Trappenburg: “Wij moeten bedenken hoe we zorginnovaties naar de markt brengen”
feb26

Trappenburg: “Wij moeten bedenken hoe we zorginnovaties naar de markt brengen”

Met één been diep in de wetenschap en het andere in de ict en businessmodellen. Zó wil Jaap Trappenburg laten profiteren van wetenschappelijk onderzoek naar hoe je kunt leren omgaan met een chronische aandoening. “Ik streef naar zoveel mogelijk gezondheidswinst bij COPD-patiënten.” Gezondheidsonderzoeker Jaap Trappenburg windt er geen doekjes om. “Bevorderen van zelfmanagement van patiënten is een moeilijk en...

Read More
“Zelfmanagement ligt op het snijvlak van ziekte en het dagelijks leven”
dec17

“Zelfmanagement ligt op het snijvlak van ziekte en het dagelijks leven”

Een leerboek, een gesprekshulp, trainingen, een app en 10 handige tips voor de praktijk. Een Rotterdams onderzoeksprogramma levert tal van handreikingen op voor verpleegkundigen die patiënten betere zelfmanagementondersteuning willen bieden. “Er waren weinig concrete handreikingen over hoe je zelfmanagementondersteuning in de praktijk vormgeeft. Ook het beroepsonderwijs kampte met gebrek aan lesmateriaal”, zegt dr. AnneLoes van Staa....

Read More
Diabetes keren begint met zelf sturen
dec05

Diabetes keren begint met zelf sturen

Deelnemers aan Herstelcirkel worden bewuster, krijgen meer vertrouwen in zichzelf, durven eigen doelen te stellen en doen zelfmanagementvaardigheden op. Dat zegt onderzoekster Harmke Hulshof die namens Radboudumc een verdiepend onderzoek heeft gepubliceerd over de groeps- en veranderdynamiek van Herstelcirkel in de wijk. De studie adviseert om de aanpak van Herstelcirkel nog verder af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van de...

Read More
Patiëntenfederatie: Weg met dé patiënt
nov08

Patiëntenfederatie: Weg met dé patiënt

Dé patiënt bestaat niet, maar één eigenschap hebben alle mensen gemeen: het streven naar een goed en betekenisvol leven. Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in haar visie op de zorg in 2030. De visie heet “Meer mens, minder patiënt”. De federatie voerde eerder dit jaar met haar leden en andere mensen uit het zorgveld gesprekken over de toekomst van de zorg. Als tijdstip is het jaar 2030 gekozen. De federatie stelt terecht dat dé...

Read More
Limburgse voorbeelden over samenwerking in Positieve Gezondheid
nov07

Limburgse voorbeelden over samenwerking in Positieve Gezondheid

Een moestuin bij een huisartsenpraktijk waar al 25 vrijwilligers schoffelen, PlusPraktijken waar 15 huisartsenpraktijken werken aan de praktijk van de toekomst en de triple aim-doelstelling proberen te realiseren. Een project over de gewenste zorg in de laatste levensfase. Het zijn een paar voorbeelden uit de brochure ‘De kracht van samenwerking in Positieve Gezondheid’, een uitgave die laat zien wat er in Limburg gebeurt. Uit de...

Read More
Minister Bruins ontvangt Manifest Leefstijlgeneeskunde
okt11

Minister Bruins ontvangt Manifest Leefstijlgeneeskunde

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft vandaag het Manifest Leefstijlgeneeskunde ontvangen uit handen van het LUMC en onderzoeksinstituut TNO. Ruim tweeduizend artsen, opinieleiders en organisaties hebben het manifest inmiddels ondertekend. Zij vinden dat een andere leefstijl soms het beste medicijn is en pleiten voor meer onderzoek naar de effectiviteit van leefstijlingrepen. Ze hopen dat Bruins gaat helpen leefstijlgeneeskunde verder...

Read More
Zelfmanagementondersteuning: patiënt krijgt meer grip
okt08

Zelfmanagementondersteuning: patiënt krijgt meer grip

Patiënten met een chronische aandoening krijgen graag ondersteuning die aansluit op hun dagelijks leven. Dat betekent dat de ondersteuning zich niet alleen richt op het medische aspect, maar ook ingaat op de uitdagingen die patiënten ervaren als gevolg van de emotionele en sociale consequenties van hun chronische aandoening. Met de reuma-app bijvoorbeeld krijgen zij meer grip op hun ziekte. Het is een nieuwe interventie die Janet...

Read More
Groepsgerichte aanpak met en voor mensen met chronische psychische klachten
sep21

Groepsgerichte aanpak met en voor mensen met chronische psychische klachten

Stichting Herstelcirkel in de wijk en Zorggroep Stielo ontwikkelen in Nijmegen Lent en Oosterhout een groepsgerichte aanpak met en voor mensen met chronische psychische klachten. De aanname is dat ook zij – net als mensen met diabetes 2 – baat hebben bij meer zelfsturing, energie en een verbetering van hun zelfbeeld. De coöperatieve vorm geeft hen ruimte om anders te gaan eten, meer te bewegen, beter te ontspannen en...

Read More
Implementatie ondersteunde zelfzorg wordt onderdeel reguliere zorginkoop
jul11

Implementatie ondersteunde zelfzorg wordt onderdeel reguliere zorginkoop

Steeds meer zorgorganisaties in de eerste lijn willen ondersteunde zelfzorg (verder) implementeren, zodat chronisch zieken meer regie over hun gezondheid krijgen. Bij deze implementatie kunnen deze zorggroepen begeleiding vragen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!), bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een plan van aanpak met Scan & Plan. Deze ondersteuning wordt nu nog gefinancierd vanuit een apart innovatiebudget van...

Read More
Je leefstijl als medicijn
jun05

Je leefstijl als medicijn

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en onderzoeksinstituut TNO hebben het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) opgericht. Het doel van het instituut is om de maatschappelijke en economische impact van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes, in de komende tien jaar te halveren, door de patiënt de regie over de eigen gezondheid te laten nemen. Het NILG heeft als doel de maatschappelijke en economische...

Read More