Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS
apr15

Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter: informatieoverdracht vormt voor veel ketenzorg nog een probleem. Een goed keteninformatiesysteem (KIS) is onontbeerlijk. Zorggroep Zorroo gebruikt voor het delen van patiëntinformatie tussen de betrokken zorgverleners het Philips VitalHealth keteninformatiesysteem Coordinate. Ze heeft recent onderzocht of de gebruikers tevreden zijn. Dat is beslist het geval: ruim...

Read More
Huisartsen willen voor kleine kwalen samenwerken met drogisten
apr01

Huisartsen willen voor kleine kwalen samenwerken met drogisten

Huisartsen zijn positief over ondersteuning door de drogist als het gaat om kleine, veelvoorkomende gezondheidskwalen. Door patiënten met kleine kwalen vaker door te verwijzen naar de drogist blijft de zorg betaalbaar en heeft de huisarts meer tijd voor complexere zaken. Dat blijkt uit onderzoek van Initial Concept in opdracht van Pharmacon Examens. Hoe kijken consumenten en huisartsen aan tegen zelfzorg, zelfzorggeneesmiddelen en de...

Read More
“Inspiratiereis naar Japan verruimde mijn blik”
mrt25

“Inspiratiereis naar Japan verruimde mijn blik”

Ruim een kwart van de bevolking in Japan is ouder dan 65 jaar. Naar verwachting ligt het percentage in 2050 zelfs op 40 procent. Ook in Nederland worden mensen steeds ouder. Hoe word je vitaal en tevreden oud en wat is daarvoor nodig? Kaderhuisarts ouderen Eugenie Hodes uit Maarssen en Hannie Treffers, voormalig directeur Waardigheid en Trots, wilden graag antwoord op die vragen. Daarom gingen ze in 2018 mee naar Japan. Hun reactie:...

Read More
De persoonlijke gezondheidsomgeving: top of flop?
mrt18

De persoonlijke gezondheidsomgeving: top of flop?

BLOG SEBAS EIKHOLT Bijna zeven jaar geleden sneuvelde in de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot een landelijk elektronisch patiëntendossier, vanwege de privacy- en veiligheidsrisico’s. De tijd heeft niet stilgestaan. Toegenomen zorgkosten, zelfregie van patiënten en effectieve digitale zorgtoepassingen hebben het proces tot elektronische data uitwisseling versneld. Zorgverleners maken reeds gebruik van EPD’s om het zorgproces met de...

Read More
Zorg voor Later: Ben jij er straks voor mij?
mrt18

Zorg voor Later: Ben jij er straks voor mij?

In het Brabantse project ‘Zorg voor Later’ worden mensen bewust gemaakt van het belang van een stevig sociaal netwerk. Ze leren hoe ze bijtijds kunnen bouwen aan zinvolle contacten. Een sterk punt van dit project is dat vrijwilligers en beroepskrachten er in een vroeg stadium bij zijn betrokken. Zorg voor Later heeft geprofiteerd van het lokale netwerk waarin inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten participeren. Ook de persoonlijke...

Read More
Neem kennis van ‘Lean’ tijdens het Kennisfestival
mrt12

Neem kennis van ‘Lean’ tijdens het Kennisfestival

BLOG  MAUK VAN HEEMSTRA Wie heeft vandaag geen last van werkdruk en bureaucratie, wat je eigen gezondheid in de weg zit, en de kwaliteit van je werk beperkt?  Lean is daarop een antwoord! Lean wordt beschimpt en de hemel in geprezen, maar is actueler dan ooit. Bijna een eeuw oud, gefundeerd op ZEN, hebben Amerikanen in de jaren tachtig Lean ontdekt en beschreven, zoals ze dat het Japanse Toyota aantroffen en nog steeds floreert. De...

Read More
BlooLoc biedt innovatieve ICT-oplossingen voor de zorg
mrt11

BlooLoc biedt innovatieve ICT-oplossingen voor de zorg

Gebruik van e-health is essentieel in de zorgverlening. BlooLoc levert digitale oplossingen die de zorgsector helpen om slimmer te werken. Zoals het BlooLoc’s mobiele verpleegoproepsysteem, de zoekfunctie voor mensen en voorwerpen, de navigatie-feature en de paniekknop voor personeel. Daarnaast introduceert het bedrijf in 2019 nog een aantal innovatieve oplossingen, zoals welzijn-assessment, virtuele kamercontrole, tijdsregistratie,...

Read More
Subsidie voor Lokale netwerken ouderenzorg
mrt06

Subsidie voor Lokale netwerken ouderenzorg

Er zijn subsidiemogelijkheden voor het professionaliseren en verder ontwikkelen van lokale netwerken voor ouderenzorg en -ondersteuning. In de eerste fase kunnen professionals uit lokale netwerken – die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg verder willen ontwikkelen – een ontwikkelsubsidie aanvragen. Voorwaarde is dat het netwerk huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt. Aanvragen kan tot 26...

Read More
Zorgverleners in Gelderse Vallei maken vroegtijdige zorgplanning vanzelfsprekend
mrt04

Zorgverleners in Gelderse Vallei maken vroegtijdige zorgplanning vanzelfsprekend

Vroegtijdige zorgplanning: iedereen komt er uiteindelijk mee in aanraking. De meeste 75-plussers denken weleens na over de zorg en behandelingen die zij nog willen ontvangen. Slechts weinig mensen maken dit bespreekbaar. Een gemiste kans, want er valt veel te winnen door tijdig een gesprek aan te gaan. De meeste ouderen overlijden nu in het ziekenhuis of verpleeghuis. Slechts een kwart van de ouderen overlijdt thuis, terwijl driekwart...

Read More
Minister: “Minder ongecontracteerde zorg en minder keuzevrijheid in wijkverpleging”
mrt03

Minister: “Minder ongecontracteerde zorg en minder keuzevrijheid in wijkverpleging”

De komende twintig jaar verdubbelt de zorgvraag. Tegen die tijd hebben we niet genoeg mensen die in de zorg werken. Dus moeten we de zorg anders organiseren. Volgens minister Hugo De Jonge (VWS) is de marktwerking in de zorg te ver doorgeschoten. “Vooral in de thuiszorg zien we daardoor een verspilling van menskracht. Wijkverpleegkundigen die van de ene cliënt naar de andere cliënt moeten die in andere wijk woont, dat kan echt niet...

Read More