Wijkverpleegkundigen kunnen rechtstreeks medicijnrollen inzetten

Wijkverpleegkundigen kunnen rechtstreeks medicijnrollen inzetten

Datum: 4 november 2019

medicijnen_voorschrijven_zorgenzWanneer een wijkverpleegkundige bij de cliënt constateert dat het innemen van geneesmiddelen niet meer goed gaat, kan ze ervoor kiezen een medicijnrol in te zetten. Daarvoor was toestemming nodig van de huisarts. Maar dat is voorbij. Wijkverpleegkundigen mogen voortaan zelf een medicijnrol aanvragen bij de apotheker zonder dat ze daar een machtiging van de huisarts voor nodig hebben.

Dit is een van de schrappunten uit het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg, dat gericht is op minder onnodige administratie. Een groot aantal wijkverpleegkundigen had tijdens de schrapsessies gewezen op deze werkwijze, die in hun ogen volstrekt overbodig is. Want het werken met medicijnrollen is weliswaar duurder dan ‘gewone’ medicatie, maar het gebruik daarvan komt de medicatieveiligheid ten goede. Reden waarom een huisarts nooit zo’n machtiging zal weigeren. Dus: waarom deze eerst moeten aanvragen als je het antwoord al weet?

Medicatieveiligheid
Risicosignalering en medicatieveiligheid vormen onderdelen van het vak van een wijkverpleegkundige. Met meetmethodes kunnen ze uitvragen of de inname van de medicatie goed gaat. Als dat niet het geval is, kan een medicijnrol uitkomst bieden. Deze bestaat uit zakjes met geneesmiddelen per innamemoment. Met een slimme medicijndispenser, waarvoor een medicijnrol nodig is, kan de cliënt zelfstandig op het juiste moment zijn medicatie innemen.

Kostenbesparend
Gebruik van een medicijnrol met een slimme medicijndispenser is weliswaar duurder, maar kan tegelijk ook kosten besparen. Want juist medicatiefouten, met onder- of overdosering, zijn oorzaak van veel zorgkosten. Wanneer een wijkverpleegkundige constateert dat inname van geneesmiddelen niet meer goed gaat, kan ze de medicijnrol nu rechtstreeks bij de apotheker aanvragen. Deze stemt het actueel medicatiegebruik af met de huisarts, die op zijn beurt het actueel medicatiegebruik ondertekent voor akkoord. Zo is de huisarts dus wel op de hoogte van de wijziging.

Niet vastgelegd
Saillant detail: dat een wijkverpleegkundige verplicht akkoord moeten vragen aan de huisarts voor gebruik van een medicijnrol is nergens vastgelegd. De vraag rijst daarbij hoe en waarom deze toch in ingesteld en gemeengoed is geworden? Maar goed: nu is deze maatregel dus geschrapt.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *