Regionale coalities helpen huisartsen bij OPEN

Regionale coalities helpen huisartsen bij OPEN

Datum: 21 oktober 2019

In het hele land zijn 59 regionale coalities gevormd, samenwerkingsverbanden van huisartsenorganisaties in de regio die de huisartsen helpen bij het implementeren van de techniek en vooral de werkwijze van OPEN. Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2020 online hun medische gegevens inkijken. Het programma OPEN van InEen, LHV en NHG helpt huisartsen deze ontwikkeling mogelijk te maken.

OPEN zorgt voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen en biedt huisartsen, praktijkassistenten, poh’s en praktijkmanagers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten. De ondersteuning loopt via de regionale coalities, zodat deze aansluit bij regionale wensen en behoeften en huisartsen efficiënt kunnen omgaan met de tijd en middelen in hun huisartsenpraktijk.

Stappenplan
De eerste stappen die de regionale coalities na het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst zetten, is het invullen van een nulmeting en het opstellen van een activiteitenplan met een begroting. Het regionale ondersteuningsteam van OPEN kan daarbij helpen. Op de OPEN-website staat een handig stappenplan. Op basis van de gegevens bepaalt de coalitie samen met OPEN wat de startpositie is van de regio en welke scholing en activiteiten nodig zijn voor een implementatie op maat. Daarmee is de regiocoalitie klaar voor het indienen van de aanvraag voor de OPEN-subsidie bij het ministerie van VWS. Advies is om dit voor 1 januari 2020 te doen, zodat de coalitie genoeg tijd heeft om de inzage van patiënten voor 1 juli 2020 in te richten.

Informatie voor huisartsen
Vanaf dat moment kunnen de voorbereidingen in de regio starten. De subsidie voorziet in het aanstellen van een projectleider die daarin het voortouw kan nemen. Huisartsen(praktijken) die de inzage voor patiënten via OPEN willen realiseren, kunnen zich melden bij de coalitie in hun regio. Andersom zullen zorggroepen, koepels van gezondheidscentra en LHV-Kringen die samen een coalitie vormen, de bij hen aangesloten huisartsen actief informeren over deelname aan OPEN en het realiseren van online inzage voor hun patiënten. OPEN ontwikkelde hiervoor verschillende infographics en een filmpje.

Meer informatie over OPEN: open-eerstelijn.nl

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *