Zorggroep Cohesie werkt met verwijssysteem voor GLI
aug26

Zorggroep Cohesie werkt met verwijssysteem voor GLI

In de praktijk blijkt dat de invoering van de GLI complex is. Cohesie maakt het gemakkelijk voor huisarts én patiënt.

Read More

Bianca Buurman: “We hebben veel meer kunnen doen dan we dachten”

Hoe kunnen oudere mensen met meerdere aandoeningen zorg krijgen die beter bij hun behoeften aansluit? Onderzoeksprogramma Complex Care zoekt nieuwe werkwijzen waar wijkverpleegkundigen een grote rol in spelen. Ouderen met meerdere aandoeningen die vaak in het ziekenhuis worden opgenomen, kunnen na zo’n opname sterk in conditie achteruitgaan. De overgang van thuis naar het ziekenhuis en terug naar huis verloopt lang niet altijd...

Read More
Palliatieve zorg aan ouderen is complex
mei29

Palliatieve zorg aan ouderen is complex

Op 12 september a.s. is er een congres over palliatieve zorg aan ouderen. Centraal staan de dilemma’s en complexe vraagstukken rondom het levenseinde. “Palliatieve zorg aan ouderen betreft vaak een langere periode, waarbij sprake kan zijn van een stapeling van problemen. Een goed thuiszorgsysteem is daarbij, met afstemming tussen zorgverleners onderling en met de informele zorg, van groot belang. Het is een uitdaging om dat met...

Read More

“Dankzij DementieNet hebben we voelsprieten in de wijk”

Netwerkzorg verbindt professionals uit de zorgsector, medische sector en welzijnssector met elkaar. Een van de voorlopers op dit gebied is DementieNet, dat werd opgezet om samenwerkingsverbanden rondom ouderen met dementie te ondersteunen. In vijf jaar tijd kwamen dertig lokale netwerken van de grond. “De eerste opbrengst van ons netwerk is dat iedereen elkaar kent”, vertelt Jo Robeerst. Hij neemt als wijkbewoner en belangenbehartiger...

Read More

Anneke Francke: “Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen”

Voor verpleegkundigen en verzorgenden vormt het ondersteunen van zelfmanagement bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn of dement een uitdaging, weet Anneke Francke. Op basis van  het onderzoek dat ze de afgelopen jaren begeleidde, wordt een onderwijsmodule ontwikkeld. Anneke Francke is hoogleraar Verpleging en Verzorging in de laatste Levensfase. Zij wijst erop dat het nog niet vanzelfsprekend is om het zelfmanagement te bevorderen van...

Read More

“Inspiratiereis naar Japan verruimde mijn blik”

Ruim een kwart van de bevolking in Japan is ouder dan 65 jaar. Naar verwachting ligt het percentage in 2050 zelfs op 40 procent. Ook in Nederland worden mensen steeds ouder. Hoe word je vitaal en tevreden oud en wat is daarvoor nodig? Kaderhuisarts ouderen Eugenie Hodes uit Maarssen en Hannie Treffers, voormalig directeur Waardigheid en Trots, wilden graag antwoord op die vragen. Daarom gingen ze in 2018 mee naar Japan. Hun reactie:...

Read More

Zorg voor Later: Ben jij er straks voor mij?

In het Brabantse project ‘Zorg voor Later’ worden mensen bewust gemaakt van het belang van een stevig sociaal netwerk. Ze leren hoe ze bijtijds kunnen bouwen aan zinvolle contacten. Een sterk punt van dit project is dat vrijwilligers en beroepskrachten er in een vroeg stadium bij zijn betrokken. Zorg voor Later heeft geprofiteerd van het lokale netwerk waarin inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten participeren. Ook de persoonlijke...

Read More

Zorgverleners in Gelderse Vallei maken vroegtijdige zorgplanning vanzelfsprekend

Vroegtijdige zorgplanning: iedereen komt er uiteindelijk mee in aanraking. De meeste 75-plussers denken weleens na over de zorg en behandelingen die zij nog willen ontvangen. Slechts weinig mensen maken dit bespreekbaar. Een gemiste kans, want er valt veel te winnen door tijdig een gesprek aan te gaan. De meeste ouderen overlijden nu in het ziekenhuis of verpleeghuis. Slechts een kwart van de ouderen overlijdt thuis, terwijl driekwart...

Read More

Trappenburg: “Wij moeten bedenken hoe we zorginnovaties naar de markt brengen”

Met één been diep in de wetenschap en het andere in de ict en businessmodellen. Zó wil Jaap Trappenburg laten profiteren van wetenschappelijk onderzoek naar hoe je kunt leren omgaan met een chronische aandoening. “Ik streef naar zoveel mogelijk gezondheidswinst bij COPD-patiënten.” Gezondheidsonderzoeker Jaap Trappenburg windt er geen doekjes om. “Bevorderen van zelfmanagement van patiënten is een moeilijk en...

Read More

Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg

In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht voeren huisartsen met eigen praktijken en in gezondheidscentra de integrale wijkaanpak Krachtige basiszorg in, ontwikkeld in de Utrechtse wijk Overvecht. Ze hebben meer tijd voor de patiënt, gaan anders werken en de zorg op een andere manier organiseren. Door personeel anders in te zetten, huisartsen te ontzorgen en nog meer echt samen te werken met partners in de wijk en met de gemeente,...

Read More