Deltapremie voor lector AnneLoes van Staa

Deltapremie voor lector AnneLoes van Staa

Datum: 14 november 2019

Anneloes Van Staa wil het gat dichten tussen wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk samen met de mensen om wie het gaat.

Lector AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam is de winnaar van de eerste Deltapremie, de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Zij heeft zich de afgelopen jaren onder andere ingezet voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang maken naar de volwassenenzorg. Gedurende het hele onderzoeksproces weet zij verpleegkundigen en patiënten echt te betrekken. Door het combineren van onderzoek, onderwijs en praktijk zorgt ze ervoor dat de juiste kennis op de juiste plek komt en de verspreiding van de bruikbare producten breed is. “Als één van de eerste lectoren ben ik er trots op dat we een kleine revolutie in het hbo hebben kunnen ontketenen”, aldus Van Staa.

AnneLoes van Staa leidt binnen haar lectoraat Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie onder andere Op Eigen Benen. Dit onderzoeksprogramma richt zich op de ondersteuning van jongeren met chronische aandoeningen, zoals diabetes, reuma of taaislijmziekte, bij het volwassen worden en hun transitie naar de volwassenenzorg. Van Staa heeft dit belangrijke onderwerp op de kaart gezet door onder meer te onderzoeken waar jongeren tegenaanlopen in de zorg en waar zij behoefte aan hebben. Het is haar verdienste dat zij verpleegkundigen en patiënten steeds bij haar onderzoek heeft betrokken. Er komt niet voor niets een nationale kwaliteitsstandaard voor de zorg voor jongeren met een chronische aandoening die de overgang maken naar volwassenenzorg.

Zelfmanagement
Het onderzoek van Van Staa gaat trouwens niet alleen over jongeren, maar strekt zich ook uit naar ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie van patiënten door verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Lees hierover het artikel op ZorgenZ: “Zelfmanagement ligt op het snijvlak van ziekte en het dagelijks leven”, in het kader van een serie over het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II.

Daarnaast werkt zij in het consortium Vitale Delta samen met andere hogescholen onder andere aan het bevorderen van de vitaliteit van studenten en zorgprofessionals zelf.

Gat dichten
De commissie prijst haar voortrekkersrol en tomeloze inzet voor het praktijkgericht onderzoek. Van Staa is zeer verheugd met de premie: “Dit is natuurlijk een enorme eer en een bevestiging dat we met onze opvattingen over praktijkgericht onderzoek op de goede weg zijn. Als één van de eerste lectoren ben ik er trots op dat we een kleine revolutie in het hbo hebben kunnen ontketenen.  Er is echt behoefte aan om het gat tussen wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk te dichten, samen met de mensen over wie het gaat.”

De Deltapremie is een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen. De winnaars werden bepaald door een onafhankelijke beoordelingscommissie.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *