WRR geeft realistisch perspectief op zelfredzaamheid
apr26

WRR geeft realistisch perspectief op zelfredzaamheid

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze redzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Maar niet iedereen kan dat onder alle omstandigheden, ook al ben je hoog opgeleid en heb je een goede maatschappelijke positie. Niet alle burgers hebben in aanleg gelijke...

Lees Verder
App voor zeer jonge mantelzorgers
apr24

App voor zeer jonge mantelzorgers

DOMINIK SIEH OVER ZELFMANAGEMENT – Kinderen van ouders met een chronische ziekte helpen graag mee maar het kan hen ook te veel worden. Er is nu een empowerment app waarmee kinderen kunnen testen hoe ze met de situatie thuis omgaan en of ze daardoor in de toekomst problemen kunnen...

Lees Verder
Bouwstenen ouderenbeleid: Verzilver uw gemeente
mrt29

Bouwstenen ouderenbeleid: Verzilver uw gemeente

VIVIEN VAN GEEN EN ELISABETH VREEDE OVER ZELFMANAGEMENT – Langer thuis kunnen blijven wonen vraagt om een woonomgeving waarin ouderen zich kunnen redden. Met dit uitgangspunt heeft de Ouderendelegatie van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) een aantal bouwstenen voor goed ouderenbeleid opgesteld (Verzilver uw gemeente) en toegezonden...

Lees Verder
Selfcare: “Er is een markt voor ons product”
mrt21

Selfcare: “Er is een markt voor ons product”

Ze zijn er ruimschoots in geslaagd om via crowdfunding geld op te halen om hun initiatief van een eigen gezondheidsportaal verder te perfectioneren. Jeroen Cornelissen en Tom Segers lukten het om minimaal 50 duizend euro te verwerven, maar dat werd aanzienlijk meer: bijna 75 duizend euro. Via Selfcare zelf...

Lees Verder
“In de haarvaten van onze organisatie”
mrt13

“In de haarvaten van onze organisatie”

MARIËLLE NELLEN OVER ZELFMANAGEMENT – SGE heeft in Eindhoven elf gezondheidscentra met 80.000 patiënten. Elk gezondheidscentrum is een ankerpunt in een wijk, met de focus op gezondheid en zelfmanagement. In de meerjarenstrategie van SGE staat de aandacht voor zelfmanagement dan ook centraal. “Het zit als het ware in de...

Lees Verder
John Hoenen begeleidt ‘Passievolle bemoeials’
mrt13

John Hoenen begeleidt ‘Passievolle bemoeials’

ZELFMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK – John Hoenen, adviseur bij Reos en namens het ROS-netwerk consulent bij Zelfzorg Ondersteund, helpt zorggroepen bij het realiseren van eigen regie door de patiënt. Hij kent de valkuilen van dergelijke complexe veranderingen en staat projectleiders met raad en daad bij. “In de praktijk hebben...

Lees Verder
Haags platform voor eHealth en zelfmanagement
feb21

Haags platform voor eHealth en zelfmanagement

Na de keuze in 2016 voor één keteninformatiesysteem (KIS) is nu het Regionaal eHealth Platform bij ELZHA tot stand gekomen. “Het doel van deze ondersteunende communicatiesystemen is het werk in de ouderenzorg gemakkelijker maken, waarbij de wensen van de patiënt centraal staan,” zegt Jacqueline Keijser, stafverpleegkundige ouderenzorg van deze...

Lees Verder
“Terug naar het individuele gesprek”
feb21

“Terug naar het individuele gesprek”

CORNÉ VAN ASTEN OVER ZELFMANAGEMENT – Bij de zorggroep Syntein nemen de zorgverleners de term zelfmanagement niet snel in de mond. Ze kijken vooral naar wat patiënten zelf willen en naar hun mogelijkheden. “We stimuleren dat het gesprek in de spreekkamer daarover gaat”, zegt directeur Corné van Asten. In...

Lees Verder
Van gestandaardiseerde zorg naar persoonlijk maatwerk
feb07

Van gestandaardiseerde zorg naar persoonlijk maatwerk

JAN JOOST MEIJS OVER ZELFMANAGEMENT – “In de afgelopen tien jaar is er in de zorg voor chronische patiënten indrukwekkend veel verbeterd. We zijn van reactief handelen overgegaan naar gestandaardiseerde kwaliteitszorg. In de komende jaren zal er een even snelle ontwikkeling plaatsvinden: van programmatische zorg naar persoonlijk maatwerk waarin...

Lees Verder
Patiënten krijgen inzage in hun huisartsendossier
feb06

Patiënten krijgen inzage in hun huisartsendossier

Vanaf 1 april a.s. kunnen patiënten van 18 huisartsen in Lent, Nijmegen en Oosterhout de samenvatting van hun huisartsendossier inzien. Dit gebeurt via de persoonlijke gezondheidsomgeving MijnZorgnet, dat een initiatief is van het Radboudumc. MijnZorgnet wordt in deze proef gekoppeld aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). De pilot vind plaats...

Lees Verder