Voorkomen hernieuwde lockdown verpleeghuizen vraagt om andere organisatie van de zorg

Voorkomen hernieuwde lockdown verpleeghuizen vraagt om andere organisatie van de zorg

Datum: 11 juni 2020

Sinds 25 mei mogen de verpleeghuizen (waar geen sprake is van een COVID-19-uitbraak) weer gefaseerd opengaan voor bezoek. Voor het welzijn van de bewoners is het van belang dat bezoek ook op lange termijn kan blijven komen. “Een tweede lockdown van het verpleeghuis moet worden voorkomen. Hiervoor is het nodig om verpleeghuizen niet achteraan in de rij te zetten als het gaat om bijvoorbeeld beschermende middelen en tests. “Zoals een en ander nu in Nederland gaat, heb ik er een hard hoofd in dat er echt iets is veranderd”, zegt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso.   

Verenso vroeg haar leden via een enquête naar de eerste ervaringen van het weer ontvangen van bezoekers. Die zijn goed. Bezoekers en patiënten hebben heel lang gewacht op het moment dat ze elkaar weer kunnen zien. Veel emotie en warmte komt er los. De handreiking die door de veldpartijen is gemaakt is voor de meeste leden goed werkbaar en biedt de komende weken handvatten om langzaam (onder voorwaarden) meer bezoekers te gaan ontvangen. Hierbij kan op basis van de handreiking maatwerk worden geboden.

Terugblik op sluiting verpleeghuizen
Verenso adviseerde begin maart de verpleeghuizen te sluiten. “Dat hadden we natuurlijk liever niet gedaan”, zegt Nieuwenhuizen. Het totale gebrek aan beschermende middelen in verpleeghuizen, gecombineerd met de snelheid waarin het virus om zich heen greep, maakte dat dit niet anders kon. De verdeling tussen materialen in de ziekenhuizen enerzijds en in de verpleeghuizen anderzijds was bij de start niet goed.’’

Duivels dilemma
De afweging om te adviseren de verpleeghuizen in maart te sluiten was een duivels dilemma. “Als specialist ouderengeneeskunde wil je leven toevoegen aan de dagen en niet dagen aan het leven, dat is nu juist de kracht van de specialist ouderengeneeskunde. De medisch ethische dilemma’s zijn heel erg groot. Die discussie voer je dan continu als je een dergelijk advies geeft”, vervolgt Nieuwenhuizen.

Alles op alles om nieuwe lockdown verpleeghuizen te voorkomen
Verenso vindt dan ook dat alles op alles moet worden gezet om een nieuwe sluiting voor bezoek te voorkomen. “Hiervoor is het echt nodig dat we samen de zorg structureel anders gaan organiseren in Nederland. Ik zie momenteel iedereen weer terugzakken in de oude modus, op zijn eigen eiland. Dat is niet goed. Als Verenso zullen we met onze leden de ‘lessons learned’ verzamelen en ermee aan de slag gaan. Wij roepen VWS op om dit domeinoverstijgend te organiseren en daarbij de care en de cure met elkaar te verbinden. Zorg dat de langdurige zorg ook bij de wezenlijke overleggen aan tafel zit en blijft zitten. Neem de langdurige zorg serieus. En zorg ervoor dat er voldoende beschermende middelen aanwezig zijn voor de kwetsbare cliënten en de zorgprofessionals in de langdurige zorg. Op dit moment zijn handschoenen bijvoorbeeld nog steeds schaars. Dat moet echt anders”, sluit Nieuwenhuizen af.

Gerelateerde berichten

Author: J.P. Boer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *