Taskforce Wonen en Zorg: Maak een woonzorgvisie

Taskforce Wonen en Zorg: Maak een woonzorgvisie

Datum: 23 januari 2020

Volgens de pas opgerichte Taskforce Wonen en Zorg heeft slecht 10 tot 15 procent van de gemeenten in hun woonvisie iets opgenomen over vergrijzing. Maar de vraag naar geschikte woningen voor ouderen neemt veel sneller toe dan gedacht. Daarom wil deze taskforce dat gemeentes, corporaties en zorginstellingen gaan bedenken hoe ze de woon- en zorgbehoeften van het groeiend aantal ouderen gaan faciliteren en aanpakken.

Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. De komende twee jaar gaat de Taskforce Wonen en Zorg aan de slag om lokale partners te stimuleren en te ondersteunen bij het overbruggen van dit gat. “Ik daag zorginstellingen, corporaties en gemeenten uit om aan de slag te gaan en de lokale opgave in beeld te brengen, zodat we het komend jaar in alle 355 gemeentes een woonzorgvisie kunnen maken”, zegt Taskforce-voorzitter Hans Adriani.

Aanjagen
De taskforce wil in dit proces het voortouw nemen. “Het is niet vanzelfsprekend dat gemeenten samen met woningcorporaties en zorgorganisaties aan één tafel te zitten”, aldus Adriani. “Vanaf nu is dat precies wat wij als Taskforce, samen met onze ambassadeurs, aanjagen. We leggen de lat hoog: we streven ernaar dat dit jaar in alle gemeenten een analyse wordt gemaakt van de woonzorgopgaven. En we willen dat in 2021 gemeenten samen met hun lokale partners afspraken maken op het thema wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Met als uiteindelijk doel dat in alle gemeenten passende woonzorgvormen gerealiseerd worden.”

Bestuurders willen wel maar weten niet hoe
Naast de dialoog aanjagen gaat de Taskforce, samen met de ambassadeurs, bestuurlijke bijeenkomsten in de regio beleggen en inspirerende voorbeelden, geleerde lessen en informatiebronnen delen. “We zien bij veel bestuurders wel de wil om in actie te komen op dit thema, maar ze weten vaak niet hoe”, zegt Adriani. Een ondersteuningsteam moet partijen gaan helpen.
Tegelijkertijd organiseert de Taskforce werksessies door het land om een doorbraak te bereiken in hardnekkige vraagstukken die een oplossing op landelijk niveau vragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe ontmoetingsruimtes gefinancierd kunnen worden. “Want dat een ontmoetingsruimtebelangrijk is, vindt iedereen. Maar van wie is het en wie betaalt het?
Een andere vraag is hoe woningcorporaties kleinschalige commerciële activiteiten kunnen ontwikkelen. Momenteel ervaren veel woningcorporaties beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woonzorgvormen.

Sociale huur
Een laatste dilemma heeft betrekking op de mogelijke tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens. De vraag is hoe sociale huurwoningen voor ouderen met een ondersteunings- of zorgbehoefte betaalbaar te houden. Beleggers richten zich vooralsnog vooral op nieuwe woonvormen die boven de sociale huurgrens liggen.

De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van en bestaat uit VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Op 29 januari presenteert de Taskforce Wonen en Zorg zijn werkplan op het congres Thuis in de Wijk.

Lees hier het werkplan.

(Foto’s: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *