Socrateslezing Borst en Gaemers: Verbied grootschaligheid in de zorg
apr10

Socrateslezing Borst en Gaemers: Verbied grootschaligheid in de zorg

In 2016 kwamen journalist Hugo Borst en Carin Gaemers met een geruchtmakend manifest Scherp op Ouderenzorg, waarin zij opsomden wat er volgens hen mankeert aan de ouderenzorg en hoe we beter voor hulpbehoevende ouderen kunnen zorgen. Sindsdien laten ze regelmatig van zich horen. Hoe staat het nu met de zorg? Niet zo best, het tweetal ziet nauwelijks verbetering. ‘Twee jaar na ons manifest zijn we nog even teleurgesteld en boos.’ Dat...

Read More
Digitalisering: juiste informatie op de juiste plek
apr05

Digitalisering: juiste informatie op de juiste plek

Ouderen wonen steeds langer thuis, vaak met zorg en hulp van familie, buren, vrienden, de ‘helpende handen’. Dankzij digitalisering komen er steeds meer extra mogelijkheden. Maar de juiste informatie op de juiste plek is daarmee nog niet tot stand gekomen. Ouderen en mantelzorgers vinden online inzage mogelijk wel aardig, maar ze hebben meer de behoefte aan online communicatie met hun netwerk. En aan goed vindbare...

Read More
Bekkenfysiotherapie in plaats van incontinentiemateriaal
mrt27

Bekkenfysiotherapie in plaats van incontinentiemateriaal

Incontinentie bij ouderen is nog steeds een fors taboe in de zorg. En tegelijk een toenemend probleem vanwege de vergrijzing van de bevolking. Er wordt nauwelijks over gesproken, incontinentiemateriaal lijkt al snel de makkelijkste oplossing. Terwijl bekkenfysiotherapie de eerste behandeloptie is: dat is stevig wetenschappelijk onderbouwd én het heeft aantoonbaar goede resultaten. Waarom wordt het dan nog nauwelijks ingezet bij...

Read More
“Inspiratiereis naar Japan verruimde mijn blik”
mrt25

“Inspiratiereis naar Japan verruimde mijn blik”

Ruim een kwart van de bevolking in Japan is ouder dan 65 jaar. Naar verwachting ligt het percentage in 2050 zelfs op 40 procent. Ook in Nederland worden mensen steeds ouder. Hoe word je vitaal en tevreden oud en wat is daarvoor nodig? Kaderhuisarts ouderen Eugenie Hodes uit Maarssen en Hannie Treffers, voormalig directeur Waardigheid en Trots, wilden graag antwoord op die vragen. Daarom gingen ze in 2018 mee naar Japan. Hun reactie:...

Read More
VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s
mrt14

VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars met goede lokale afstemming is steeds meer noodzakelijk. Zoals een gezamenlijke aanpak voor de wijkverpleging en de thuiszorg, om te voorkomen dat zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) botst met zorg vanuit de Wmo...

Read More
BlooLoc biedt innovatieve ICT-oplossingen voor de zorg
mrt11

BlooLoc biedt innovatieve ICT-oplossingen voor de zorg

Gebruik van e-health is essentieel in de zorgverlening. BlooLoc levert digitale oplossingen die de zorgsector helpen om slimmer te werken. Zoals het BlooLoc’s mobiele verpleegoproepsysteem, de zoekfunctie voor mensen en voorwerpen, de navigatie-feature en de paniekknop voor personeel. Daarnaast introduceert het bedrijf in 2019 nog een aantal innovatieve oplossingen, zoals welzijn-assessment, virtuele kamercontrole, tijdsregistratie,...

Read More
Richtlijn ouderenmishandeling
mrt07

Richtlijn ouderenmishandeling

Het is een triest gegeven. Eén op de twintig thuiswonende 65-plussers heeft ooit te maken gehad met ouderenmishandeling. Dit blijft vaak onbekend, omdat het onderwerp nog steeds taboe is. Ouderenmishandeling kan alleen worden opgelost als huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, en alle andere betrokken zorgprofessionals samenwerken. Hulp daarbij biedt de onlangs verschenen richtlijn. De richtlijn ‘vermoeden van ouderenmishandeling...

Read More
Subsidie voor Lokale netwerken ouderenzorg
mrt06

Subsidie voor Lokale netwerken ouderenzorg

Er zijn subsidiemogelijkheden voor het professionaliseren en verder ontwikkelen van lokale netwerken voor ouderenzorg en -ondersteuning. In de eerste fase kunnen professionals uit lokale netwerken – die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg verder willen ontwikkelen – een ontwikkelsubsidie aanvragen. Voorwaarde is dat het netwerk huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt. Aanvragen kan tot 26...

Read More
Zorgverleners in Gelderse Vallei maken vroegtijdige zorgplanning vanzelfsprekend
mrt04

Zorgverleners in Gelderse Vallei maken vroegtijdige zorgplanning vanzelfsprekend

Vroegtijdige zorgplanning: iedereen komt er uiteindelijk mee in aanraking. De meeste 75-plussers denken weleens na over de zorg en behandelingen die zij nog willen ontvangen. Slechts weinig mensen maken dit bespreekbaar. Een gemiste kans, want er valt veel te winnen door tijdig een gesprek aan te gaan. De meeste ouderen overlijden nu in het ziekenhuis of verpleeghuis. Slechts een kwart van de ouderen overlijdt thuis, terwijl driekwart...

Read More
SKILZ zet in op kwaliteitsbeleid voor langdurige zorg
feb28

SKILZ zet in op kwaliteitsbeleid voor langdurige zorg

Om te onthouden. Een nieuwe organisatie, met een nieuwe afkorting: SKILZ. Dit staat voor Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg. SKILZ heeft tot doel om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren. Bij langdurige zorgverlening gaat het over verblijf in een verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten en verpleging & verzorging thuis.  Het gaat veelal om...

Read More
  • Abonneer hier