Vergrijzing vereist verandering

Vergrijzing vereist verandering

Datum: 11 oktober 2019

Met de vergrijzing komen veel veranderingen op de ouderenzorg af. In de zorgverlening, de inzet van medewerkers en de technologie. De zorgverlening ziet er over tien jaar anders uit. Want één ding is zeker: de huidige ouderenzorg is in de toekomst niet houdbaar. Het moet efficiënter, zonder de schotten en met samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars en ouderen zelf. Kortom: vergrijzing vereist verandering.

Morgens heeft het rapport ‘De ouderenzorg van morgen’ uitgebracht, gebaseerd op kwalitatief onderzoek. Daarin staan de belangrijkste uitdagingen op een rij. Voor iedereen die betrokken is bij de zorg zijn het veel open deuren, dat wel. Maar alle open deuren bij elkaar bieden een goede kijk op de problemen (of zo u wilt: uitdagingen) die de zorg te wachten staat. De publicatie laat goed zien wat er speelt en vooral: wat er moet gebeuren.

Zes van de zeven ouderen wonen thuis
Ouderen blijven langer thuis. Er is zoveel te doen geweest over verpleeghuiszorg, dat je bijna zou vergeten dat op dit moment zes van de zeven ouderen thuis wonen. Dit neemt de komende jaren verder toe. Verpleeghuiszorg is er alleen nog maar voor ouderen met multi-problematiek. De overige zorg vindt zoveel mogelijk thuis plaats. Dat vereist passende wijk- en thuiszorg in wijkteams. Dat wil zeggen: samenwerking tussen wijkverpleegkundige, huisarts, poh, apotheker, specialist ouderengeneeskunde en iemand uit het sociaal wijkteam, met op afroep een specialist uit het ziekenhuis.

Technologie
Daarbij is personeelstekort is een belangrijk aandachtspunt. De inzet van technologie, zoals zorgrobots, domotica en monitoring op afstand, lost dat tekort niet op, maar draagt daar wel sterk aan bij. Minder handen aan het bed in de instellingen, meer zorg op afstand, en zorg en aandacht op die momenten dat het voor de oudere nodig is, in de eigen thuissituatie. Dat vergt een andere houding van professionals. Zoals de stijl van zorg een andere houding vereist. Want de zorg voor ouderen is verschoven van een taakgerichte naar een meer persoonsgerichte aanpak. Met het accent op kwaliteit van leven: wat kan en wil iemand?

Ouderdom komt met gebreken
Niemand wil het, maar nagenoeg bij iedereen ontstaan bij het ouder worden fysieke beperkingen en gezondheidsproblemen. Zelfs met inzet van preventie, die overigens wel kan helpen om de gevolgen van ouder uit te stellen. Desondanks: de fitheid neemt af, de mobiliteit vermindert, eenzaamheid ligt op de loer. De woning is niet geschikt om er oud in te worden. Dit alles is bekend, maar toch is het bewustzijn daarover bij ‘jonge ouderen’ laag. Veel ouderen handelen pas als het te laat is. Ze moeten daar veel eerder op anticiperen. Door te investeren in een sociaal vangnet. Proberen zo fit mogelijk te blijven. Gebruik te maken van geschikte technologische hulpmiddelen en wearebles. En bijtijds te kiezen voor een geschikte woning.  Hoewel: is er momenteel een schreeuwend tekort aan passende woonvormen en levensloopbestendige wijken. Daar ligt dus ook een belangrijke taak voor de gemeenten.

Integrale aanpak ouderenzorg
De ouderenzorg van morgen komt er onlosmakelijk aan. Niet alleen ouderen en de ouderenzorg hebben daarin een rol. Om de dreigende crisis (en dat is meer dan uitdagingen!) het hoofd te bieden, moet er een nationaal plan voor integrale ouderenzorg te komen. Om dat mogelijk te maken, zijn politieke keuzes op het gebied van financiering en vastgoed noodzakelijk.

Publicatie bestellen? 
Het onderzoek ‘De ouderenzorg van morgen’ kunt u gratis bestellen op de site van Morgens, na achterlating van uw mailadres. U krijgt dan de pdf in uw mailbox.

 

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *