Invloed fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking

Op 7 december worden tijdens een online kennissessie de resultaten van twee onderzoeken gepresenteerd waarbij werd gekeken naar de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking. Een van de onderzoeken is uitgevoerd door de onderzoekers van Ipse de Bruggen, Universiteit Leiden en Kopvol architecture & psychology. Het andere onderzoek is uitgevoerd door s’ Heeren Loo en Hogeschool Utrecht. Na de...

Read More

‘Meer aandacht nodig voor mantelzorg’

Vandaag is de Dag van de Mantelzorg. ANP Expert Support legde vier deskundigen op dit gebied deze stelling voor: Mantelzorgers krijgen onvoldoende ondersteuning. De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie. Esther Bakker, universitair docent gezondheidspsychologie, Open Universiteit: “Er zijn wel allerlei initiatieven, maar het belangrijkste probleem is denk...

Read More

Nieuw: Online ondersteuning bij afbouwen antidepressiva

Therapieland en Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt hebben samen een online programma ontwikkeld dat patiënten ondersteunt bij het afbouwen van antidepressiva. Jaarlijks slikken een miljoen Nederlanders antidepressiva. Volgens de richtlijnen kunnen patiënten die antidepressiva gebruiken na een periode waarin ze weer klachtenvrij zijn stoppen met die medicijnen. In de praktijk blijkt dit moeilijk te gaan. Onderzoek van Nivel toont dat...

Read More

Onderzoek naar e-health bij COPD-patiënten

Telemonitoring heeft pas zin als patiënten zelflerend worden.

Read More

Opschaling ondersteunende zelfzorg

Reguliere partijen moeten ondersteunende zelfzorg in hun processen, inkoop, standaarden en opleiding gaan inbedden.

Read More

Plezier vergroot effect digitale gezondheidszorg

Plezier is ook een grote meespelende factor bij het managen van de gezondheid.

Read More

Zorg chronisch zieken nog onvoldoende persoonsgericht

Wel voelen chronisch zieken zich betrokken bij het nemen van beslissingen over hun behandeling samen met hun zorgverlener.

Read More

Boek over wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde

De auteurs van deze bundel willen laten zien dat mensen soms beter kunnen worden van leefstijlinterventies.

Read More

Wat maakt het leven zinvol voor ouderen?

Niet iedereen kan de juiste woorden vinden voor wat een zinvol leven is.

Read More

Deltapremie voor lector AnneLoes van Staa

Van Staa betrekt verpleegkundigen en patiënten steeds bij haar onderzoek en dicht het gat tussen wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk.

Read More