Juiste Zorg op de Juiste Plek: het moet in de regio gebeuren
nov29

Juiste Zorg op de Juiste Plek: het moet in de regio gebeuren

Het functioneren van mensen dient centraal te staan, aldus de kernboodschap van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Via regiobijeenkomsten wil VWS de beweging verbreden en versterken. De aftrap was in Zwolle.”Het gaat niet om de vraag wie dit betaalt, maar om de vraag waar de patiënt thuishoort.” De Juiste Zorg op de Juiste Plek lijkt het begin van een beweging te worden. “Het gaat niet alleen om substitutie van zorg, maar...

Read More
Zorg in 2031: huisarts als spelverdeler?
okt23

Zorg in 2031: huisarts als spelverdeler?

Hoe ziet de zorg er in 2031 uit? Veel minder ziekenhuizen? Hebben we gespecialiseerde huisartsen die naar elkaar verwijzen? Is e-health dan een volwaardig onderdeel van de zorg? Vragen die aan bod kwamen tijdens een debat ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Zorg 2031. Op koers naar een ander speelveld?’, geschreven door journalist Frank van Wijck. De juiste zorg op de juiste plek werd vaak genoemd als gemeenschappelijke...

Read More
Betsie van Gaal: ‘Verpleegkundigen hebben belangrijke rol bij e-health’
okt19

Betsie van Gaal: ‘Verpleegkundigen hebben belangrijke rol bij e-health’

“Hoe kunnen e-health-programma’s mensen ondersteunen bij het omgaan met hun chronische ziekte? En hoe kan een verpleegkundige daarbij helpen? Een chronische ziekte gaat nooit meer weg. Men moet ermee leren omgaan in het dagelijkse leven. In samenspraak met mensen met reuma, cardiovasculaire problemen en psychiatrische aandoeningen heeft ZonMw e-health-programma’s ontwikkeld. Ze heeft daarbij onderzocht hoe bruikbaar deze vorm...

Read More
Afscheid Nienke Hulshof, directeur Raedelijn
okt10

Afscheid Nienke Hulshof, directeur Raedelijn

Nienke Hulshof heeft het belang van de gezondheidszorg van jongs af ervaren. Als dochter van een huisarts maakte ze de huisartsenzorg van dichtbij mee. Ze heeft zich zo’n tien jaar ingezet voor Raedelijn, de ROS (regionale ondersteuningsorganisatie) in Midden-Nederland, eerst als adjunct-directeur en al snel als directeur. Per 1 november a.s. stapt ze over naar het Diakonessenhuis in Utrecht. Van de eerste naar de tweede lijn, een...

Read More
Wijkkliniek: zorg voor ouderen dicht bij huis
sep26

Wijkkliniek: zorg voor ouderen dicht bij huis

De Wijkkliniek is een volledig nieuw zorgconcept. Bedoeld voor ouderen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen, bijvoorbeeld longontsteking of hartfalen. De Wijkkliniek biedt acute medische zorg, maar is tegelijk gericht op ondersteuning om verdere achteruitgang te voorkomen en inzet om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen.  Cordaan, Amsterdam UMC en Zilveren Kruis hebben dit...

Read More
Welzijn op Recept zorgt voor verbinding tussen zorg en welzijn
sep24

Welzijn op Recept zorgt voor verbinding tussen zorg en welzijn

Welzijn op Recept is een zinvolle interventie maar vergt goede samenwerking tussen de belangrijkste spelers. Kan iedere sociaal werker welzijnscoach zijn? Hoe kan deze professional de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein verder aanjagen? Wat doen we met de toename van mensen met complexe problemen? Allemaal vragen die aan bod kwamen tijdens de eerste Landelijke kennisdag Welzijn op Recept die vorige week werd gehouden in...

Read More
Behandelwensengesprek geeft patiënt regie en artsen houvast
sep11

Behandelwensengesprek geeft patiënt regie en artsen houvast

In een behandelwensengesprek bespreken kwetsbare ouderen met hun huisarts hun levensverwachting, kwaliteit van leven en welke behandelingen ze wel en niet willen ondergaan in de nabije toekomst. Dit initiatief is voortgekomen uit Dappere Dokters en verspreidt zich als een olievlek over Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Het helpt zorgverleners om te handelen in de geest van de patiënt en diens wensen. En patiënten kunnen een meer...

Read More
“Zorg voor een goede infrastructuur voor Welzijn op Recept”
aug23

“Zorg voor een goede infrastructuur voor Welzijn op Recept”

Steeds meer huisartsen, welzijnswerkers en gemeenten werken met Welzijn op Recept. Het landelijk kennisnetwerk wil deze interventie verder ontwikkelen en organiseert op 20 september een kennisdag. Aan Jan Walburg, hoogleraar emeritus positieve psychologie en nog zijdelings betrokken bij Welzijn op Recept, de vraag hoe het concept het beste tot bloei kan komen. “Welzijn op Recept wordt pas een volwassen interventie als de uitkomsten...

Read More
Leergang Leiderschap: inzicht, kennis en veel handvatten
jul17

Leergang Leiderschap: inzicht, kennis en veel handvatten

“Als je wilt begrijpen voor welke uitdagingen de eerste lijn staat en handvatten wilt krijgen hoe je daarmee kunt omgaan, als organisatie en als persoon, is de Leergang Leiderschap van het Jan van Es Instituut heel nuttig.” Dit is de ervaring van huisarts Barbara de Doelder, deelnemer van de eerste leergang. In september a.s. wordt deze Leergang herhaald. “De Leergang biedt een gevarieerd programma dat goed aansluit bij mijn huidige...

Read More
“Huisartsenakkoord biedt onze leden houvast”
jul12

“Huisartsenakkoord biedt onze leden houvast”

Anoeska Mosterdijk, directeur van InEen, is tevreden over het resultaat van het onlangs afgesloten hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. “Dit akkoord biedt onze leden voldoende houvast. Ze kunnen met de gemaakte afspraken naar de zorgverzekeraars en zeggen dat ze hier met hen in de regio over willen praten en afspraken over willen maken. Het biedt ook echt kansen voor de regionale organisatie om verder door te ontwikkelen.”...

Read More