Maak vaart met e-health, de patiënt verdient het

Maak vaart met e-health, de patiënt verdient het

Datum: 25 juni 2019

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat meer dan 70 procent van de chronische patiënten open staat voor zorg op afstand, al denken medische specialisten dat hun patiënten daar nog niet klaar voor zijn. Het introduceren van zorg op afstand is volgens ABN AMRO noodzakelijk voor de zorgsector vanwege het oplopend tekort aan personeel. Maar ook omdat het streven is dat mensen zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Patiënten zijn er klaar voor, maar de zorgsector maakt geen vaart, stelt ABN AMRO in het rapport Komt een patiënt niet meer bij de dokter.

In dit rapport gaat ABN AMRO in op de voordelen van zorg op afstand en de voorwaarden die nodig zijn om het mogelijk te maken. E-health ontwikkelt zich razendsnel en gaat een veel actievere rol spelen in alle fasen van het zorgproces. Patiënten kunnen met behulp van e-health zelf meer de regie voor hun gezondheid nemen. Vooral chronische patiënten als hun eigen dokter, dat moet binnen een paar jaar gerealiseerd zijn. Maar het ontbreekt aan goede samenwerkingsverbanden en medisch specialisten zijn bang de grip op hun patiënt te verliezen, aldus ABN AMRO.

Patiënt is verder dan arts denkt
Bestuurders van verschillende ziekenhuizen geven tijdens gesprekken met ABN AMRO aan dat de medisch specialisten denken dat de patiënt nog niet klaar is voor zorg op afstand. Uit onderzoek van ABN AMRO komt een ander beeld naar voren. Meer dan 70 procent van de chronische patiënten staat open voor zorg op afstand. Voorwaarden daarbij zijn onder andere de privacy wordt gewaarborgd en er op elk gewenst moment direct contact opgenomen kan worden met een zorgverlener.
De patiënt is verder dan de specialist denkt, vinden de opstellers van het rapport. ‘Het is gezien de enorme gezondheidswinst die met e-health te behalen, is in feite een ethische verplichting om deze vorm van zorg zo snel mogelijk en overal door te voeren.’

Nog te kleine stapjes
Het personeelstekort loopt tot 2022 op naar 80.000 tot 100.000 medewerkers, terwijl het aantal patiënten, en dus ook de zorgkosten, door de vergrijzing stijgt. Bij verschillende ziekenhuizen zijn al tijdelijke opnamestops aangekondigd of is het aantal te behandelen patiënten naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd worden er door ziekenhuizen wel stappen gezet om zorg op afstand te verlenen, maar dit zijn nog kleine stapjes. Het gaat niet snel genoeg. De sector heeft richting 2025 als doel dat patiënten, indien zij hiertoe in staat zijn, zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. ABN AMRO benadrukt dat deze ambitie met het huidige innovatietempo niet wordt gerealiseerd.

Minder ziekenhuisbezoeken en spoedopnames
Om zorg op afstand te realiseren, is samenwerking tussen zorgverleners – huisarts, ziekenhuis en thuiszorg – cruciaal. Zo is het belangrijk dat gegevens goed worden gedeeld en de financiering van de zorg wordt afgestemd op zulke samenwerkingsvormen. “De voordelen van zorg op afstand zijn zowel voor zorgverleners als patiënten erg groot. Het ziekenhuis kan met minder mensen dezelfde of zelfs betere zorg bieden. De ziekenhuisbezoeken worden beperkt tot situaties waarbij er echt iets aan de hand is. Ook zijn er minder spoedopnames nodig, doordat de gezondheid van patiënten continu wordt gemonitord en er al vroeg kan worden ingegrepen”, zegt Anja van Balen, Sector Banker Healthcare van ABN AMRO. “Voor patiënten is het grootste voordeel dat hun kwaliteit van leven sterk verbetert. Zorg op afstand bespaart daarnaast veel tijd, is minder belastend voor naasten en geeft patiënten meer controle. Hierdoor voelen zij zich minder patiënt.”

Patiënt verdient het
ABN AMRO doet een aantal aanbevelingen:
1  Begin met een ziekte waarbij in het ziekenhuis de urgentie voor verandering hoog is. Dit kan bijvoorbeeld zijn door gebrek aan personeel;
2. Maak een testgroep die groot genoeg is om ook invloed te hebben op de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan 100 personen;
3. Zorg dat alle betrokkenen in het ziekenhuis invloed hebben op de plannen, en dat zij ook achter de veranderingen staan.

Maar de belangrijkste aanbeveling is: ziekenhuis, maak snelheid met e-health, de patiënt verdient het.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *