Digitaal ziekenhuis: een realistisch toekomstbeeld?

Digitaal ziekenhuis: een realistisch toekomstbeeld?

Datum: 18 oktober 2019

Met digitale toepassingen kan steeds meer ziekenhuiszorg op afstand worden geleverd. Patiënt en ziekenhuis hebben er baat bij. Digitalisering kan voor een hogere productiviteit zorgen en zo de personeelstekorten verlichten. Tegelijk is het ook wat het merendeel van de patiënten wil, indien mogelijk: zorg dicht bij huis. Dat is althans de conclusie van het rapport van de ING: Digitale ziekenhuiszorg: noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend

De cijfers liegen er niet om. De beroepsbevolking is in 2040 ruim een half miljoen personen kleiner dan in 2018. Daardoor dreigen de personeelstekorten chronisch te worden. …tenzij de productiviteit toeneemt.

Efficiëntere zorgverlening kan de personeelsbehoefte temperen, stelt men in het rapport. Het verhogen van de productiviteit kan door te investeren in meer of beter kapitaal of door slimmer (samen) te werken. Er zijn steeds meer digitale toepassingen die een efficiëntere manier van zorg verlenen mogelijk maken. Bijvoorbeeld door patiëntmonitoring op afstand en automatische signalering en opvolging bij een zorgbehoefte.

Zelfmanagement
Patiënten kunnen ook steeds meer zorghandelingen zelf uitvoeren, zoals hartfilmpjes maken of hun bloeddruk meten waardoor een ziekenhuisbezoek achterwege kan blijven. Uit de consumenten-enquête van de ING komt naar voren dat bijna drie op de vijf Nederlanders periodieke ziekenhuiszorg liever thuis of dicht bij huis ontvangt (zoals bij de huisarts of in een gezondheidscentrum) dan in het ziekenhuis.

Als gevolg van meer digitale ondersteuning, monitoring en meting op afstand zal het aantal poliklinieken afnemen. Patiënten ontvangen sneller de juiste zorg door vroege signalering en gaan na behandeling sneller naar huis, waardoor ook minder ziekenhuisbedden nodig zijn. Jaarlijks 1% productiever werken scheelt 60.000 man Een productiviteitsgroei van 1% per jaar zou de benodigde personeelsomvang in 2040 met circa 60.000 verlagen. Economisch vergelijkbare landen hebben laten zien dat dit haalbaar is, stelt het rapport.

Data-uitwisseling
Dit vereist wel een goede gegevensuitwisseling. Om patiëntgegevens via een platform aan elkaar te kunnen koppelen en samen te voegen tot één dossier, moeten deze op een uniforme manier worden geregistreerd en uitgewisseld.
Wanneer één of enkele regisseurs uit het veld het voortouw nemen in bovenregionale samenwerking, kan soepele gegevensuitwisseling sneller in zicht komen, stelt de ING. Ook de toenemende invloed van ‘Big Tech’ kan uniformering van patiëntdata op termijn versnellen.

(Foto: Voorzijde rapport en Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *