Inspectie toetst samenwerking huisarts/wijkverpleging

Inspectie toetst samenwerking huisarts/wijkverpleging

Datum: 22 januari 2020

In de thuissituatie hangt de kwaliteit van zorg voor een groot deel af van goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst daarom de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Dat doet ze in zes gebieden. Op basis van het toezicht en de ervaringen brengt de inspectie later dit jaar een rapport uit met haar belangrijkste conclusies.

Een zorgnetwerk is het persoonlijke zorgnetwerk rond een cliënt, dus bijvoorbeeld de mantelzorger, de huisarts, de fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige, de hulp in de huishouding, de medisch specialist, de Wmo-dagbesteding en de apotheker. In een infographic heeft de inspectie de zorg en de rollen van zorgverleners rondom een kwetsbare oudere (Rita Jansen van 83 jaar) in kaart gebracht.

Toezicht van de IGJ
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet het als haar taak om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren, zo vindt ze zelf. Het toezicht van de inspectie richt zich op de kwaliteit van de samenwerking. In het toezicht op de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen kijkt zij nu met name naar de samenwerking tussen huisartsenzorg en wijkverpleging.

Positieve uitkomsten
In het meest recente rapport over de gemeente Best komt een positief beeld naar voren. De ouderen en hun mantelzorgers zijn tevreden over de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Deze zorg sluit aan bij de behoefte van de ouderen. De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige weten elkaar te vinden. Door de gezamenlijke huisbezoeken en multidisciplinaire overleggen kennen zij elkaar goed. Uiteraard had de IGJ ook een paar opmerkingen. Zo was de cognitieve problematiek van de ouderen niet altijd goed in beeld bij de wijkverpleging.

Eerder schreef IGJ rapporten over de samenwerking in Harlingen, Tiel en Houten. In alle drie de gemeenten zag de inspectie voorbeelden van goede zorg die aansloot bij de behoefte van de oudere. Toch kwamen in deze regio’s ook verbeterpunten naar voren. Zo vond IGJ dat destijds de samenwerking tussen de verschillende partijen in de zorgnetwerken nog beter kon. En waren er opmerkingen over de coördinatie en over de rol van mantelzorger: die te te weinig als gelijkwaardige samenwerkingspartner worden beschouwd.

Interviews
In het digitale tijdschrift van IGJ staan twee uitgebreide interviews met een huisarts en een wijkverpleegkundige in Harlingen, waarbij ook duidelijk wordt welke stappen zijn gezet naar aanleiding van het inspectierapport.

Meer informatie
Op de website van IGJ wordt nader wordt ingegaan op het toezicht rond zorgnetwerken. Zie ook het artikel op ZorgenZ: Magazine over toezicht op zorgnetwerken

(Foto/illustratie: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *