Aanpak van ondervoeding bij ouderen én jeugd
nov16

Aanpak van ondervoeding bij ouderen én jeugd

Er is in ons land veel aandacht voor bestrijding van overgewicht en obesitas. Het probleem van ondervoeding blijft onderbelicht, terwijl dat ook vaak voorkomt. Bij ouderen: één derde van de ouderen die thuiszorg krijgt, is ondervoed. Maar ook bij kinderen en jongeren. Onderzoek uit Gouda wijst uit dat 12,5% van de jeugd ondergewicht heeft. Dat is net zoveel het percentage jongeren met overgewicht. De Goudse partijen willen samenwerken...

Read More
Kwaliteit van leven verbeterd in Proeftuin Sociale Benadering Dementie Leeuwarden
nov15

Kwaliteit van leven verbeterd in Proeftuin Sociale Benadering Dementie Leeuwarden

In Leeuwarden draaide een jaar lang de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. In deze Proeftuin is een aantal interventies volgens de Sociale Benadering Dementie uitgeprobeerd, met als resultaat een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In Friesland is voor het eerst echt een begin gemaakt met de Sociale Benadering van dementie. De opdracht luidde onder meer: formuleer een visie op dementie die...

Read More
Input gevraagd voor poster: 10 tips van de huisarts voor ouderen
nov13

Input gevraagd voor poster: 10 tips van de huisarts voor ouderen

Ouderen zouden zelf een actieve rol moeten hebben in het verbeteren van de integrale ouderenzorg. Ze moeten kijken wat ze zelf kunnen doen. Echter: deze generatie is over het algemeen niet gewend om voor zichzelf op te komen. Om hen bewust te maken van het belang daarvan heeft ‘Beter Oud in Amsterdam’ een poster ontwikkeld. Ze wil deze graag aanvullen en aanscherpen met input van professionals en ervaringsdeskundigen. ...

Read More
Doorontwikkeling herstelzorg ouderen bij Cordaan
nov10

Doorontwikkeling herstelzorg ouderen bij Cordaan

Cordaan heeft een directeur aangesteld voor het domein ‘Specialistische Zorg voor Ouderen’ om het eerstelijnsverblijf, de geriatrische revalidatie en de onlangs geopende WijkKliniek dicht bij elkaar te organiseren. Met als doel een forse impuls te geven aan de doorontwikkeling van de herstelzorg voor ouderen. Internist ouderengeneeskunde Monique Slee-Valentijn is per 1 november a.s. benoemd tot directeur van het domein...

Read More
Geïntegreerde zorg voor ouderen hoeft niet van tafel
nov08

Geïntegreerde zorg voor ouderen hoeft niet van tafel

Geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen voorkomt niet dat zij achteruitgaan in hun dagelijks zelfstandig functioneren. Ook leidt het niet tot ontlasting van mantelzorgers of besparing in zorgkosten, blijkt uit onderzoek van Franca Ruikes van het Radboudumc. Desondanks heeft geïntegreerde zorg wel waarde, zegt ze: “We moeten meer steunen, stutten en zoeken naar passende zorg en ondersteuning, waarbij we meer moeten samenwerken met...

Read More
Ambitieus Plan van Aanpak Programma Langer Thuis
nov07

Ambitieus Plan van Aanpak Programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis heeft als  doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Deze opgave ligt vooral op bij zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, vrijwilligers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars. Zij moeten ervoor te zorgen dat in de wijk en de regio de ondersteuning en zorg beschikbaar is, met geschikte woningen en...

Read More
Gezocht: beste dementie-idee van Nederland
nov02

Gezocht: beste dementie-idee van Nederland

Wie in de dementiezorg werkt, lost dagelijks grote en kleine problemen op. Dementiezorg Voor Elkaar is op zoek naar briljante ideeën, die meer aandacht verdienen en breed kunnen worden verspreid. Heb jij een goede oplossing gevonden voor een probleem in je werk? Ding dan mee naar het beste Dementie-idee van Nederland. Gedoe met een indicatiesteller van de Wmo. Cliënten die meer zorg nodig hebben, maar juist minder krijgen na...

Read More
Strenge regels financiering staan verpleeghuiszorg in de weg
nov01

Strenge regels financiering staan verpleeghuiszorg in de weg

Wat merken medewerkers in de verpleeghuizen van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Dat vertellen zij in de publicatie van Actiz ‘Aan het werk in het verpleeghuis’. Het zijn persoonlijke verhalen over de verbeteringen in hun werk: meer handen aan het bed, meer nabijheid en persoonlijke aandacht. De brancheorganisatie benadrukt wel dat financiële regels oplossingen belemmeren. Ook is het...

Read More
Denk mee over kennisagenda langdurige zorg
okt31

Denk mee over kennisagenda langdurige zorg

Vilans maakt, in opdracht van VWS een ‘kennisagenda langdurige zorg’. Daarin komt te staan over welke onderwerpen zowel bestaande als nieuwe kennis nodig is om de zorg verder te kunnen verbeteren. Voor een goede invulling van de agenda is input vanuit de deskundigheid van professionals van belang.  Voor goede zorg is ervaring én kennis nodig. Die kennis moet up-to-date zijn, zodat de cliënt de best mogelijke zorg en...

Read More
Ouderen: niet gezond, wel scherp van geest
okt31

Ouderen: niet gezond, wel scherp van geest

Steeds meer Nederlanders bereiken een hoge leeftijd. Helaas gaan deze extra levensjaren veelal gepaard met een matige of zelfs slechte lichamelijke gezondheid. Letterlijk en figuurlijk dus een bron van zorg. Het goede nieuws is dat ouderen, en vooral vrouwen, langer in goede cognitieve gezondheid blijven. Echter: het idee dat ouderen minder beroep op de zorg zullen doen, vanwege betere gezondheid, gaat dus niet op wat betreft...

Read More