Toegang huisartsen tot ziekenhuisportalen verslechterd

Toegang huisartsen tot ziekenhuisportalen verslechterd

Datum: 7 oktober 2019

Huisartsen krijgen steeds vaker verzoeken van andere partijen om gegevens uit het medisch dossier. Ze zijn bezorgd over wat er met deze gegevens gebeurt.

Huisartsen zijn bezorgd over de gegevensuitwisseling in de zorg. Ze ervaren twee knelpunten: de toegang van huisartsen tot ziekenhuisportalen is slechter geworden en huisartsen krijgen steeds vaker het verzoek om informatie te verstrekken over patiënten aan derden. Het werkt ook belemmerend als informatie vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren, het CIZ en Wlz-instelling, niet mag worden gedeeld met huisartsen zonder expliciete toestemming van de patiënt.

De LHV zegt vanuit meerdere plekken in het land te horen huisartsen geen goede toegang meer hebben tot ziekenhuisportalen. Met als gevolg dat zij daardoor geregeld niet meer de medische gegevens kunnen inzien van de patiënten die zij naar het ziekenhuis hebben verwezen. Zo kan een huisarts niet bekijken wat de uitslag is van een bepaald onderzoek of wat er is afgesproken met de patiënt totdat de specialist dit aan de huisarts heeft teruggekoppeld. Dat is onhandig wanneer de patiënt vóór die tijd al bij de huisarts in de spreekkamer zit en vragen heeft over wat er in het ziekenhuis is gebeurd en besproken. Het risico is dat hierdoor onnodige vertraging en dubbel werk optreedt.

Niet delen zonder toestemming patiënt
Een ander voorbeeld van belemmeringen in de gegevensuitwisseling is dat informatie vanuit Wlz-partijen (zoals zorgkantoren, het CIZ en Wlz-instellingen) niet mag worden gedeeld met huisartspraktijken zonder expliciete toestemming van de patiënt. Daardoor worden huisartspraktijken bijvoorbeeld niet standaard geïnformeerd wanneer een patiënt voor de huisartsenzorg overgaat van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg. Dat kan leiden tot fouten door onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en tot administratieve lasten bij zorgverzekeraars en huisartspraktijken door verkeerd ingediende declaraties.
Volgens de LHV lijken de huidige regels waaraan gegevensuitwisseling in de zorg nu is gebonden soms strijdig met het belang van goede patiëntenzorg. Inzicht in de actuele medische gegevens is van groot belang om goed te kunnen inspelen op de gezondheidstoestand van de patiënt. Daarom pleit de LHV ervoor dat de wetgeving die minister Bruins (Medische Zorg) aan het voorbereiden is, een oplossing biedt voor deze strijdigheid.

Vaker een beroep op inzagerecht
Daarnaast melden huisartsen dat zij steeds vaker worden benaderd door allerlei partijen die namens de patiënt optreden en de huisarts verzoeken allerlei informatie uit het medisch dossier van die patiënt aan te leveren. Huisartsen zijn bezorgd over het gemak waarmee andere partijen (rechtstreeks of via de patiënt) vragen om informatie uit het medisch dossier.
Deze verzoeken leiden tot hogere administratieve lasten, terwijl het juist nodig is dat de administratieve lasten in de zorg worden bestreden. Met het voldoen aan die verzoeken is vaak veel tijd gemoeid, omdat het gaat om een gerichte selectie van gegevens die niet met één druk op de knop te regelen is. Maar sinds de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018 krijgt de huisarts de tijd die dat kost in veel gevallen niet meer vergoed, omdat een patiënt, en daarmee óók zijn/haar juridisch vertegenwoordiger, recht heeft op kosteloze informatieverstrekking.

Financieel voordeel voor commerciële partijen
Daarbij maken huisartsen zich ook zorgen over wat er met de verstrekte gegevens gebeurt. De LHV-leden melden een toename van verzoeken vanuit letselschadeadvocaten en rechtsbijstandverleners. Het recht op kosteloze inzage door de patiënt zelf lijkt dus in toenemende mate te worden gebruikt als financieel voordeel voor dit soort commerciële partijen. En de vraag is of patiënten wanneer zij toestemming geven altijd kunnen weten waar deze gegevens vervolgens terechtkomen en waarvoor ze worden gebruikt.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *