Special NVZ over substitutie

Special NVZ over substitutie

Datum: 15 december 2015

carl_verheijen_verken_nvz_zorgenzDe Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) besteedt in het laatste nummer van 2015 van haar magazine uitgebreid aandacht aan substitutie. ‘Verken, de verschuiving van de tweede naar de eerste lijn’ is de titel van dit tijdschrift. Nu eens niet geschreven vanuit de eerste lijn, maar vanuit de ziekenhuizen; dat betekent dus net even een andere kijk op dit onderwerp.

Substitutie staat voor een ingrijpende omslag. Niet alleen voor de eerste lijn, die meer zorg en specialistischer zorg gaat verlenen, maar ook voor de tweede lijn. Het tijdschrift van de NVZ gaat in op de reden van substitutie, de vereiste kwaliteitsborging en het benoemd een aantal geslaagde voorbeelden.

Gezondheidscentra Nijkerk
Een van de goede samenwerkingsprojecten tussen eerste en tweede lijn is het
populatiezorgproject ‘Nijkerk Krijgt Lucht’. Een uniek samenwerkingsverband tussen longarts, huisarts, apotheek en alle overige zorgverleners voor patienten met astma of COPD. Carl Verheijen, directeur van gezondheidscentra De Nije Veste & Corlaer blikt terug en geeft zijn toekomstvisie.

Proeftuinen
De proeftuinprojecten zijn door VWS onder andere aangewezen om de zorgsubstitutie van de tweede naar de eerste lijn vorm te geven. Een van deze acht proeftuinen is ‘Blauwe Zorg’, het samenwerkingsverband van huisartsen, zorgverzekeraar VGZ, Maastricht-UMC en Huis voor de zorg in de regio Maastricht-Heuvelland. Medisch directeur van ZIO Guy Schelpen vertelt over de geslaagde samenwerking binnen Blauwe Zorg in Limburg.

Zorgverzekeraars
Of de inzet op substitutie slaagt, hangt voor een groot deel af van de medewerking van de zorgverzekeraars. Ab Klink, lid raad van bestuur van Coöperatie VGZ, benoemt de kansen en valkuilen. “De grote uitdaging is het combineren van de extra kosten in de eerste lijn met daadwerkelijk lagere kosten in de tweede lijn”, geeft hij aan. “Het is voor ziekenhuizen uiteraard niet eenvoudig zich in te stellen op dit scenario.” Hij wijst op het belang van een goed georganiseerde eerste lijn. Als je de component ‘geld’ buiten de discussie laat, zitten huisarts en specialist al snel op één lijn, waarbij ze vernieuwingen in het belang van de patiënt vaak als een verademing ervaren, aldus Klink. Hij gaat ook in op de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen ten aanzien van de kwaliteitsborging bij substitutie.

Column Timmermans
Verder staan in het magazine zes praktijk oorbeelden hoe substitutie vorm krijgt en sluit Arno Timmermans, voormalig bestuurder van het Nederlands Huisartsen Genootschap en huidig bestuurder van het Westfriesgasthuis, het magazine af met de column Waar is de patiënt?

Het magazine Verken, de verschuiving van de tweede naar de eerste lijn is hier te downloaden.

(Foto: Carl Verheijen op de omslag van Verken]

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *