Mensen met dementie en mantelzorgers waarderen mailcontact

Mensen met dementie en mantelzorgers waarderen mailcontact

Datum: 19 juli 2019

Zelfmanagement voor mensen met dementie is niet vanzelfsprekend. Zij hebben hier hulp bij nodig, evenals hun mantelzorgers, bij wie de zware last van het overnemen van taken toeneemt naarmate de dementie vordert. Verpleegkundigen zien zelfmanagement-ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers als onderdeel van hun werk, maar zij zijn zich niet altijd bewust dat de mantelzorger ook ondersteuning behoeft. Dat blijkt uit promotieonderzoek van verpleegkundige Judith Huis in het Veld aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Welke ondersteuning kunnen verpleegkundigen bieden aan zowel de patiënt als de mantelzorgers? En welke rol kan e-health hierin hebben? Dat heeft Huis in het Veld onderzocht.
Dementie is meer dan vergeetachtigheid. Vaak spelen er ook gedrags- en stemmingsveranderingen, zoals lusteloosheid, onrustig en geprikkeld gedrag. Goed omgaan met dergelijke gevolgen van de ziekte in het dagelijks leven, wordt vaak aangeduid met ‘zelfmanagement’. Verpleegkundigen kunnen ondersteuning bieden bij het zelfmanagement van zowel degene met dementie als de mantelzorgers. Huis in het Veld plaatst daarbij de kanttekening dat het belangrijk is dat verpleegkundigen ook oog hebben voor de ondersteuningsbehoeften van de mantelzorgers.

Toegespitst op specifieke situatie
Ze onderzocht onder meer of ondersteuning bij zelfmanagement van de mantelzorger ook deels via mail gegeven kan worden. Mailcontacten tussen een gespecialiseerd dementieverpleegkundige en een mantelzorger hebben meerwaarde bij het omgaan met gedragsveranderingen door de dementie. “Mantelzorgers bleken de informatie en de adviezen die zij van de verpleegkundige per mail ontvingen enorm te waarderen, mede omdat deze was toegespitst op hun specifieke situatie. Daarnaast waren zij positief over de erkenning en waardering van de verpleegkundige die zij door het mailcontact ervaarden.”

Online ondersteuning kan offline ondersteuning niet helemaal vervangen
Verpleegkundigen kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers helpen door persoonlijke ondersteuning te bieden bij zelfmanagement. Deze ondersteuning kan gedeeltelijk per mail plaatsvinden, maar kan het oog-in-oog-contact niet helemaal vervangen. Dit geldt zeker voor het ondersteunen van de persoon met dementie. Belangrijk hierbij is dat verpleegkundigen beschikken over voldoende vaardigheden om ook online begeleiding te kunnen bieden. Extra scholing op dit gebied kan nodig zijn.

Over het onderzoek
Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw, vanuit het programma ‘Tussen weten en doen II’. Betrokken organisaties bij de totstandkoming van dit proefschrift zijn het Nivel, Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC locatie VUmc, VU, Trimbos-instituut, Geriant en Alzheimer Nederland.

Lees ook het interview op ZorgenZ: Online contact mag persoonlijk contact niet vervangen

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *