Betere zorg: Masterclass Zorgnetwerken
dec06

Betere zorg: Masterclass Zorgnetwerken

Leer een succesvol zorgnetwerk te organiseren, om samen te komen tot waardegedreven zorg

Read More
Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in huisartsenzorg
dec05

Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in huisartsenzorg

Deze stimuleringssubsidie is een aanvulling op de bestaande subsidieregeling van de hogeschool.

Read More
Nieuwe subsidieoproep Juiste Zorg op Juiste Plek
dec03

Nieuwe subsidieoproep Juiste Zorg op Juiste Plek

Op maandag 13 januari organiseert ZonMw een webinar over deze subsidies van Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Read More
De stille ramp in de huisartsenzorg
nov26

De stille ramp in de huisartsenzorg

Vooral het van-het-kastje-naar-de-muur gestuurd worden zorgt bij huisartsen voor frustratie en machteloosheid.

Read More
Palliaweb bundelt alle informatie over palliatieve zorg
nov20

Palliaweb bundelt alle informatie over palliatieve zorg

Palliaweb (www.palliaweb.nl) is een nieuw en uitgebreid kennisplatform over palliatieve zorg

Read More
Verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap
nov15

Verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap

Verzorgenden willen dat hun vak serieus wordt genomen en een beschermde titel krijgt.

Read More
De meerwaarde van bevlogen medewerkers
nov05

De meerwaarde van bevlogen medewerkers

Hoe medewerkers de organisatie of praktijk ervaren is bepalend voor het gezamenlijk succes, zegt Gerry de Valk.

Read More
Wijkverpleegkundigen kunnen rechtstreeks medicijnrollen inzetten
nov04

Wijkverpleegkundigen kunnen rechtstreeks medicijnrollen inzetten

Wanneer een wijkverpleegkundige bij de cliënt constateert dat het innemen van geneesmiddelen niet meer goed gaat, kan ze ervoor kiezen een medicijnrol in te zetten. Daarvoor was toestemming nodig van de huisarts. Maar dat is voorbij. Wijkverpleegkundigen mogen voortaan zelf een medicijnrol aanvragen bij de apotheker zonder dat ze daar een machtiging van de huisarts voor nodig hebben. Dit is een van de schrappunten uit het...

Read More
PlusPrakijken hebben dappere dokters
okt31

PlusPrakijken hebben dappere dokters

De huisartsen kijken kritisch naar hun eigen voorschrijf- en verwijsgedrag om samen continue te leren en te verbeteren.

Read More
Minister De Jonge: “Stelselwijziging is onvermijdelijk”
okt27

Minister De Jonge: “Stelselwijziging is onvermijdelijk”

Minister de Jonge wil dat het gaat lonen om extra te investeren in preventie.

Read More