Stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen
feb06

Stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen

Wonen in een ‘knarrenhofje’ of andere innovatieve woonvormen voor ouderen wil het kabinet bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet dit voorjaar hiervoor een stimuleringsregeling open. We zien het op diverse plekken ontstaan: nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen, zodat...

Read More
Stimuleringsregeling: 90 miljoen voor e-health thuis
jan24

Stimuleringsregeling: 90 miljoen voor e-health thuis

Het kabinet wil de inzet van e-health thuis stimuleren. Juist voor ouderen met een chronische ziekte of beperking kan technologie ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. Voor dergelijke e-health tepassingen, komt er 90 miljoen euro beschikbaar via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen met inkopers vanaf 1 maart een aanvraag indienen. Bereid deze...

Read More
Vergrijzing leidt tot meer druk op acute zorg
jan17

Vergrijzing leidt tot meer druk op acute zorg

De acute zorg in ons land is voldoende toegankelijk. In 2017 was er een lichte daling van het aantal patiënten op zowel de spoedeisende hulp als op de huisartsenpost. Het totaal aantal ambulanceritten is enigszins toegenomen. Kinderen tot 4 jaar en 65-plussers maken het meest gebruik van de acute zorg. Door de vergrijzing komen er meer complexe patiënten op de spoedeisende hulp. Samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en andere...

Read More
Verenso-rapport over kleinschalige woonvormen
jan16

Verenso-rapport over kleinschalige woonvormen

De laatste jaren zijn er steeds meer kleinschalige woonvormen ontstaan voor mensen met dementie. Op zich een goede ontwikkeling, ware het niet dat nieuwe zorgaanbieders vaak onvoldoende goede zorg waarborgen en dat de randvoorwaarden niet altijd op orde zijn. Daarom heeft Verenso een verkennend onderzoek uitgevoerd onder specialisten ouderengeneeskunde om hun ervaringen te inventariseren. Daaruit blijkt nadrukkelijk het belang van...

Read More
Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen
jan15

Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen

Mensen die thuis wonen en worstelen met zingevingsvragen kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De financiering van geestelijke verzorging thuis wordt structureel. Daarnaast komt geestelijke verzorging voor iedereen ter beschikking, dus niet alleen de oudere of een palliatieve...

Read More
Wijkverpleegkundigen screenen ouderen op oogklachten
jan10

Wijkverpleegkundigen screenen ouderen op oogklachten

Wijkverpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen bij het screenen van ouderen op oogklachten of slechtziendheid. Problemen die vaak te verhelpen zijn met een nieuwe bril of een staaroperatie. Met als resultaat een veel betere kwaliteit van leven van de ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek van Buurtzorg in Den Haag in samenwerking met Amsterdam UMC. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 20 procent van patiënten, bij wie een...

Read More
10 tips voor zorgverleners om mobiliteit bij ouderen te verbeteren
jan08

10 tips voor zorgverleners om mobiliteit bij ouderen te verbeteren

BLOG CHRISTEL DE GOUW, ROLLATORSHOP HEALTHCARE COMPANY Er bestaat geen twijfel over het feit dat meer mobiliteit bij ouderen voordelen heeft. Mobiliteit bevordert de lichamelijke en geestelijk gezondheid van iedereen, ook van ouderen. Wat kunnen zorgverleners doen om de mobiliteit van ouderen te verbeteren? Hieronder geven we 10 tips aan zorgverleners. 1. Bewegen Als ouderen meer bewegen, zal de mobiliteit daardoor ook automatisch...

Read More
Rotterdam: beste stad om in oud te worden
dec27

Rotterdam: beste stad om in oud te worden

De gemeente Rotterdam heeft goede voornemens, passend bij de kerstgedachte en het begin van het nieuwe jaar. Ze trekt 10 miljoen euro uit om de stad klaar te maken voor de vergrijzing en wil ‘de beste stad worden om in oud te worden’. De gemeente ontwikkelt verschillende plannen, zoals nieuwe woonconcepten. Vitaliteit, ertoe doen, wonen en zorg zijn de vier pijlers.  In 2035 is een op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Dat...

Read More
Ruimte voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing in eerstelijnsverblijf
dec13

Ruimte voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing in eerstelijnsverblijf

Tot nu toe konden aanbieders van eerstelijnsverblijf afspraken maken met zorgverzekeraars over laag complexe zorg, hoog complexe zorg of palliatief terminale zorg. Per 1 januari 2019 is prestatie ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’ toegevoegd, waarmee doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf tot stand kan komen. Met deze prestatie bestaat er de mogelijkheid tot het maken van afspraken over bijvoorbeeld zorgvernieuwing of het...

Read More
Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo
dec07

Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten was dat 22%. Zorgelijk is dat steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk. Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen. Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening gebruiken dat zij bij problemen geen hulp kunnen...

Read More