Veelgestelde vragen over geestelijke verzorging thuis

Veelgestelde vragen over geestelijke verzorging thuis

Datum: 30 september 2019

Nu er bekostiging is voor geestelijke verzorging in de thuissituatie voor palliatieve zorg en voor 50-plussers neemt de vraag sterk toe. Tegelijk bestaat er nog zeer veel onbekendheid. Daarom is op de website geestelijkeverzorging.nl alle informatie gebundeld.  Zowel mensen met levensvragen als zorgverleners kunnen op deze site terecht. Beide groepen hebben een aparte ingang. Meer gedetailleerde informatie en specifiek gericht op de eerste lijn is overigens samengebracht op een andere site.

Op de site www.geestelijkeverzorging.nl komen alle onderwerpen met betrekking tot geestelijke verzorging aan bod. Algemene en praktische informatie: zoals het verschil tussen een geestelijk verzorger en een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiatrische consultatie. Met een beslisboom om te komen tot de juiste verwijzing. Hoe verwijs je door? Wat zijn levensvragen? Wijze van financiering. De rollen van een geestelijk verzorger. Enz. enz.

Zingeving
Het woord ‘geestelijk’ roept vaak verwarring op, omdat mensen al snel de link leggen met een godsdienst. Echter: geestelijk verzorgers kunnen – net als dominees, pastors en imams- over alle levensgebieden het gesprek aangaan, maar ze leggen het accent anders. Zij bieden namelijk begeleiding bij zingeving- en levensvragen, niet begeleiding vanuit een religieuze of levensbeschouwelijke traditie.

Veelgestelde vragen
Geestelijk verzorgers in de thuissituatie is relatief nieuw: de bekostiging is ingegaan in januari 2019. Dit verloopt via de Netwerken Palliatieve Zorg en de Centra voor Levensvragen. Gaandeweg blijkt dat de regeling zeer veel vragen oproept. De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) heeft de meest gestelde vragen online geplaatst, zij het niet op hun eigen site, maar op de site van St. Fibula. Deze veelgestelde vragen zijn thematisch gerangschikt. Daardoor is de informatie zeker voor eerstelijnszorgprofessionals overzichtelijker dan de site geestelijkeverzorging.nl. Bovendien gaat de inhoud dieper en gerichter op de materie in.

 

Striptekenaar: René Leisink van Studio Noodweer

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *