Hoe komt het dat overgang naar verpleeghuis vaak niet soepel verloopt?

Door de knelpunten die erg met elkaar verweven zijn, stellen ouderen hun verhuizing naar het verpleeghuis uit.

Read More

Filmpje geeft uitleg over OPEN

Huisartsen kunnen eenmalig een extra tarief declareren als ze meedoen met online inzage geven van patiëntgegevens.

Read More

Zorgverleners ervaren nauwelijks afname regeldruk

Wanneer nemen partijen die regeldruk veroorzaken maatregelen om het ontregelen te versnellen? Die zijn nodig voor beter werkklimaat.

Read More

Technopauze voor de eerstelijnszorg

De wirwar aan technologische ontwikkelingen leggen een te grote druk op de eerstelijnszorg.

Read More
Patiëntveiligheid in gevaar door problematische gegevensuitwisseling
sep20

Patiëntveiligheid in gevaar door problematische gegevensuitwisseling

FMS heeft de noodklok geluid. Artsen kunnen niet beschikken over noodzakelijk medische gegevens.

Read More

FME: Technologie is sleutel tot betere zorg

De implementatie van nieuwe technologie moet sneller, veiliger en duurzamer. Integrale financiering en ‘risk sharing’ kunnen helpen.

Read More

Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

De zorgvraag neemt toe. We moeten de zorg echt anders gaan organiseren. Het moet vooral in de regio gebeuren.

Read More

Consultatieronde visiedocument over zorginfrastructuren

Reacties op het visiedocument over zorginfrastructuren zijn mogelijk tot 4 oktober 2019.

Read More

Zorgvragers zoeken online vooral informatie over behandelingen

Een infographic van het Nivel toont het zoekgedrag en ervaringen van zorggebruikers naar online informatie

Read More

Zicht Op Zorg: zorgverleners bellen elkaar 30% minder

Zorgverleners vinden de afstemming met collega’s verbeterd door het gebruik van de veilige chatfunctie van Zicht op Zorg.

Read More