Denk mee over ICT-standaarden in de zorg
mrt26

Denk mee over ICT-standaarden in de zorg

In het Informatieberaad Zorg werken bestuurders uit het zorgveld en het ministerie van VWS onder andere aan standaarden voor ICT in de zorg. Dit betreft zowel de uitwisseling van patiëntgegevens als het eenduidig, gestandaardiseerd uitwisselen van deze gegevens. Het Informatieberaad vraagt zorgprofessionals, patiënten, IT-specialisten en –leveranciers maar ook alle anderen die affiniteit hebben met zorg en ICT om hierbij mee te...

Read More
De persoonlijke gezondheidsomgeving: top of flop?
mrt18

De persoonlijke gezondheidsomgeving: top of flop?

BLOG SEBAS EIKHOLT Bijna zeven jaar geleden sneuvelde in de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot een landelijk elektronisch patiëntendossier, vanwege de privacy- en veiligheidsrisico’s. De tijd heeft niet stilgestaan. Toegenomen zorgkosten, zelfregie van patiënten en effectieve digitale zorgtoepassingen hebben het proces tot elektronische data uitwisseling versneld. Zorgverleners maken reeds gebruik van EPD’s om het zorgproces met de...

Read More
Gratis gebruik PGO per 1 oktober
mrt13

Gratis gebruik PGO per 1 oktober

Vanaf 1 oktober kan elke Nederlander de komende jaren kosteloos gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Voorwaarde is wel dat de gekozen PGO voldoet aan de eisen van het MedMij-programma. Met een PGO heeft iemand toegang tot zijn medische gegevens en bepaalt hij zelf of en met welke zorgverleners hij deze gegevens deelt. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aangekondigd. Een PGO is een digitaal...

Read More
Manifest over gegevensuitwisseling in de zorg: versnellen en verbeteren
mrt11

Manifest over gegevensuitwisseling in de zorg: versnellen en verbeteren

Medische gegevens moeten voortaan makkelijker en veiliger digitaal kunnen worden uitgewisseld van de ene naar de andere zorgverlener. Ook moet de patiënt zelf eenvoudig inzage kunnen krijgen in zijn gegevens. Dat staat in het manifest Samen Vooruit: een ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg’, dat is opgesteld door een brede coalitie van bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Volgens deze brede coalitie zitten we...

Read More
Zorg op afstand:  behandeling chronisch hartfalen in basispakket
mrt05

Zorg op afstand: behandeling chronisch hartfalen in basispakket

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 april 2019. Het betreft een behandeling waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader bij de patiënt. De patiënt stuurt via deze sensor informatie over de status van hartfalen aan zijn behandelaar. Hierdoor krijgen de...

Read More
Online campagne gestart voor Volgjezorg
feb20

Online campagne gestart voor Volgjezorg

Van februari tot aan de zomer voert de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), die het Landelijk Schakelpunt beheert, online campagne voor Volgjezorg. Het doel is mensen bekend te maken met Volgjezorg en de mogelijkheid online toestemming te regelen voor de uitwisseling van medische gegevens via de persoonlijke omgeving op Volgjezorg. Daarnaast worden mensen erop gewezen dat zij via Volgjezorg zelf kunnen...

Read More
Artificial Intelligence: waardevol en waardenvol
feb08

Artificial Intelligence: waardevol en waardenvol

Artificial Intelligence (AI) – of op zijn Nederlands kunstmatige intelligentie – doet zijn intrede in de zorg. Kan kunstmatige intelligentie de toegankelijkheid van zorg bevorderen of is het juist ondermijnend? AI is een waardevolle technologie, maar heeft ook invloed op onze waarden, dus is tevens een waardenvolle technologie. Daarom moet de overheid er ook eisen aan stellen. Anders lopen we het risico dat we afhankelijk...

Read More
Rathenau Instituut over effecten van digitale datastromen in de zorg
feb07

Rathenau Instituut over effecten van digitale datastromen in de zorg

Digitalisering van gezondheidsdata biedt kansen voor betere zorg op maat en voor preventie. Het doel is daarbij ook om burgers te activeren om met hun eigen gegevens te werken aan hun gezondheid. Echter: is regie van burger over meer data wel zo wenselijk en krijgen ze daarmee werkelijk meer grip op hun gezondheid? Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat we die regie op eigen gezondheid weliswaar graag willen, maar dat dat...

Read More
Patiënt heeft via Zorgdomein inzage in eigen verwijsbrief
feb04

Patiënt heeft via Zorgdomein inzage in eigen verwijsbrief

Huisartsen kunnen hun patiënten sinds kort via ZorgDomein online inzage geven in de verwijsbrief. Veel huisartsen informeren patiënten al digitaal via ZorgDomein over de logistieke kant van vervolgzorg: hoe komt de afspraak tot stand, welke voorbereiding is vereist? Dat gebeurt inmiddels ruim twee miljoen keer per jaar. Nu kunnen ze patiënten óók online toegang geven tot hun verwijsbrieven, aanvraagformulieren en persoonlijke...

Read More
Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement
jan30

Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement

Hoe kan in de toekomst goede zorg gegeven worden aan steeds meer ouderen met chronische aandoeningen, en daarmee de hogere zorgkosten omlaag brengen? De oplossing is volgens proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio: zorg persoonsgericht en proactief aanbieden. Het gebruik van kennistechnologie is daarbij essentieel. Dat betekent: gebruik maken van multidisciplinaire big data uit diverse zorgorganisaties.  In proeftuin Gezonde zorg,...

Read More