“Intelligente’’ openstelling verpleeghuizen

“Intelligente’’ openstelling verpleeghuizen

Datum: 25 juni 2020

verpleeghuisSinds 25 mei mogen de verpleeghuizen (waar geen sprake is van een COVID-19 uitbraak) weer gefaseerd bezoek toestaan. In de meeste huizen verloopt dit goed. Nog niet overal wordt de bezoekregeling ten volle benut. Dat lijdt tot leed bij bewoners en mantelzorgers. Verenso roept op tot maatwerk en dialoog bij het heropenen van de verpleeghuizen. Het is belangrijk dat bezoek zo snel mogelijk weer welkom is in het verpleeghuis.  Maar wel met beleid. Het is nog te vroeg om helemaal ‘open’ te gaan.  Intelligent open dus.

 

Verenso is heel blij dat het weer mogelijk is om bezoek toe te laten in verpleeghuizen. De cijfers van het aantal COVID-19 besmettingen in verpleeghuizen laten zien dat het aantal nieuwe patiënten met COVID-19 afneemt. Ook de randvoorwaarden, zoals voldoende beschermingsmiddelen en testen, zijn op orde. Hierdoor is de situatie wezenlijk anders dan een aantal maanden geleden, toen een stijgende lijn te zien was in verpleeghuizen. Nu is het van belang verpleeghuizen met beleid weer open te stellen voor bezoek. “We willen graag leven toevoegen aan de dagen en geen dagen aan het leven, daarom is het enorm belangrijk om nu ook het bezoek weer toe te laten”, zegt Verenso voorzitter Nienke Nieuwenhuizen. “Ga hiervoor met elkaar in gesprek en deel de verantwoordelijkheid bij de risico’s die er ook nog steeds zijn.”

 

Risico

De versoepeling van de bezoekregeling, in combinatie met een versoepeling van de landelijke maatregelen, brengt het risico met zich mee van nieuwe besmettingen en een mogelijke tweede golf van COVID-19 in verpleeghuizen. Nieuwenhuizen: “Iedereen zal zo goed als mogelijk zijn best doen om te voorkomen dat mensen ziek worden in een verpleeghuis. Inmiddels zijn er meer persoonlijke beschermingsmiddelen en tests beschikbaar hetgeen zal helpen. Toch geldt dat in een verpleeghuis veel kwetsbare mensen wonen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden van COVID-19.  Bovendien woont een groot aantal van de bewoners in verpleeghuizen in groepsverband. Dat maakt dat een risico voor de één ook altijd een risico vormt voor de ander. Met de huidige versoepelingen is de kans dat het virus toch ongezien de verpleeghuizen weer in komt nooit geheel tegen te gaan. Het is wel belangrijk om ons daarvan bewust te blijven.”

 

Gesprek

Het is belangrijk met elkaar in gesprek te blijven en samen deze verantwoordelijkheid te dragen. “Zorg dat je samen als team in gesprek gaat: de  specialist ouderengeneeskunde, de andere zorgprofessionals, de zorgbestuurder en de cliëntvertegenwoordiging. Kijk wat haalbaar is binnen de locatie. Blijf in dialoog. En bespreek ook de risico’s. Want het blijft een professionale afweging die je met elkaar maakt, namelijk het voorkomen van eenzaamheid versus het risico op een nieuwe besmetting op COVID-19 en de gevolgen hiervan voor bewoners en medewerkers.”

 

Wat is nodig?

Naast voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en tests, is ook een goede monitoring van nieuwe COVID-19 patiënten in verpleeghuizen nodig om tijdig aan de bel te kunnen trekken als het virus een verpleeghuis binnenkomt. Dit vraagt met name om gegevens op regionaal niveau. En aan die regionale inzichten ontbreekt het nog. “Er is echt dringend behoefte aan gegevens per regio, zodat verpleeghuizen en zorgprofessionals  snel actie kunnen ondernemen als COVID-19 in hun regio wordt geconstateerd. Hiervoor is een goede samenwerking tussen verpleeghuizen, het RIVM en de GGD essentieel. Op deze wijze kan er snel worden bijgestuurd en voorkomen we hopelijk dat alle verpleeghuizen in de toekomst  weer helemaal gesloten moeten worden voor bezoek, mocht het aantal COVID-19 besmettingen weer toenemen.”

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *