Benchmark Transparante Ketenzorg: spiegel voor verbeteren chronische zorg
jun17

Benchmark Transparante Ketenzorg: spiegel voor verbeteren chronische zorg

Hoe langer een programma voor chronische zorg in de eerste lijn loopt, des te beter de resultaten. Dat blijkt uit de onlangs verschenen benchmark Transparante Ketenzorg 2018 van InEen. De benchmark biedt huisartsen-zorggroepen een spiegel voor het verbeteren van zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, (een verhoogd risico op) hartvaatziekten, astma of COPD. In het nieuwe Kwaliteitsbeleid op Maat dat InEen met haar leden heeft...

Read More
PGO met een extra, een +
jun11

PGO met een extra, een +

BLOG  ARJAN KARENS De werkdruk onder zorgverleners is hoog, de tijd schaars. En zoals het ernaar uitziet, worden deze uitdagingen in de toekomst alleen maar groter. Tegelijkertijd worden patiënten mondiger, willen meer inzicht in hun behandelingsproces en wensen persoonlijk betrokken te worden bij het opstellen van het behandelplan. De ontwikkelingen in het zorglandschap levert hoofdbrekens op bij beleidsmakers. Dat een kanteling...

Read More
Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’
jun06

Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

De voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is open gegaan. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en...

Read More
Palliatieve zorg aan ouderen is complex
mei29

Palliatieve zorg aan ouderen is complex

Op 12 september a.s. is er een congres over palliatieve zorg aan ouderen. Centraal staan de dilemma’s en complexe vraagstukken rondom het levenseinde. “Palliatieve zorg aan ouderen betreft vaak een langere periode, waarbij sprake kan zijn van een stapeling van problemen. Een goed thuiszorgsysteem is daarbij, met afstemming tussen zorgverleners onderling en met de informele zorg, van groot belang. Het is een uitdaging om dat met...

Read More
“Maatwerk leveren krijgen we nog niet voor elkaar”
mei27

“Maatwerk leveren krijgen we nog niet voor elkaar”

In de zorg zijn momenteel twee grote problemen. Mensen verdwalen in de zorg en we slagen er niet in om maatwerk te leveren. Dat zei Pauline Meurs gisteren in het discussieprogramma Buitenhof, aan de vooravond van haar vertrek als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). “Het verschil durven maken is moeilijker dan we denken.” Als voorbeeld van waar maatwerk nodig is, noemde Meurs iemand met psychische...

Read More
Financiering inzet poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken
mei23

Financiering inzet poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken

Zilveren Kruis heeft een driejarige financiering toegezegd voor inzet van poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken. Dit bedrag komt vanuit de substitutiegelden, bedoeld om de toestroom naar het ziekenhuis af te remmen. Als de eerste lijn de kwetsbare ouderen in Amsterdam goed in beeld heeft, kan dat een deel van de opnames voorkomen, is de achterliggende gedachte. Ook kan de kwetsbare/complexe patiënt bij ontslag beter...

Read More
Grondige renovatie verantwoorden in de zorg noodzakelijk
mei15

Grondige renovatie verantwoorden in de zorg noodzakelijk

Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders. Het initiatief moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen. Daarmee komt verantwoorden in het teken te staan van het verbeteren van zorg en ondersteuning. Alleen zo zal verantwoording bijdragen aan een proces van leren en verbeteren in de zorg. Ook zal het vertrouwen tussen betrokken partijen toenemen en krijgt de patiënt...

Read More
Inzicht in zorg en ondersteuning per regio
mei09

Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Het RIVM heeft onlangs een interactieve website gelanceerd. Deze bevat het bestaande zorgaanbod in een regio en biedt inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Per gemeente geeft het een breed overzicht in de sociale situatie en gezondheid van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning, op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg en ondersteuning. Partijen kunnen de...

Read More
Huisartsen en drogisten gaan naar elkaar doorverwijzen
mei02

Huisartsen en drogisten gaan naar elkaar doorverwijzen

Huisartsen gaan patiënten doorverwijzen naar drogisten en omgekeerd. Dat gebeurt althans in de Proeftuinen Zelfzorg in de regio Brummen en Tiel. Het project is een initiatief van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Doel is te onderzoeken of samenwerking tussen huisartsen en drogisten bijdraagt aan doelmatige zorg bij kleine kwalen.  De proeftuin onderzoekt of, en zo ja hoe, samenwerking tussen huisarts en drogist leidt tot...

Read More
Masterclass Zorgeloze Netwerkzorg
apr30

Masterclass Zorgeloze Netwerkzorg

De zorg van de toekomst is Netwerkzorg. Netwerkzorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, maar juist met andere organisaties in de regio. Het realiseren van zorgnetwerken is niet makkelijk door de versnipperde financiering, data en organisaties. Het is belangrijk de valkuilen en succesfactoren te overzien. Wat je nodig hebt is een masterclass zorgnetwerken. En die is er nu! Essenburg Training...

Read More