmatig jargon en afkortingen tegen. De indeling is ook niet altijd duidelijk voor patiënten. NIVEL heeft onderzocht hoe patiëntportalen verbeterd kunnen worden. Kleine aanpassingen, zoals het vermijden van afkortingen en jargon, een groter lettertype en...

Lees Verder
Op ontdekking in de eerstelijnszorg naar nieuwe perspectieven
dec11

Op ontdekking in de eerstelijnszorg naar nieuwe perspectieven

Raedelijn organiseerde eind november een bijeenkomst met als titel: “Waarmee kan ik u helpen? Op ontdekking in en om de eerstelijnszorg”. Met als doel om gezamenlijk te kijken wat er binnen de bestaande context en het bestaande systeem mogelijk is aan nieuwe perspectieven. Want soms kan er meer dan...

Lees Verder
Besteed het geld voor personeelstekorten in de regio
dec10

Besteed het geld voor personeelstekorten in de regio

Zorgpact is een omvangrijke community van bijna honderd innovatieve samenwerkingen. De afgelopen 2,5 jaar hebben onderwijs-instellingen, werkgevers in zorg & welzijn en lokale overheden zeer veel ervaringen opgedaan met het gezamenlijk werken aan de zorg van de toekomst. Relevante inzichten zijn samengevat in een publicatie. Belangwekkende boodschap tijdens de...

Lees Verder
Hoogleraren willen 15 tot 20 procent kleinere huisartsenpraktijken
dec09

Hoogleraren willen 15 tot 20 procent kleinere huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken moeten snel verkleind worden naar zo’n 1700 tot 1800 patiënten, om te voorkomen dat huisartsen bezwijken onder de werkbelasting. Dat schrijven de hoogleraren Huisartsgeneeskunde in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en pleiten ervoor dat huisartsen meer tijd voor...

Lees Verder
Subsidie doelmatigheidsonderzoek naar hulpmiddelen
dec08

Subsidie doelmatigheidsonderzoek naar hulpmiddelen

In de hulpmiddelenzorg in Nederland gaat veel goed. Toch is er ook ruimte voor verbetering. ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in, en op weg naar, het verzekerde pakket. Bijvoorbeeld bij de zorg voor stoma, incontinentie en diabetes. In het kader van het programma...

Lees Verder
Leusden zet in op eigen kracht en stimuleert lokale netwerken
dec07

Leusden zet in op eigen kracht en stimuleert lokale netwerken

De transitie maakt gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg voor ouderen en mensen met een beperking en voor werk & inkomen. De gemeente Leusden heeft in drie denksessies aan inwoners gevraagd welke droom zij hebben op het gebied van hulp, participatie en samen leven. Maar ook: wat inwoners verwachten van...

Lees Verder
Arts en Zorg en Saltro bieden diagnostiek dichtbij patiënt
dec07

Arts en Zorg en Saltro bieden diagnostiek dichtbij patiënt

Arts en Zorg en diagnostisch centrum Saltro zetten hun samenwerking voort. Hun doel is: de patiënt die samen met de huisarts de regie voert over het diagnostische proces. De komende jaren wordt er een aantal pilots uitgevoerd, onder meer met point of care testing, waarmee in de praktijk al...

Lees Verder
Personeelstekort: in de regio moet het gebeuren
dec07

Personeelstekort: in de regio moet het gebeuren

Met alleen meer personeel komen we er niet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat inzetten op duurzame en innovatieve oplossingen, gericht op het behoud én aantrekken van professionals en een optimale inzet van professionals. Verder wil minister De Jonge de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor...

Lees Verder
Congres Cultuursensitieve Ouderenzorg: aandacht voor culturele verschillen
dec06

Congres Cultuursensitieve Ouderenzorg: aandacht voor culturele verschillen

Nog niet eerder was er zoveel aandacht voor ouderenzorg. Met de vergrijzing doen ook steeds meer ouderen met een migrantenachtergrond beroep op de zorg. Hoe ga je daar als zorgverlener of zorgorganisatie goed mee om? Het congres “Cultuursensitieve Ouderenzorg” gaat in op de verschillende aspecten en biedt tal van...

Lees Verder