Selfcare: “Er is een markt voor ons product”
mrt21

Selfcare: “Er is een markt voor ons product”

Ze zijn er ruimschoots in geslaagd om via crowdfunding geld op te halen om hun initiatief van een eigen gezondheidsportaal verder te perfectioneren. Jeroen Cornelissen en Tom Segers lukten het om minimaal 50 duizend euro te verwerven, maar dat werd aanzienlijk meer: bijna 75 duizend euro. Via Selfcare zelf...

Lees Verder
“In de haarvaten van onze organisatie”
mrt13

“In de haarvaten van onze organisatie”

MARIËLLE NELLEN OVER ZELFMANAGEMENT – SGE heeft in Eindhoven elf gezondheidscentra met 80.000 patiënten. Elk gezondheidscentrum is een ankerpunt in een wijk, met de focus op gezondheid en zelfmanagement. In de meerjarenstrategie van SGE staat de aandacht voor zelfmanagement dan ook centraal. “Het zit als het ware in de...

Lees Verder
John Hoenen begeleidt ‘Passievolle bemoeials’
mrt13

John Hoenen begeleidt ‘Passievolle bemoeials’

ZELFMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK – John Hoenen, adviseur bij Reos en namens het ROS-netwerk consulent bij Zelfzorg Ondersteund, helpt zorggroepen bij het realiseren van eigen regie door de patiënt. Hij kent de valkuilen van dergelijke complexe veranderingen en staat projectleiders met raad en daad bij. “In de praktijk hebben...

Lees Verder
Haags platform voor eHealth en zelfmanagement
feb21

Haags platform voor eHealth en zelfmanagement

Na de keuze in 2016 voor één keteninformatiesysteem (KIS) is nu het Regionaal eHealth Platform bij ELZHA tot stand gekomen. “Het doel van deze ondersteunende communicatiesystemen is het werk in de ouderenzorg gemakkelijker maken, waarbij de wensen van de patiënt centraal staan,” zegt Jacqueline Keijser, stafverpleegkundige ouderenzorg van deze...

Lees Verder
“Terug naar het individuele gesprek”
feb21

“Terug naar het individuele gesprek”

CORNÉ VAN ASTEN OVER ZELFMANAGEMENT – Bij de zorggroep Syntein nemen de zorgverleners de term zelfmanagement niet snel in de mond. Ze kijken vooral naar wat patiënten zelf willen en naar hun mogelijkheden. “We stimuleren dat het gesprek in de spreekkamer daarover gaat”, zegt directeur Corné van Asten. In...

Lees Verder
Van gestandaardiseerde zorg naar persoonlijk maatwerk
feb07

Van gestandaardiseerde zorg naar persoonlijk maatwerk

JAN JOOST MEIJS OVER ZELFMANAGEMENT – “In de afgelopen tien jaar is er in de zorg voor chronische patiënten indrukwekkend veel verbeterd. We zijn van reactief handelen overgegaan naar gestandaardiseerde kwaliteitszorg. In de komende jaren zal er een even snelle ontwikkeling plaatsvinden: van programmatische zorg naar persoonlijk maatwerk waarin...

Lees Verder
Patiënten krijgen inzage in hun huisartsendossier
feb06

Patiënten krijgen inzage in hun huisartsendossier

Vanaf 1 april a.s. kunnen patiënten van 18 huisartsen in Lent, Nijmegen en Oosterhout de samenvatting van hun huisartsendossier inzien. Dit gebeurt via de persoonlijke gezondheidsomgeving MijnZorgnet, dat een initiatief is van het Radboudumc. MijnZorgnet wordt in deze proef gekoppeld aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). De pilot vind plaats...

Lees Verder
RVS bepleit e-health snelweg
feb05

RVS bepleit e-health snelweg

De invoering van digitaal ondersteunde zorg, oftewel e-health, verloopt in Nederland langzaam. De rijksoverheid kan versnelling aanbrengen door meerjarenafspraken te maken over brede toepassing van e-health en door een e-health snelweg te realiseren waardoor data-uitwisseling makkelijker en goedkoper wordt. Dit stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in...

Lees Verder
Serie over zelfmanagement
jan31

Serie over zelfmanagement

ZonMw heeft de afgelopen jaren veel onderzoek naar zelfmanagement gefinancierd en ontwikkelprojecten in gang gezet. Dat heeft uiteenlopende inzichten en resultaten opgeleverd. Om de verschillende aspecten van het begrip nader te verkennen, maken De Eerstelijns en Zorgenz een artikelenreeks over zelfmanagement. In het magazine De Eerstelijns ligt in een...

Lees Verder
PeriScaldes ondersteunt zelfmanagement met regionaal patiëntenportaal
jan29

PeriScaldes ondersteunt zelfmanagement met regionaal patiëntenportaal

“E-Health is een beetje een hype met heel goede kanten. Onze vraag is of het ons bij PeriScaldes echt brengt wat we zoeken. We zijn op zoek naar échte samenwerking tussen zorgverlener en patiënt, die voor beiden wat oplevert. Daarom is gekozen voor een ‘lerende’ pilot. Gaande de rit...

Lees Verder