“Dankzij DementieNet hebben we voelsprieten in de wijk”

“Dankzij DementieNet hebben we voelsprieten in de wijk”

Datum: 30 april 2019

Minke Nieuwboer: “Laat ouderen of mantelzorgers participeren in de regionale netwerken. Zij dragen andere thema’s aan.”

Netwerkzorg verbindt professionals uit de zorgsector, medische sector en welzijnssector met elkaar. Een van de voorlopers op dit gebied is DementieNet, dat werd opgezet om samenwerkingsverbanden rondom ouderen met dementie te ondersteunen. In vijf jaar tijd kwamen dertig lokale netwerken van de grond.

“De eerste opbrengst van ons netwerk is dat iedereen elkaar kent”, vertelt Jo Robeerst. Hij neemt als wijkbewoner en belangenbehartiger van Alzheimer Nederland deel aan het netwerk DementieNet Dukenburg in Nijmegen. “Dat is waar het mee begint: dat huisarts, wijkverpleegkundige, zorgtrajectbegeleider, ergotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, GGD-gezondheidsmakelaar, geriatrisch fysiotherapeut en ouderenwerker van het sociale wijkteam elkaar weten te vinden.” In het verlengde daarvan heeft het netwerk in Dukenburg een verwijskaart voor zorgprofessionals ontwikkeld, waarop beschreven staat hoe dementie herkend kan worden en naar welke organisaties verwezen kan worden. “Die verwijskaart is ook voor huisartsen bedoeld”, zegt Robeerst. “Zij denken nog vaak: aan dementie valt toch niks te doen.”

Daarnaast heeft het netwerk met hulp van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) geïnventariseerd welke vrijwilligersorganisaties en clubs in de wijk openstaan voor mensen met dementie. “Voor die wandelclubs, bridgeclubs, buurthuizen en andere clubs gaan we een informatiepakket maken over dementievriendelijkheid”, zegt Robeerst. “We hopen dat zij straks meer openstaan voor mensen met dementie, zowel onder hun bestaande leden als bij nieuwe leden.” Ook is er in een mum van tijd een Alzheimer Café opgezet. “Daar is grote behoefte aan.”

Andere thema’s inbrengen
Netwerkzorg rondom kwetsbare ouderen is in opkomst, bleek tijdens een conferentie die ZonMw in maart organiseerde over dit onderwerp. DementieNet is belangrijke ‘best practice’ over dit onderwerp en had een prominente plek in het programma. Dit project werd vijf jaar geleden door het Radboudumc Alzheimer Centrum opgezet en is inmiddels uitgegroeid tot een verzameling van dertig deelnemende netwerken. Het merendeel bevindt zich in de regio Nijmegen. De werkwijze van deze netwerken kenmerkt zich onder andere door een samenwerkingsmodel, een continue verbetercyclus en interprofessionele training van zorgprofessionals.

 “De vrijwilligersclubs in onze buurt staan straks meer open voor leden met dementie”

“Lokaal organiseren komt alleen van de grond als verpleegkundigen, praktijkondersteuners en casemanagers hun leidende rol pakken”, vertelt projectcoördinator Minke Nieuwboer. “We kunnen professionals wel vragen om een netwerk te trekken, maar om daarvoor goed toegerust te zijn, hebben ze coaching en training nodig. Daarnaast is het belangrijk om ouderen of mantelzorgers te laten participeren in de regionale netwerken. Zij dragen andere thema’s aan dan zorgprofessionals; vaak vinden ze bijvoorbeeld welzijnsaspecten belangrijk.”

Sneller hulp
Belangenbehartiger Robeerst beaamt dat. In DementieNet Dukenburg maakt hij zich namens mantelzorgers sterk voor een centraal aanspreekpunt. “Elke oudere met dementie zou een zorgtrajectbegeleider of casemanager moeten hebben.” Hij maakt zich zorgen over de groeiende groep ouderen met dementie; vooral degenen met een klein netwerk kwijnen volgens hem weg achter de voordeur. “Ik hoop dat iedereen die dat nodig heeft, uiteindelijk beschikt over een netwerk en een begeleider. Dankzij DementieNet hebben we straks overal voelsprieten in de wijk, zodat mensen die hulp nodig hebben, sneller worden doorverwezen.”

Meer informatie
Lees het verslag van de conferentie Regionale samenwerking bij zorg kwetsbare ouderen

Binnen deze ZonMw-programma’s zijn de komende jaren verschillende subsidiemogelijkheden voor het (verder) ontwikkelen van lokale en regionale netwerken voor o.a. kwetsbare ouderen:

  • Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning:

Het ontwikkelen van lokale en uitbreiden van bestaande netwerken: www.zonmw.nl/lzo

  • Programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek:

Voor (startende) samenwerkingsverbanden die integrale zorg regionaal willen organiseren:

www.zonmw.nl/jzojp

  • Programma Memorabel: kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren. Thema’s: oorsprong dementie, diagnostiek, behandeling & preventie en doelmatige zorg en ondersteuning. www.zonmw.nl/memorabel

Tekst: Annette Wiesman

Foto: Sannaz Moghaddam

(Dit artikel is een samenwerking met ZonMw)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *