Online contact mag persoonlijk contact niet vervangen
okt04

Online contact mag persoonlijk contact niet vervangen

ANNEKE FRANCKE EN JUDITH HUIS IN ’T VELD OVER ZELFMANAGEMENT – Welke behoefte aan zelfmanagementondersteuning hebben mantelzorgers en mensen met dementie in hun thuissituatie? Kan die hulp effectief via e-health worden gegeven, en hoe dan? Welke rol kunnen verpleegkundigen hierbij hebben? Dat onderzoekt promovenda en verpleegkundig onderzoeker Judith Huis...

Lees Verder
Patiënt vaak afwachtend in eigen zorgtraject
sep30

Patiënt vaak afwachtend in eigen zorgtraject

Veel mensen weten wel dat er verschillen zijn tussen zorgverleners, zoals in wachttijd en kosten. Toch kiezen de meeste patiënten er niet voor om naar een andere zorgverlener te gaan. Ze stellen zich afwachten op in hun eigen zorgtraject. Als ze worden doorverwezen, volgt de meerderheid dit direct op,...

Lees Verder
E-health implementatie: werkenderwijs naar eindresultaat
sep29

E-health implementatie: werkenderwijs naar eindresultaat

DOORTJE BOSHUIZEN EN SANDRA SUIJKERBUIJK OVER ZELFMANAGEMENT – E-health staat volop in de schijnwerpers. Desondanks is er geen sprake van massale overname van goede voorbeelden. Waardoor vindt die implementatie zo moeizaam plaats? Reden voor ZonMw om de “werkplaats e-health implementatie” in het leven te roepen en te financieren. Dat...

Lees Verder
Zorginstituut Nederland gaat samen beslissen stimuleren
sep26

Zorginstituut Nederland gaat samen beslissen stimuleren

Zorginstituut Nederland wil stimuleren dat patiënt en arts samen beslissen over de beste behandeling. Het Zorginstituut gaat uitkomstinformatie over behandelingen bundelen, zodat patiënten dit gemakkelijk kunnen opzoeken. Bij het programma zijn onder meer koepelorganisaties van ziekenhuizen, specialisten en patiënten betrokken. Samen beslissen over je gezondheid: over vijf jaar moet...

Lees Verder
Film ‘De Dappere Patiënt’: gesprekken over laatste levensfase
sep16

Film ‘De Dappere Patiënt’: gesprekken over laatste levensfase

1ste Lijn Amsterdam en Huisartsenkring Amsterdam hebben de film ‘De Dappere Patiënt’ geproduceerd. Deze film van een half uur toont een aantal gesprekken tussen Amsterdamse patiënten met huisartsen over de laatste levensfase. Als je niet meer alles kunt wat je wilt, hoe vertel je dat aan je huisarts, hoe vraag je...

Lees Verder
Huisartsenpraktijken: doe mee met Stoptober
aug31

Huisartsenpraktijken: doe mee met Stoptober

Ongeveer een kwart van de Nederlanders rookt wel eens en 80% daarvan zegt te willen stoppen. Stoptober wil hen daarbij helpen met de uitdaging om 28 dagen niet te roken in de maand oktober. Huisartsenpraktijken kunnen gratis materiaal krijgen om Stoptober onder de aandacht te brengen. Mensen die roken,...

Lees Verder
Samen beslissen: geen trucje maar ‘mindset’
aug29

Samen beslissen: geen trucje maar ‘mindset’

Maak Samen Beslissen expliciet onderdeel van het consult. Vergroot de bewustwording van patiënten van Samen Beslissen. Aldus twee belangrijke aanbevelingen van Patiëntenfederatie Nederland, die een onderzoek heeft gehouden over dit onderwerp onder bijna achtduizend leden van het eigen zorgpanel. Het rapport geeft talloze voorbeelden van positieve en negatieve ervaringen...

Lees Verder
Nieuwe beweegrichtlijnen
aug22

Nieuwe beweegrichtlijnen

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten. Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen moeten volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Bij...

Lees Verder
5 september: eerste landelijke kennisdag Bewegen op Recept
aug19

5 september: eerste landelijke kennisdag Bewegen op Recept

Wie kunnen er worden doorverwezen naar Bewegen op Recept? Hoe kunnen sport en zorg worden verbonden? Welke praktische hulpmiddelen zijn er om deze interventie op te starten en hoe kun je het effect ervan lokaal monitoren? Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Deze thema’s komen aan de orde op de eerste...

Lees Verder
Welzijn op Recept ook in Zoetermeer
aug05

Welzijn op Recept ook in Zoetermeer

Welzijn op Recept wordt ook geïntroduceerd in Zoetermeer. Aldaar gaan sociaal makelaars daarmee aan de slag. De huisarts geeft de patiënt een verwijskaart naar de sociaal makelaar, die in overleg met de persoon op zoek gaat naar een zinvolle activiteit.  Juist bij psychosociale klachten zoals rouw, eenzaamheid, relatieproblemen en...

Lees Verder