Leusden zet in op eigen kracht en stimuleert lokale netwerken
dec07

Leusden zet in op eigen kracht en stimuleert lokale netwerken

De transitie maakt gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg voor ouderen en mensen met een beperking en voor werk & inkomen. De gemeente Leusden heeft in drie denksessies aan inwoners gevraagd welke droom zij hebben op het gebied van hulp, participatie en samen leven. Maar ook: wat inwoners verwachten van...

Lees Verder
“Keuzehulpen ontzorgen eerste lijn”
nov28

“Keuzehulpen ontzorgen eerste lijn”

Iedereen in de zorg is het erover eens dat ‘samen beslissen’ belangrijk is. Het leidt ertoe dat patiënten een hogere kwaliteit van zorg ervaren. Digitale keuzehulpen kunnen (huis)artsen en patiënten ondersteunen bij dit complexe proces. De arts Michiel Hageman schreef samen met collega Teun Teunis een boek over dit...

Lees Verder
Positieve Gezondheid: Nederland als grootste Blue Zone
nov22

Positieve Gezondheid: Nederland als grootste Blue Zone

Eind 2014 is Machteld Huber gepromoveerd op ‘Positieve Gezondheid’.  Zij ontwikkelde dit nieuwe dynamische concept, dat de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen als uitgangspunt neemt.  Daarna is het razend snel gegaan. Inmiddels is Positieve Gezondheid als begrip stevig verankerd in de zorg en is de door Machteld opgerichte organisatie...

Lees Verder
Positieve psychologie: een andere kijk op zelfmanagement
nov16

Positieve psychologie: een andere kijk op zelfmanagement

Wetenschappelijke kennis over welbevinden en positief functioneren van mensen met een chronische aandoening kan toegevoegde waarde hebben voor zelfmanagement. Echter: dat betreft niet alleen het managen van symptomen en praktische vaardigheden. Het gaat ook om verbetering van de mentale gezondheid. Positieve psychologie kan hier een belangrijke rol in spelen....

Lees Verder
Debat over Leefstijl als medicijn
nov16

Debat over Leefstijl als medicijn

Leefstijl als medicijn klinkt als een mooie belofte, maar wie is daarvoor aan zet? De patiënt zelf, de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar? En moet er niet veel meer aandacht komen voor preventie, of misschien zelfs een belasting op suikerhoudende producten? Op donderdag 7 december van 17.30 tot 19.00 uur...

Lees Verder
De zorg, ongelijk voor iedereen
nov09

De zorg, ongelijk voor iedereen

In de zorg komt steeds meer aandacht voor maatwerk. Initiatieven waarbij de patiënt centraal staat, botsen echter vaak met bestaande structuren waarin behandelingen geënt zijn op gemiddelden. Om persoonsgerichte zorg tot een succes te maken, is samenwerking binnen en buiten de zorgketen een must. Dit staat in het trendrapport...

Lees Verder
Uitvoering Wmo door gemeenten
nov07

Uitvoering Wmo door gemeenten

Gemeenten voeren hun rol in de Wmo over het algemeen goed uit. De geboden zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners is in veel gevallen zeker zinvol. Maar liefst drie op de vier melders die ondersteuning kregen, vonden dat die veel hielp. Maar het gaat niet altijd goed. Ondanks de...

Lees Verder
Docent en wijkverpleegkundige als maatjes op stap in de wijk
okt30

Docent en wijkverpleegkundige als maatjes op stap in de wijk

GABY JACOBS OVER LEERNETWERKEN EN ZELFMANAGEMENT – Kunnen wijkverpleegkundigen zelfmanagementondersteuning leren? In de Leernetwerken Wijkverpleging, een innovatief samenwerkingsverband tussen hogescholen en thuiszorgorganisaties, is ervaring opgedaan met het vergroten van de deskundigheid van wijkverpleegkundigen en docenten. Deze zorgprofessionals worden zich bewust van het belang van samenwerken met de informele zorg....

Lees Verder
Verpleegkundigen kunnen eigen regie patiënten beter ondersteunen
okt23

Verpleegkundigen kunnen eigen regie patiënten beter ondersteunen

Het ondersteunen van zelfmanagement is meer dan het achterhalen wat iemand wil, of het geven van voorlichting over de aandoening. Het gaat er vooral om de patiënten te ondersteunen bij het krijgen van regie over het leven met een aandoening. Dat vraagt om een andere basishouding van verpleegkundigen. Dat...

Lees Verder
Showroom ‘Zorg van Nu’
okt22

Showroom ‘Zorg van Nu’

Dankzij geavanceerde technologische ontwikkelingen is er steeds meer mogelijk in de zorg. Lijnbaan 32 te Rotterdam huisvest de komende vier maanden de Showroom ‘Zorg van Nu’. Bezoekers van deze showroom kunnen daar kennismaken met een aantal slimme zorgtechnologieën. Slimme zorgtechnologieën kunnen een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van...

Lees Verder