Hoe meet je effecten van Positieve Gezondheid?

Hoe meet je effecten van Positieve Gezondheid?

Datum: 8 augustus 2019

Wat werkt en wat niet bij Positieve Gezondheid? Dat is belangrijk om te weten om zo het gedachtegoed verder te optimaliseren.

Zorg- en hulpverleners passen Positieve Gezondheid steeds vaker toe in de praktijk. Maar welke gezondheidseffecten levert dat eigenlijk op? En wat werkt en wat niet? Niet alleen degenen die met het gedachtegoed werken, maar ook gemeenten en zorgverzekeraars willen dat weten. Onderzoekers hebben deze vraag beantwoord en komen tot de conclusie dat er vooralsnog geen voldoende valide Nederlandstalig instrument is dat alle dimensies van Positieve Gezondheid volledig dekt. Wel komt een aantal vragenlijsten in de buurt. Het Institute of Positive Health (iPH) heeft een eerste inventarisatie gepubliceerd van gevalideerde meetinstrumenten.

Het kunnen meten en beschrijven van de effecten van Positieve Gezondheid is van groot belang voor verdere implementatie van het gedachtegoed in de maatschappij. Het geeft inzicht wat de visie en bijbehorende methode uiteindelijk opleveren en biedt informatie hoe het gedachtegoed verder kan worden geoptimaliseerd. Een uniforme manier van meten maakt het bovendien mogelijk om verschillende initiatieven en projecten rondom Positieve Gezondheid onderling te kunnen vergelijken. Zo kan er middels verschillende losse initiatieven toch gezamenlijk worden gewerkt aan de ‘body of knowledge’ rondom de gezondheidseffecten van Positieve Gezondheid.

Vragenlijsten
Om tot een meer eenduidige manier van meten te komen is er een Koplopertafel Meetinstrumenten samengesteld, bestaande uit een groep externe onderzoekers.Zij hebben gekeken hoe Positieve Gezondheid meetbaar te maken is. Het bleek dat er al vragenlijsten bestaan in lijn met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Maar ze concludeerden ook dat er geen enkele vragenlijst is die de zes dimensies volledig bestrijkt en die ook nog eens goed gevalideerd is voor gebruik in Nederland. De onderzoekers hebben een advies uitgebracht over vragenlijsten die het dichtst in de buurt komen, of die aanverwante begrippen als veerkracht en vitaliteit systematisch in kaart brengen.

Lees hier het rapport over de bevindingen en adviezen van de Koplopertafel.

Handleiding met geschikte meetinstrumenten
iPH heeft een handleiding gemaakt met daarin een eerste inventarisatie van meetinstrumenten die aanknopingspunten bieden om Positieve Gezondheid beter meetbaar te maken. In de handleiding benadrukt iPH dat de geschiktheid van een meetinstrument sterk afhankelijk is van de context. Belangrijke vragen daarbij zijn onder andere: Wat is het meetdoel? Onder welke populatie en in welke setting wordt gemeten en in welke uitkomstmaten is men nog meer geïnteresseerd? De selectie ervan blijft dan ook maatwerk.

Download hier de handreiking

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *