Advies: meer inzet gemeenten op gezondheidsbevordering ouderen

Advies: meer inzet gemeenten op gezondheidsbevordering ouderen

Datum: 27 januari 2020

ouderen_zorgenzHet gaat de laatste tijd wel heel veel over ouderen. Niet verwonderlijk, met de vergrijzingsgolf die nu echt over ons land is gekomen en nog jaren effect zal hebben. Maar wat vinden ouderen zelf? Zij krijgen een stem via de Raad van Ouderen, die de overheid gevraagd en ongevraagd advies geeft. Praten met ouderen, niet over ouderen, is het credo. Ze vindt het van groot belang dat ouderen zolang mogelijk gezond en vitaal blijven. Daarin hebben gemeenten een belangrijk taak, die ze nu onvoldoende uitvoeren, aldus de Raad. 

Primair ligt de regie voor leven en welzijn bij de ouderen zelf, erkent de Raad. Echter: lang niet alle ouderen nemen die verantwoordelijkheid. De levenswijze van ouderen is niet altijd in overeenstemming met hun wens om zo lang als mogelijk vitaal en gezond te blijven. De Raad vindt het daarom van belang dat ouderen, naast individuele preventieve zorg, ook collectief worden gestimuleerd om gezond te leven en eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Dat zal moeten gebeuren in samenwerking met de gemeenten. Want juist gemeenten moeten een veel actievere rol op zich nemen met betrekking tot de gezondheidsbevordering van ouderen. Dat behoort tot hun taak.

In haar advies wijst de Raad daarbij op de Wet publieke gezondheid, die is gericht op de collectieve preventieve zorg voor alle burgers, dus voor de doelgroep ouderen. Ze stelt dat een substantieel deel van de gemeenten onvoldoende uitvoering geeft aan deze wettelijke taak. Deze constatering baseert ze op diverse studies en op op algemene waarnemingen van de leden van de Raad van Ouderen.

Vanaf 55-plus
De Raad vindt het van belang dat ouderen, naast individuele preventieve zorg, ook collectief gestimuleerd worden om gezond te leven en eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Hierbij gaat ze uit van de doelgroep 55-plus, vooral met het oog op oudere immigranten en mensen met een lage sociale economische status, waarbij ouderdomsklachten zich gemiddeld eerder aandienen.

Onder de aandacht van Blokhuis
En omdat het een ongevraagd advies betreft, verzoekt de Raad van Ouderen de minister om het te bespreken met Staatssecretaris Blokhuis, gezien zijn verantwoordelijkheid voor preventiebeleid.

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Niet praten over ouderen, maar met ouderen

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *