Deugen de begrippen van Positieve Gezondheid?
feb21

Deugen de begrippen van Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid roept veel enthousiaste reacties op, maar ook kritische vragen. Een veelgehoord tegengeluid is dat de begrippen die gebruikt worden in het Spinnenweb niet zouden deugen. Hoe zit dat? Machteld Huber legt het uit op de site van het Institute of Positieve Health. Het Spinnenweb is een gespreksinstrument...

Lees Verder
Thuismeten COPD-patiënten vermindert ziekenhuisbezoek
jan31

Thuismeten COPD-patiënten vermindert ziekenhuisbezoek

Menzis maakt serieus werkt van digitale zorg. Nu dit technisch mogelijk is, stimuleert deze zorgverzekeraar het thuismeten door COPD-patiënten. Duizenden COPD-patiënten gaan via een app de staat van hun gezondheid doorgeven en de uitslag gaat rechtstreeks naar de specialist van een van de 15 meewerkende ziekenhuizen. Om meer ziekenhuizen te...

Lees Verder
Proeftuinen hebben bewezen dat het kan
jan30

Proeftuinen hebben bewezen dat het kan

In Nederland zijn sinds 2013 verschillende initiatieven gestart om zorg en ondersteuning op regionaal niveau anders vorm te geven, de zogeheten proeftuinen populatiemanagement. Het zijn er negen, die onlangs zijn afgerond. Welke ervaringen zijn opgedaan? Hoe gaan we verder met deze proeftuinen? Binnenkort komt het RIVM op verzoek van...

Lees Verder
Geslaagde pilot Beperkte gezondheidsvaardigheden
jan25

Geslaagde pilot Beperkte gezondheidsvaardigheden

Huisartsenpraktijk Damzicht in Schiedam is eind 2015 een tweejarige pilot gestart in het kader van Persoonsgerichte Zorg. Aanleiding waren de problemen in de communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De praktijk heeft tijdens de pilot de stappen van de handreiking ‘Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden’ van Vilans doorlopen. De resultaten...

Lees Verder
Lagere bloeddruk door elektronische cardioloog Hartwacht
jan22

Lagere bloeddruk door elektronische cardioloog Hartwacht

De initiatiefnemers van de eHealth-thuismeetdienst Hartwacht, Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en FocusCura, noemen de eerste resultaten “indrukwekkend.” Zo kreeg 64% van de resistente hypertensie patiënten de hoge bloeddruk onder controle in drie maanden. Zilveren Kruis vergoedt deze moderne vorm van hartzorg sinds 2016 aan verzekerden. Patiënten doen zelf...

Lees Verder
E-health helpt nog weinig bij verlichten eerstelijns-zorgdruk
jan12

E-health helpt nog weinig bij verlichten eerstelijns-zorgdruk

Nieuwe technologie heeft steeds meer impact op samenleving en bedrijfsleven. De verwachting was dat digitale toepassingen op basis van onder meer smartphones de toenemende druk op de eerstelijnszorg kunnen verlichten. Daar komt in de praktijk echter nog weinig van terecht. Dat stelt Martine Huygens in haar proefschrift ‘A patient...

Lees Verder
Kwaliteit van zorg? Vraag het aan patiënt
dec21

Kwaliteit van zorg? Vraag het aan patiënt

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat zorg moet worden gekoppeld aan vragenlijsten die de patiënt invult. Goede zorg kan alleen als zorgverleners systematisch aan patiënten vragen wat het resultaat van de behandeling was en hoe ze de kwaliteit van leven ervaren na de behandeling. Dat schrijft de organisatie in een brief...

Lees Verder
Leusden zet in op eigen kracht en stimuleert lokale netwerken
dec07

Leusden zet in op eigen kracht en stimuleert lokale netwerken

De transitie maakt gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg voor ouderen en mensen met een beperking en voor werk & inkomen. De gemeente Leusden heeft in drie denksessies aan inwoners gevraagd welke droom zij hebben op het gebied van hulp, participatie en samen leven. Maar ook: wat inwoners verwachten van...

Lees Verder
“Keuzehulpen ontzorgen eerste lijn”
nov28

“Keuzehulpen ontzorgen eerste lijn”

Iedereen in de zorg is het erover eens dat ‘samen beslissen’ belangrijk is. Het leidt ertoe dat patiënten een hogere kwaliteit van zorg ervaren. Digitale keuzehulpen kunnen (huis)artsen en patiënten ondersteunen bij dit complexe proces. De arts Michiel Hageman schreef samen met collega Teun Teunis een boek over dit...

Lees Verder
Positieve Gezondheid: Nederland als grootste Blue Zone
nov22

Positieve Gezondheid: Nederland als grootste Blue Zone

Eind 2014 is Machteld Huber gepromoveerd op ‘Positieve Gezondheid’.  Zij ontwikkelde dit nieuwe dynamische concept, dat de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen als uitgangspunt neemt.  Daarna is het razend snel gegaan. Inmiddels is Positieve Gezondheid als begrip stevig verankerd in de zorg en is de door Machteld opgerichte organisatie...

Lees Verder