Bekostiging van samenwerking in kaart gebracht

Bekostiging van samenwerking in kaart gebracht

Datum: 8 november 2019

De financiering van de zorg is, zacht uitgedrukt, redelijk ingewikkeld. Zeker bij samenwerking. Een voorbeeld. Onder de prestatie ‘verpleging’ valt voor een wijkverpleegkundige ook de regie en coördinatie bij multidisciplinaire zorgverlening. Als dat niet volstaat zijn aanvullende maatwerkafspraken met de zorgverzekeraar mogelijk via de prestatie ‘Beloning op maat’. Jawel. Weet dat maar eens allemaal. De NZa biedt met de publicatie van een reeks informatiekaarten inzicht in de bekostiging voor samenwerking. Deze gaan over de thema’s samen beslissen, case-management en samenwerking in de zorg. Met specifieke kaders voor de financiering van palliatieve zorg.

Zorgprofessionals zien hoe zij hun inzet vergoed krijgen als zij samenwerken met zorgprofessionals die onder een andere bekostiging vallen. Of wanneer zij case-management voor een patiënt voeren. De bekostiging daarvan is versnipperd geregeld.

Zorgbrede informatie
De NZa heeft informatiekaarten gemaakt voor :
de huisarts
de wijkverpleegkundige
de medisch en verpleegkundig specialist,
de aanbieder van eerstelijns verblijf
artsen en verpleegkundigen  in de langdurige zorg

De informatiekaarten geven aan hoe de bekostiging zorgbreed geregeld is voor:
– casemanagement
– samen beslissen met de patiënt over mogelijke behandelingen
– transmuraal samenwerken

Palliatieve zorg
Wanneer er voor palliatieve zorg extra mogelijkheden zijn in de bekostiging, dan worden deze specifiek vermeld in aparte tekstkaders op de kaarten. Palliatieve zorg en de bekostiging daarvan heeft de NZa al eerder gebundeld in haar uitgebreide rapport ‘Samenwerken in de palliatieve zorg – zorg rondom de patiënt‘. De bekostiging daarvan noemt zelfs de NZa ‘behoorlijk complex’. De palliatieve zorg gaat immers door alle schotten heen.

(Illustratie: uit rapport NZa)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *