Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn

Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn

Datum: 3 juli 2019

Alle 65 netwerken palliatieve zorg hebben gebruik gemaakt van de aanvullende subsidie voor inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Het stadium van de voortgang is per netwerk heel verschillend. Van inventariserend tot een goed functionerende infrastructuur. Geestelijk verzorgers worden vooral ingezet voor mensen in de palliatieve fase, zowel thuis als in een hospice. In steeds meer PaTz-overleggen draaien geestelijk verzorgers mee. Dat geldt ook voor overleggen in hospices, ziekenhuizen en sociale wijkteams.

Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang geestelijk verzorging en levensbegeleiding.

In enkele regio’s zijn er weinig of zelfs geen geregistreerde geestelijk verzorgers. Daarom heeft VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers) haar leden opgeroepen zich te registreren bij het SKGV (St. Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers). Het aantal geregistreerde geestelijk verzorgers nam daarna toe van 100 naar 160. Overigens kent de subsidieregeling de mogelijkheid om bij onvoldoende beschikbaarheid van SKGV-geregistreerde geestelijk verzorgers uit te wijken naar geestelijk verzorgers met aantoonbare ervaring.

Voor alle doelgroepen
Als hospices en bijna-thuis huizen is het mogelijk om conform de activiteiten van de geestelijk verzorger te declareren voor directe begeleidingsuren, multidisciplinair overleg en scholing van professionals of vrijwilligers. Maar, zo schrijft De Jonge, het is niet de bedoeling dat alle uren van deze regeling naar palliatieve patiënten in hospices gaan. Hij zal er alert op blijven dat netwerken voldoende middelen inzetten voor andere doelgroepen en mensen in de thuissituatie.

Communicatieplan en programmavoorstel
Minister De Jonge heeft VGVZ de opdracht gegeven om te komen tot een strategisch communicatieplan.
In najaar 2019 komt het programmavoorstel van ZonMW voor zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie. Binnen dit programma zal onderzoek worden gedaan naar de aard, positionering en effecten van geestelijke verzorging en naar de effecten van betrokkenheid van geestelijk verzorgers bij MDO’s, bijscholing van professionals  en vrijwilligers. Controle daarop vindt plaats aan de hand van concrete cijfers.

Structurele financiering
Structurele financiering voor de geestelijke verzorging is beslist nog een aandachtspunt. Een eerste stap daartoe is om de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden voor financiering na 2020 in kaart te brengen. In het najaar komt er een landelijke expertmeeting om door te praten over de verschillende financieringsmogelijkheden.

Meer informatie
Inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn is dus nieuw en daardoor nog niet breed bekend. Elaa heeft daarom voor eerstelijnsprofessionals in haar regio een nieuwsbrief special uitgebracht. Met onder meer een beknopte samenvatting van de regeling en een interview met een geestelijk verzorger die o.a. ingaat op het verschil van het werk van een psycholoog en een geestelijk verzorger.

Agora heeft een factsheet opgesteld met een uitgebreide toelichting op de subsidieregeling, en onder meer de voorwaarden en richtbedragen voor de tarieven.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *