Alle betrokkenen bij dementiezorg in één oogopslag

Alle betrokkenen bij dementiezorg in één oogopslag

Datum: 31 oktober 2019

De huisarts, de poh, de casemanager, de wijkverpleegkundige, de verzorgende, het wijkteam, de specialist ouderengeneeskunde, de geestelijk verzorger: een – vaak niet eens volledige – reeks aan professionals die betrokken zijn bij zorg voor mensen met dementie. Daarnaast zijn er nog de mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe houd je het overzicht. Wie is wie? En wie doet wat? Een infographic laat in één oogopslag wie er betrokken zijn bij een persoon met dementie.

De zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen is in Nederland fijnmazig georganiseerd. Een groot aantal beroepskrachten en vrijwilligers zijn actief in de ouderenzorg. Daardoor is het een opgave om de zorg en ondersteuning op elkaar af te stemmen en het overzicht te bewaren. Vaak hoor je de vraag: ‘wie is wie? En/of: ‘wie doet wat?’ Daarom ontwikkelde Dementiezorg voor Elkaar de infographic ‘Wie is wie bij dementie’.

Voor patiënt en alle betrokkenen
Deze infographic kan worden gebruikt door de persoon met dementie en dienst mantelzorger om zicht te krijgen op het volledige zorgnetwerk: formeel en informeel. Maar ook door een casemanager of professional uit de eerstelijnszorg. Zij kunnen zo in beeld brengen wie er zijn betrokken bij een cliënt. Ook op netwerkniveau kan de ‘Wie is wie bij dementie’ worden toegepast . Het is dan een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op alle betrokkenen bij de dementiezorg en -ondersteuning op lokaal niveau. Zo is het mogelijk de zorg en ondersteuning meer integraal aan te bieden.

Contactgegevens
De ‘Wie is wie bij dementie’ bestaat uit twee delen: een overzichtelijke infographic en afzonderlijke pagina’s per professional. Op die pagina’s kunnen contactgegevens worden ingevuld van de betreffende professional. Vervolgens kan dit overzicht worden geprint en bewaard op een handige plek. Op die manier kan de ‘Wie is wie bij dementie’ fungeren als een sociale kaart.

Download Wie is wie bij dementie (pdf)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *