Signalement Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis
jun20

Signalement Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis

ZonMw en de seniorenorganisaties KBO-PCOB hebben het signalement Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis gepresenteerd. Er is meer kennis nodig over oudere patiënten in het ziekenhuis om beter rekening te kunnen houden met hun individuele situatie en te kunnen kiezen voor zorg met betere uitkomsten. ZonMw pleit ervoor, samen met medisch specialisten, verpleegkundigen en ouderenvertegenwoordigers, te investeren in het...

Read More
Publicatie: prettig oud in eigen buurt
jun19

Publicatie: prettig oud in eigen buurt

Er zijn steeds meer ouderen in Nederland, op dit moment 2,9 miljoen 65-plussers. En deze ouderen wonen steeds langer thuis, ook al omdat het beleid daarop is gericht. Een prettige leefomgeving is dus zeer gewenst.  De publicatie ‘Prettig oud in eigen buurt’ gaat in op wat ouderen zelf belangrijk vinden.  De publicatie bevat handige tips, feiten en cijfers, ervaringen en een infographic over het bereiken van ouderen. Vooral...

Read More
Campagne tegen ouderenmishandeling
jun19

Campagne tegen ouderenmishandeling

Recent is opnieuw een campagne gestart tegen ouderenmishandeling. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op iets te doen bij een vermoeden van mishandeling van een oudere, in wat voor vorm dan ook. Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Terwijl elke actie, hoe klein ook, al het verschil kan maken. Voor...

Read More
Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland
jun18

Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vraagt nauwe samenwerking en snel schakelen tussen zorgverleners. Zeker als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. In Zaanstreek-Waterland lijkt een multidisciplinair samenwerkingsproject met digitale hulpmiddelen waarin de patiënt de regie houdt, te zorgen voor een flinke daling van het aantal ziekenhuisopnamen van kwetsbare ouderen. De bestuurlijke en planmatige aanpak van de...

Read More
Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis
jun14

Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt explosief. In 2040 is de vergrijzing op zijn hoogtepunt en telt Nederland meer dan een kwart 65-plussers. Voor een deel actieve, kwieke ouderen, maar op een gegeven moment worden de meesten toch kwetsbaar. En juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg, veelal van verschillende eerstelijnszorgverleners. Een samenhangende aanpak is van belang. Echter: hoe komt dat tot stand? Voor het...

Read More
Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg
jun13

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Het kan ook verbinding tussen partijen opleveren. Raedelijn en ZorgImpuls deden ervaring op met deze methodiek. Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en...

Read More
Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis
jun10

Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Huisartsenorganisatie Cohesie, ziekenhuis VieCuri (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep zetten zich gezamenlijk in voor een betere doorstroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Een wijkverpleegkundige krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen, zodat de oudere weer sneller naar huis kan. VGZ financiert deze pilot. Met de vergrijzing doen...

Read More
Magazine over toezicht op zorgnetwerken
jun04

Magazine over toezicht op zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de afgelopen jaren naar de zorgnetwerken van verschillende kwetsbare doelgroepen gekeken. Wat is de inspectie opgevallen in het toezicht? Welke creatieve ideeën van zorgverleners kwamen ze tegen? De IGJ heeft er een magazine over uitgebracht: Toezicht op zorgnetwerken. De uitgave is bedoeld om zorgnetwerken in Nederland te inspireren en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren....

Read More
Keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt
jun03

Keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over de criteria die van belang zijn voor ouderen en mantelzorgers bij de keuze voor een verpleeghuis. Bij het nut van deze adviesvraag zet de Raad grote vraagtekens. Want er is pas sprake van keuzevrijheid als er iets te kiezen valt. En juist keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt. Vrijwel niemand kan kiezen, men moet genoegen nemen met wat...

Read More
Palliatieve zorg aan ouderen is complex
mei29

Palliatieve zorg aan ouderen is complex

Op 12 september a.s. is er een congres over palliatieve zorg aan ouderen. Centraal staan de dilemma’s en complexe vraagstukken rondom het levenseinde. “Palliatieve zorg aan ouderen betreft vaak een langere periode, waarbij sprake kan zijn van een stapeling van problemen. Een goed thuiszorgsysteem is daarbij, met afstemming tussen zorgverleners onderling en met de informele zorg, van groot belang. Het is een uitdaging om dat met...

Read More