Blauwe zorg: Dappere dokters, dappere verzekeraars

Blauwe zorg: Dappere dokters, dappere verzekeraars

Datum: 29 september 2014

ab_klinkOMSLAG NAAR BLAUWE ZORG – Zorgverzekeraar VGZ is betrokken bij drie proeftuinen: Alkmaar, Eindhoven en Maastricht Heuvelland, Blauwe Zorg genaamd. Tijdens een bijeenkomst van Blauwe Zorg, waar is gekeken naar de resultaten van 1,5 jaar proeftuin, was Ab Klink een van de sprekers. Hij is lid van de Raad van Bestuur van de Coöperatie VGZ.

“Complimenten voor de zorgaanbieders die primair hun nek uitsteken en bereid zijn om in eigen vlees te snijden”, begint hij zijn speech bij Blauwe Zorg. En daarmee raakt hij direct de kern van het probleem van de veranderingen in de zorg. Want het streven is om kosten te besparen, doet pijn in zorgorganisaties. Ben je dan bereid om te komen tot zinnige en zuinige zorg? “Niet-zinnige zorg is per definitie verspilling van geld”, constateert Klink droogjes.

Betrek de patiënt
Hij wijst op de grote praktijkvariatie die nog steeds bestaat. “Waarom verricht het ene ziekenhuis zo veel meer operaties dan het andere? Van 50% van de zorg weten we niet of die effectief is. Dat is een grijs gebied. Dat betekent dat er goed moet worden gekeken naar de patiënt en zijn krachtbronnen. Betrek de patiënt bij de zorg. Dat leidt ook tot lagere kosten. Bij goed geïnformeerde patiënten gaat het volume  van de zorg naar beneden, zo blijkt uit onderzoek.”

Waterbedeffect
“We moeten contracteren op kwaliteitsverbetering. Maar het probleem is dat we nog steeds betalen op volume in plaats van op kwaliteit”, benadrukt Klink. “Echter: als je op prijzen gaat duwen, loop je het risico op toename van onzinnige zorg. Dat is het waterbedeffect dat we moeten voorkomen. Als voorbeeld: bij substitutie van zorg naar de eerste lijn , levert het ziekenhuis in en zal andere zorg gaan aanbieden. Die belemmeringen moeten we benoemen, ook in de Blauwe Zorg. Er zal een alliantie van eerste, tweede lijn en zorgverzekeraars moeten zijn om deze dilemma’s te ondervangen, met in de ontwikkelingsperiode een fase van experimenteel betalen. Het kan niet zo zijn dat een ziekenhuis dat zich inzet voor substitutie, gelijk wordt gekort.” Zijn stelling: “De omslag vereist dappere dokters en dappere verzekeraars.”

Gerda van Beek

(Foto: Paul van der Kleij)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *