“Intelligente’’ openstelling verpleeghuizen
jun25

“Intelligente’’ openstelling verpleeghuizen

Sinds 25 mei mogen de verpleeghuizen (waar geen sprake is van een COVID-19 uitbraak) weer gefaseerd bezoek toestaan. In de meeste huizen verloopt dit goed. Nog niet overal wordt de bezoekregeling ten volle benut. Dat lijdt tot leed bij bewoners en mantelzorgers. Verenso roept op tot maatwerk en dialoog bij het heropenen van de verpleeghuizen. Het is belangrijk dat bezoek zo snel mogelijk weer welkom is in het verpleeghuis.  Maar wel...

Read More
ZorgenZ heeft een nieuwe eigenaar
feb03

ZorgenZ heeft een nieuwe eigenaar

Silver Fox Media is gespecialiseerd in het aanbieden van online, kwalitatieve content met daarbij een focus op zorg en senioren.

Read More
Huisartsen: stimuleer regionale samenwerking met ggz
jan29

Huisartsen: stimuleer regionale samenwerking met ggz

Huisartsen signaleren een extra zorg: de problemen rond de (onvrijwillige) crisisplaatsing.

Read More
Online nascholing fractuurpreventie binnen ouderenzorg
jan27

Online nascholing fractuurpreventie binnen ouderenzorg

Fractuurpreventie en de organisatie van goede zorg rondom fracturen worden in de toekomst nog belangrijker.

Read More
Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost
jan20

Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost

Samenwerking tussen huisartsen en sociaal wijkteams moet leiden tot een integrale aanpak van gezondheidsproblematiek.

Read More
Verenso publiceert handreiking Wet zorg en dwang
jan17

Verenso publiceert handreiking Wet zorg en dwang

De bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn is nog nauwelijks geregeld en dus kan diens expertise onvoldoende worden ingezet.

Read More
Eén regionaal nachtzorgteam Gelderse Vallei
jan15

Eén regionaal nachtzorgteam Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei komt 1 regionale nachtzorgteam, voor tijdelijke, incidentele (wijk)verpleegkundige zorg ’s nachts.

Read More
Regionalisering: wie is in de lead?
jan14

Regionalisering: wie is in de lead?

Er zijn veel partijen die de lead willen nemen in regionalisering van de zorg.

Read More
Tragedy of the commons: de diagnose voor de zieke organisatie van gezondheidszorg
jan13

Tragedy of the commons: de diagnose voor de zieke organisatie van gezondheidszorg

Laten we streven naar nog een beter zorgpad voor mensen die ziek en niet ziek zijn. Dat opent de deuren voor preventie.

Read More
Mag zorgaanbieder advies geven over zorgverzekeraar?
jan09

Mag zorgaanbieder advies geven over zorgverzekeraar?

De NZa waarschuwt zorgaanbieders die patiënten adviseren om over te stappen van zorgverzekering

Read More