MESO Praktijk Ouderengeneeskunde Tiel, nieuwe zorgvorm voor zeer kwetsbare ouderen
sep10

MESO Praktijk Ouderengeneeskunde Tiel, nieuwe zorgvorm voor zeer kwetsbare ouderen

Sinds 1 september is in het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) de MESO-praktijk gestart, een nieuwe vorm van zorg voor zeer kwetsbare ouderen met een hoogcomplexe zorgvraag. MESO staat voor Multidisciplinair Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde. Het MESO-concept heeft als doel om mensen te ondersteunen in het zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven. In de MESO-praktijk werken...

Read More
“Intelligente’’ openstelling verpleeghuizen
jun25

“Intelligente’’ openstelling verpleeghuizen

Sinds 25 mei mogen de verpleeghuizen (waar geen sprake is van een COVID-19 uitbraak) weer gefaseerd bezoek toestaan. In de meeste huizen verloopt dit goed. Nog niet overal wordt de bezoekregeling ten volle benut. Dat lijdt tot leed bij bewoners en mantelzorgers. Verenso roept op tot maatwerk en dialoog bij het heropenen van de verpleeghuizen. Het is belangrijk dat bezoek zo snel mogelijk weer welkom is in het verpleeghuis.  Maar wel...

Read More
Coronacrisis biedt unieke kans voor duurzame aanpak regeldruk
jun23

Coronacrisis biedt unieke kans voor duurzame aanpak regeldruk

De coronacrisis maakt prioriteiten in de zorg expliciet duidelijk, routines worden losgelaten en mensen staan open voor verandering. ‘Deze unieke situatie, waarin we met elkaar strijden tegen onze gemeenschappelijk vijand – Covid-19 – biedt een uitgelezen kans om binnen zorgorganisaties regeldruk duurzaam aan te pakken’, aldus Else Stapersma, Programmaleider [Ont]Regel de Langdurige Zorg bij Vilans en Lotte Bergen,...

Read More
Voorkomen hernieuwde lockdown verpleeghuizen vraagt om andere organisatie van de zorg
jun11

Voorkomen hernieuwde lockdown verpleeghuizen vraagt om andere organisatie van de zorg

Sinds 25 mei mogen de verpleeghuizen (waar geen sprake is van een COVID-19-uitbraak) weer gefaseerd opengaan voor bezoek. Voor het welzijn van de bewoners is het van belang dat bezoek ook op lange termijn kan blijven komen. “Een tweede lockdown van het verpleeghuis moet worden voorkomen. Hiervoor is het nodig om verpleeghuizen niet achteraan in de rij te zetten als het gaat om bijvoorbeeld beschermende middelen en tests. “Zoals een en...

Read More
Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018
jan30

Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018

In PaTz bijeenkomsten komt vroegtijdige zorgplanning nog het minst goed uit de verf.

Read More
Online nascholing fractuurpreventie binnen ouderenzorg
jan27

Online nascholing fractuurpreventie binnen ouderenzorg

Fractuurpreventie en de organisatie van goede zorg rondom fracturen worden in de toekomst nog belangrijker.

Read More
Advies: meer inzet gemeenten op gezondheidsbevordering ouderen
jan27

Advies: meer inzet gemeenten op gezondheidsbevordering ouderen

Gemeenten moeten ouderen stimuleren om gezond te leven en eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.

Read More
Taskforce Wonen en Zorg: Maak een woonzorgvisie
jan23

Taskforce Wonen en Zorg: Maak een woonzorgvisie

Bestuurders willen wel in actie komen maar weten vaak niet hoe. Ze krijgen hulp van een ondersteuningsteam.

Read More
Inspectie toetst samenwerking huisarts/wijkverpleging
jan22

Inspectie toetst samenwerking huisarts/wijkverpleging

De Inspectie ziet het als haar taak samenwerking tussen huisartsen en de wijkverpleging rond kwetsbare ouderen te toetsen

Read More
Huiskamergesprekken over laatste levensfase
jan20

Huiskamergesprekken over laatste levensfase

Op 25 juni a.s. vindt er een symposium plaats waar het eindrapport zal worden gepresenteerd.

Read More