Taakherschikking is meer dan een VS of PA
feb08

Taakherschikking is meer dan een VS of PA

Taakherschikking is in opmars. Meestal denken we dan meteen aan de verpleegkundig specialist (VS) of de physician assistant (PA). Maar taakherschikking is méér dan het in huis halen van een nieuwe collega. Taakherschikking gaat over anders organiseren van het werk en daarbij het hele team betrekken. KOH heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld tot Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn. Directeur Emmy Derckx: ‘De eerste stap...

Read More
Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg
feb06

Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg

In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht voeren huisartsen met eigen praktijken en in gezondheidscentra de integrale wijkaanpak Krachtige basiszorg in, ontwikkeld in de Utrechtse wijk Overvecht. Ze hebben meer tijd voor de patiënt, gaan anders werken en de zorg op een andere manier organiseren. Door personeel anders in te zetten, huisartsen te ontzorgen en nog meer echt samen te werken met partners in de wijk en met de gemeente,...

Read More
Streep door standaardkorting ongecontracteerde zorg
feb04

Streep door standaardkorting ongecontracteerde zorg

De standaardkorting van 25 procent die zorgverzekeraars heffen voor ongecontracteerde zorg is van de baan. De rechtbank heeft geoordeeld dat zorgverzekeraars niet meer één vast kortingspercentage mogen hanteren voor alle zorgtypen. Per type moet dit worden gemotiveerd. De rechtszaak was aangegaan door de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, namens zo’n dertig zorgaanbieders, waaronder ggz-instellingen, wijkverpleegkundigen en...

Read More
Terugdringen niet-gepaste zorg nodig en mogelijk
jan24

Terugdringen niet-gepaste zorg nodig en mogelijk

Meer zorg is niet altijd betere zorg. Het verantwoord terugdringen van niet-gepaste zorg kan, zo luidt de hoofdconclusie van het programma ‘Doen of laten’. Met gemotiveerde zorgverleners én geïnformeerde patiënten kan niet-gepaste zorg worden verminderd. Dat leidt tegelijk tot verbetering van de kwaliteit van zorg en verlaging van de kosten met vele miljoenen euro’s. Zowel eerste- als tweedelijns-professionals hebben...

Read More
Toekomst huisartsenzorg: herijking kernwaarden en kerntaken
jan21

Toekomst huisartsenzorg: herijking kernwaarden en kerntaken

Waar staan en gaan huisartsen voor, wat zijn de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak? Dat is uitvoerig besproken in het traject ‘Toekomst huisartsenzorg’. De afronding vond plaats tijdens de slotconferentie op 21 januari jl. Ondanks de diversiteit in de beroepsgroep is er een grote eensgezindheid over de kernwaarden en kerntaken. Ze vormen de gezamenlijke basis voor de huisartsenzorg. De ‘oude’...

Read More
Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen
jan15

Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen

Mensen die thuis wonen en worstelen met zingevingsvragen kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De financiering van geestelijke verzorging thuis wordt structureel. Daarnaast komt geestelijke verzorging voor iedereen ter beschikking, dus niet alleen de oudere of een palliatieve...

Read More
“Investering in wijkverpleging verdient een vervolg”
jan14

“Investering in wijkverpleging verdient een vervolg”

Een motie van Mariëtte Hamer in 2008 was de aanleiding voor de ontwikkeling van het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien jaar later is het tijd om de balans op te maken. Een dubbelinterview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer. “Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.” De motie van de toenmalig PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer stelde een...

Read More
Vormen van oncologische netwerken wordt versneld
jan09

Vormen van oncologische netwerken wordt versneld

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Wat dat betekent en wat er voor nodig is, beschrijven zij in de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 die ze onlangs hebben gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Patiënten met kanker leggen een ingrijpend pad af, zowel...

Read More
10 tips voor zorgverleners om mobiliteit bij ouderen te verbeteren
jan08

10 tips voor zorgverleners om mobiliteit bij ouderen te verbeteren

BLOG CHRISTEL DE GOUW, ROLLATORSHOP HEALTHCARE COMPANY Er bestaat geen twijfel over het feit dat meer mobiliteit bij ouderen voordelen heeft. Mobiliteit bevordert de lichamelijke en geestelijk gezondheid van iedereen, ook van ouderen. Wat kunnen zorgverleners doen om de mobiliteit van ouderen te verbeteren? Hieronder geven we 10 tips aan zorgverleners. 1. Bewegen Als ouderen meer bewegen, zal de mobiliteit daardoor ook automatisch...

Read More
Digitaal gegevens uitwisselen wordt versneld en verplicht
dec31

Digitaal gegevens uitwisselen wordt versneld en verplicht

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat zorginstellingen stapsgewijs verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen zorgverleners sneller over medische gegevens van patiënten beschikken en kunnen patiënten hun eigen gegevens veilig digitaal inzien en beheren. Dit gebeurt niet vanzelf en zeker niet snel genoeg, terwijl de tijd er wel rijp voor is. Daarom gaat de minister elektronische...

Read More