Ab Klink: Gouden kans voor dappere werkgevers

Ab Klink: Gouden kans voor dappere werkgevers

Datum: 29 oktober 2014

ab_klinkAB KLINK IN MANAGEMENT SCOPE – Als lid van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ spreekt hij graag over dappere dokters en zorgverzekeraars: ze zijn nodig om een omslag in de zorg te realiseren. Er komt nu een derde partij bij: dappere werkgevers. Ab Klink vindt dat die best kritisch mogen zijn op hun zorgverzekeraar. “De kwaliteit van de zorg is medebepalend voor de mate waarin personeel inzetbaar is. Werkgevers zouden zich op dat punt dan ook actiever moeten opstellen.”

In het verlengde van zijn betoog in september in Maastricht bij Blauwe Zorg, stelt hij nu de vraag: “Waarom eisen werkgevers niet dat hun zorgverzekeraar meer inzicht geeft in de kwaliteit van de geboden zorg en het contracteren van de beste aanbieders?,” aldus Ab Klink in een interview met Management Scope. Volgens hem hoort het bieden van goede gezondheidszorg bij goed werkgeverschap. Het creëert onderscheidend vermogen en binding op de concurrerende arbeidsmarkt. “Hiernaast wordt investeren in een gezond personeelsbestand steeds belangrijker om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.”

De focus bij employability komt dus meer op gezondheidszorg te liggen.
Dat komt door de toenemende levensverwachting en de verhoging van de AOW naar 67 jaar waardoor de gemiddelde leeftijd van werknemers toeneemt, en daarmee de kans op chronische aandoeningen. Ab Klink legt in het interview uit dat “de link tussen employability en gezondheidszorg in ons land nog explicieter mag worden gelegd.” Hij geeft als voorbeeld de samenwerking tussen Starbucks en Viriginia Mason, een aanbieder van reguliere zorg. Virginia Mason benaderde Starbucks met een dubbele garantie: een hogere productiviteit door een dalend verzuim en lagere zorgkosten door het bieden van kwalitatief hoogwaardigere zorg. Vervolgens hebben ze samen een preferente verzekeraar gezocht die een programma met optimale zorg voor de Starbucks-medewerkers heeft uitgerold. Nederlandse werkgevers zouden zich wat Klink betreft activistischer naar hun zorgverzekeraar mogen opstellen.

Preventie en zorgkwaliteit
Klink schetst in Management Scope dat verzuim kan oplopen door slechte zorg, in de vorm van bijvoorbeeld complicaties of medicatiefouten. “Er is winst te behalen: meer welzijn voor de patiënt, dalende zorgkosten en premies en een stijgende productiviteit en inzetbaarheid, zowel op macro- als op microniveau een gouden kans.” Hij pleit voor meer preventie en oog hebben voor de kwaliteit van de reguliere zorg. “Als een medewerker met diabetes therapietrouw is, neemt het verzuim met sprongen af. Die therapietrouw hangt direct samen met de kwaliteit van de geboden zorg en daarmee ook met de zorgkosten. Zorg van goede kwaliteit is uiteindelijk goedkoper.”

Blauwe Zorg
Eerder zei Ab Klink op een conferentie van de proeftuin Blauw Zorg in Maastricht en het Zuidelijke Heuvelland dat we meer moeten contracteren op kwaliteitsverbetering. “Maar het probleem is dat we nog steeds betalen op volume in plaats van op kwaliteit”, benadrukt Klink. “Echter: als je op prijzen gaat duwen, loop je het risico op toename van onzinnige zorg. Dat is het waterbedeffect dat we moeten voorkomen. Als voorbeeld: bij substitutie van zorg naar de eerste lijn levert het ziekenhuis in en zal andere zorg gaan aanbieden. Die belemmeringen moeten we benoemen. Er zal een alliantie van eerste, tweede lijn en zorgverzekeraars moeten zijn om deze dilemma’s te ondervangen, met in de ontwikkelingsperiode een fase van experimenteel betalen. Het kan niet zo zijn dat een ziekenhuis dat zich inzet voor substitutie, gelijk wordt gekort.” Zijn stelling ‘De omslag vereist dappere dokters en dappere verzekeraars’ is hier op Zorgenz na te lezen in zijn column van 27 april jl. Nu zijn er dus dappere werkgevers bijgekomen!

Het hele interview met Ab Klink in Management Scope is hier te lezen.

(Foto: Paul van der Kleij)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *